Israel har sina kärnvapen, USA moderniserar sina utan sanktioner, medan sanktioner är kvar mot Irans kärnkraftsprogram


Vi kan glädja oss åt ett avtal enligt vilket Iran stoppar anrikning av uran i olika avseenden under en sexmånadersperiod samt förbättrar FN:s möjligheter att kontrollera. Som Iran-kännaren Pierre Gilly skriver på Folket i Bilds hemsida ”Mossad (Israels underrättelsetjänst), CIA och IAEA är alla överens om att Iran inte försöker att tillverka kärnvapen. Man har inte hittat några fysiska spår av de byggnader och maskiner som behövs. Om USA, Frankrike och Storbritannien menar allvar med att Iran har rätt till civil kärnkraft måste man antingen låta dem upparbeta eller importera uran. Men ända sedan den iranska revolutionen har USA gjort sitt yttersta för att stoppa bägge alternativen.” Iran, ett fredligt land, som – liksom Sverige – inte angripit någon annan stat på oerhört länge (528 före Kristus) medan raka motsatsen gäller för USA och dess nära allierade apartheidstaten och kärnvapenmakten Israel.

Någon kontroll av Israels kärnvapenverksamhet ska inte ske, och inte heller av t.ex. USA:s kraftiga kärnvapenmodernisering. Så sublimt, orättvist är förhållandena i världen. Och dominerande massmedia tiger väsentligen om detta.
Stormakterna anklagar inte Iran för att försöka skaffa kärnvapen utan för att söka kapacitet som gör det möjligt för dem att tillverka kärnvapen i framtiden. Den illegala kärnvapen- och apartheidstaten Israel har inte oväntat skarp kritik mot överenskommelsen. ”Kärnprogramavtalet mellan Iran och sex världsmakter bygger på ”iranskt lurendrejeri och självbedrägeri”. Kanske finns rädsla att Iran åter blir USA:s främste allierade i Mellanöstern, som det var tills shahen störtades 1979. USA och Iran har inte haft diplomatiska förbindelser med varandra sedan Irans folk störtade den USA-allierade hårde diktatorn=shahen. Han var av många diktatorer som USA främst har stött i länder utanför Europa (vid sidan av USA:s stöd till diktaturerna i Grekland, Spanien och Portugal fram tills dessa upphörde för omkring 40 år sedan).
Netanyahu untitled

Vi ska inte glömma att USA och Israel har upprepade gånger framfört krigshot mot Iran. Israel bombade 1981 den irakiska kärnreaktorn Osirak och åberopade en långtgående preventiv ”självförsvarsrätt”. Men säkerhetsrådet och generalförsamlingen fördömde attacken som stridande mot FN-stadgan. Säkerhetsrådet erkände då fullt ut den suveräna rätten för särskilt utvecklingsländerna att utveckla kärnkraft för fredliga ändamål enligt NTP. Pulitzerpristagaren Seymour Hersh rapporterade i New Yorker 17 april 2006 att Bush hade planer på ett flygangrepp mot Iran med bunker-buster kärnvapen för att eliminera Irans möjligheter att anrika uran. (Seymour Hersh. ”The Iran Plans”. The New Yorker.)

Olagliga sanktioner mot Iran
Dominerande slätkammade massmedia, som alltför sällan slår vakt om FN-stadga och internationella konventioner, nämner att ekonomin försämras i Iran sedan flera år och utan skarp kritik att olagliga sanktioner är en viktig orsak till detta. Förutom sanktioner beslutade av säkerhetsrådet på oklara grunder har ”Väst” infört ega sanktioner, vilket strider mot FN-stadgan.
I slutet av 2011 antog USA sanktionen 1245 som angriper själva grunden för Irans ekonomi och är kvar. Enligt denna stoppar USA försäljningen av råolja och blockera transaktioner mellan Irans centralbank och omvärlden. Omkring 50 % av Irans budget baseras på oljeexport som utgör 80 % av bytesbalansen. Och FN och det internationella samfundet tiger i stort sett.
Rohani1_1047088c

De olagliga sanktionerna har drabbat Iran hårt. Priset på kyckling, kött och matolja har ökat med 60 % på några månader och värdet på Irans valuta har minskat kraftigt. Regeringen kände sig tvungen att slopa mat- och drivmedelssubventioner i april enligt Reuters. Och absolut största delen av dessa sanktioner är kvar, bl.a. enligt en offentlig rapport från Vita Huset, som framgår av länken till DN 23/11. ”Lättnader på 7 miljarder dollar är en liten del av sanktionerna. Den allra största delen av Irans c:a 100 miljarder i utländsk valuta kan inte användas till följd av sanktionerna. Under de kommande 6 månaderna kan Irans oljeförsäljning inte öka. Oljesanktionerna kommer att medföra en förlust på 5 miljarder dollar i månaden för Iran”.

Kanske vill den lögnaktige krigspresidenten Obama överträffa insatserna i Irak under 1990-talet. 1997 beräknades också mer än en halv miljon barn under fem år ha dött som en följd av sanktionerna, fler än de som dog efter atombomben över Hiroshima. ”Jag tycker att valet är mycket svårt, men priset – vi tycker att det är värt priset” sade USA:s dåvarande, aktade utrikesminister Madeleine Albright, när hon intervjuades i TV-programmet ”60 Minutes” 12 maj 1996.
gilly informationskriget

Sanktionerna motiveras av Irans kärnenergiprogram.
Icke-spridningsavtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) är internationella överenskommelser som trädde i kraft 1970 och är underskrivna av de flesta staterna. De tre grundpelarna är icke-spridning av kärnvapen, kärnvapensavrustning och möjlighet till fredlig användning av kärnteknologi.
En pelare i NTP-avtalet är att underlätta fredlig användning av kärnkraft, särskilt för utvecklingsländer. Inte heller detta har infriats. Enligt avtalet har alla stater rätt till utveckling och användning av kärnkraft för fredliga ändamål, allitfrån anrikning av råmaterial till anrikning och klyvning av kärnbränsle. Varje stat är skyldig ”att inte tillverka eller på annat sätt förvärva kärnvapen eller andra kärnladdningar”. NTP-avtalet tillåter att en stat blir en ”tröskelstat”, dvs. en stat som inte har kärnvapen men utvecklar förmåga att tillverka sådana. Att motivera sanktionerna mot Iran med dess kärnvapenprogram är olagligt.

En betydande brist är att de tre kärnvapenstaterna Indien, Israel och Pakistan inte har skrivit under avtalen. NPT-avtalet säger att anslutna kärnvapenstater ska genomföra: ”allmän och fullständig avrustning under strikt och effektiv internationell kontroll”, vilket inte skett i någon nämnvärd grad.

Det speciella med Iran är stormakternas inblandning. USA hävdar att Irans kärnkraftsprogram är ett hot mot freden.
Obama hök untitled

Ja, USA:s Mellanösternpolitik går ut på att söndra och få ökad kontroll över regeringar och naturtillgångar och att ge stöd till Israel och att i praktiken acceptera Israels bosättnings-, apartheid- och kärnvapenprogram.

USA:s upprustning av kärnvapen.
Dagens Nyheter skrev 16/9 förra året: ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.” Liknande information fanns i andra massmedia.

USA:s hycklande kärnvapenpolitik.
Kärnvapen I untitled
USA ingick visserligen ett nytt START-avtal med Ryssland i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

Enligt Obama’s SSM-plan ska många miljarder US dollar spenderas varje år i c:a 15 år för att söka förlänga användningstiden för kärnvapen.
USA:s militärutgifter uppgick år 2010 till 791 miljarder US dollar enligt svenska fredsforkningsinstitutet SIPRI, 49 %, av de totala i världen på 1 620 miljarder. USA har mer än 900 militärbaser i mer än 100 länder.
Vem tror fortfarande att USA, den i särklass mest aggressiva staten efter andra världskriget, rustar upp kärnvapnen för fred?

Och krigsorganisationen NATO:s militära program vilar till syvende och sist på kärnvapeninnehavet.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.


i Andra om: , ,, , ,Andra om: , ,, , , , ,

DN 24/11 Pierre Gilly i FIB-K 23/11 DN 24/11 Israels kritik DN 25/11 Björnbrum 24/11 Pierre Gillys blogg 23/11Fotolasses blogg DN 24/9 Counterpunch DN 18/6 Blogg -politisk jordbävning Per Jönsson DN 14/6 DN 14/6 SvD 14/6 Globalresearch 7/6 Annarkia Globalresearch 25/3 Gunnar Westberg Newsmill 2011-11-10Björnbrums rescension 2/4 Pierre Gillys hemsidaBjörnbrums rescension av boken ”Bombdiplomati” Verbal förlag Globalresearch 22/9 2012 Globalresearch 27/5 2012 Nils Bowie Russia Today 8/4 2013 Björnbrum 13/4DN1
DN2
Svenska Dagbladet
Expressen
Aftonbladet
Dokument utifrån 30/9 FIB-Kulturfront DN 22/8 Economy Watch 24/8 Globalresearch 21/8 SvD 22/8 Aftonbladet Expressen 23/8 New York Times 3/8 SvT GP Pierre Gilly

  14 comments for “Israel har sina kärnvapen, USA moderniserar sina utan sanktioner, medan sanktioner är kvar mot Irans kärnkraftsprogram

 1. Marwan
  25 november, 2013 at 17:24

  Iran har aldrig vägrat förhandla och alltid velat samarbeta , Avtalet är bra för Iran som fick rätt att anrika uran på sitt eget territorium med begränsad omfattning av anrikning , Vi måste komma ihåg att västvärlden krävde att Iran ska totalt upphöra med anrikningen men de fick ge sig till slut

  USA.s utrikesminister säger att Iran har inte rätt att fortsätta anrikningen och det är sant men inte heller att avtalet förbjuder anrikning av uran , Iran har vunnit mycket på avtalet av följande skäl
  1 – Fientligheterna som varade i 30 år mellan Iran och västvärlden är över och de stora makterna erkänner Iran som en stor makt i regionen och är redo att samarbeta med i framtiden
  2 – Israel har misslyckats att förhindra Iran att anrika uran och misslyckades att att förhindra de stora makterna att nå en överenskommelse med Iran och detta är bevis på att Israels inflytande är på tillbakagång
  3 – Avtalet ger Iran rätt att behålla alla sina kärntekniska anläggningar och dess forskare kan fortsätta sitt arbete om omständigheterna inte förändras
  4 – västvärlden kommer att lätta på sanktionerna mot Iran och detta leder till upphämtningen av den iranska ekonomin och den inhemska produktionen kommer att öka från 48 till 900 miljarder dollar de närmaste åren
  5 – Irans sätt att förhandla kan vara en bra modell för regionen och förhandlingarna kan ersätta aggressionen och det kan leda till politiska lösningar till andra pågående kriser i regionen

  De största förlorarna är israel och Saudiarabien som satsade mycket pengar och prestige för att stoppa Irans kärnvapenprogram men utan resultat .

  • 26 november, 2013 at 19:25

   Ja, avtalet är i stort sett identiskt med en lösning som Iran föreslog 2005. Fast det iranska kärnkraftsprogrammet var betydligt mindre då. Det föll på att USA inte ville tillåta att Iran hade en enda centrifug för upparbetning. Nu har USA i praktiken accepterat det. Antar att du menar kärnkraftsprogram när du skriver kärnvapenprogram på slutet.

 2. 25 november, 2013 at 18:50

  Brasilien upparbetar uran utan att det leder till något ståhej. IAEA får inte ens titta på brasiliens centrifuger. Det är ju en industrihemlighet tycker brassarna. Uranet behöver de bland annat till sina kärnkraftsdrivna ubåtar…

  En detalj: jag ser mig inte som Iran kännare. Då bör man kunna persiska och ha betydligt bredare kunskap om landet än jag har.

  • 25 november, 2013 at 20:13

   Tack för viktig information. Det är mycket upprörande och frustrerande att massmedia inte skarpt kritiserar USA:s hycklande politik mot Iran och då det gäller kärnvapen.

   Ja, kännare av Iran är ett relativt begrepp. Du har dock nyligen skrivit två mycket bra böcker om Iran. Men faktiskt har jag träffat en större kännare än du, åtminstone då det gäller språk. Jag hade en kompis då jag läste medicin i Uppsala i mitten av 60-talet, som var släkt med och bodde hos denne – den legendariske HS Nyberg, professor i semitiska språk och ledamot i Svenska Akademin. Och han var bra på svenska också. (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8431). Det berättas att några bildade perser ville testa hans språkkunskaper då han gjorde en av sina resor i området. De talade med honom, växlade över till alla de dialekter de kunde, men HS hängde med. Till slut sa en av dem ”Antingen är du Gud eller HS Nyberg”. Säger historien.

 3. 26 november, 2013 at 08:31

  Det förvånade mig först att Frankrike stoppade avtalet. Gilly ger dock en trolig förklaring: Frankrike agerar för sina affärsförbindelser med Gulfstaterna. Jag hade inte väntat mig att USA skulle acceptera en överenskommelse, inte acceptera ett Ja. Det förefaller nu som om Obama gör det, men vi får se vad kongressen säger. Och jag fortsätter att vara pessimist och tror att Väst kommer att vägra en utveckling av avtalet efter de sex månaderna. Varför skulle man göra det, om målet är att hålla Iran nere, svagt och maktlöst?

  Sanktionerna har svåra konsekvenser, men jag tror att antalet som dör av dom, av brist på mat och mediciner, ännu så länge är lågt jämfört med Irak.

  Men jag gläder mig åt att det finns en liten möjlighet till en ljusning i alla fall. Och jag gläder mig och förvånas över att jag är ense med Bildt! Han vill ta bort sanktionerna och normalisera förbindelserna med Iran.

  Det stör mig mycket att man i media låtsas som om Israel oroar sig för ett anfall från Iran. Varken politiker, militär eller ”den upplysta allmänheten” tror att Iran anfaller. Men det är viktigt att Israellobbyn i USA driver argumentet.

  • 26 november, 2013 at 09:37

   Gunnar
   Du har tyvärr rätt i att den amerikanska kongressen är problemet för en mer permanet lösning. Obama har redan lättat de flesta sanktioner han har makt över. Det mesta i sanktionsväg är beslutat av kongressen och är mer troligt med snö i juli än att de skulle ta bort dem. Många sanktioner har dessutom inget med kärnkraftprogrammet att göra utan motiveras med mänskliga rättigheter och terrorism. Så USA har mkt lite i form av ytterligare lättnader att erbjuda, och Iran lär inte ge upp anrikningen. I så fall kommer de att regelbundet tvingas tigga (förhandla) om bränsle. Rent principiellt vore det också att erkänna att de inte riktigt är en självständig stat om de förhandlade bort anrikningen.

 4. Roland
  26 november, 2013 at 10:45

  Det sorgeliga är att våra ”objektiva” medier så lojalt serverar den bild som passar USA/EU/Nato/Israel. Utplåna Israel med ”bomben” skulle drabba palestinier och göra marken obrukbar. Ändå förmedlas denna ologiska propaganda helt okritiskt av medier och Israelvänliga politiker typ Fredrik Malm.

  Om USA försvagas och tappar i inflytande får vi räkna med att UK och Frankrike försöker fylla tomrummet. USA tog slutgiltigt över i samband med Suezkrisen 1956 då UK och Frankrike trycktes tillbaka. Har inte följt Homeland men zappade igår och såg 10 -15min. Iran var skurken och gör terrordåd. Al Quaida hade en fristad i en Iransk provins. Inför invasionen av Irak sa Bushpropagandan att Saddam hyste al Quaida. Alla insatta vet att det är helt galet men visar vilken världsbild som USAs folk (och vi) serveras. Tyvärr spelar en del ”terroristexperter” typ Magnus Norell med och medierna konfronterar inte med att ifrågasätta experternas agenda.

 5. 26 november, 2013 at 16:09

  Roland:För några år sedan dömde en amerikansk domstol Iran för att haft något med al qaida elfte september att göra. Det var väl ett slags postumt friande av Irak antar jag.

 6. Roland
  27 november, 2013 at 09:49

  När väl marken krattats för invasionen av Irak och inga massförstörelsevapen hittats tystnaden även påståendena om Saddams samarbete med Al Quaida. Bush/CIA visste naturligtvis att det var falska påståenden bara avsedda att förbereda marken/opinionen. Då kunde påståendena återanvändas mot nästa skurk.

  I samband med att två svenska journalister försvunnit i Syrien har vi fått lära oss att oberoende journalistik är när man går över gränsen med rebellguider och styrd journalistik är när man söker och beviljas visum. Beväpnade rebeller räknas inte som överrock! Regimrepresentanter som vill visa offer för rebellernas raketer och bilbomber kallas överrockar och journalisten förser reportaget med ”varningstexten” propaganda medan när rebellerna visar samma sak är ordet propaganda ljusår bort. Naturligtvis är förutsättningarna för oberoende journalistik på ett eller annat sätt satt ur spel i Syrien – inte bara om journalisten har visum från regimen.

 7. 27 november, 2013 at 14:32

  Med benäget tillstånd publicerar jag som kommentar en mailkopia jag fått av professor Gunnar Westberg, co/president i IPPNW 2004/2008. (International Physicians for the Prevention of Nuclear War.)
  Med stort intresse och instämmande i synpunkterna läste jag intervjun med dig i SvD. Jag har ett par tillägg och kommentarer.

  Vid ett samtal på Israels ambassad i Stockholm för två år sedan med den dåvarande ambassadören Benny (?) Dagan frågade jag om Israels regering anser att ledarna i Tehran är rationella ledare. ”Javisst!” Jag: ”Men i så fall behöver ni inte frukta ett anfall från Iran, det vore självmord för Irans regering och skulle leda till enorm förstörelse”. Dagan: ” Instämmer. Vi fruktar inte ett anfall från Iran”
  Jag: ”Men om Iran skaffar kärnvapen?” Dagan: ”Dom kommer inte att anfalla alla fall, det vore dåraktigt. Men jag upprepar, om Iran fortsätter vägen mot kärnvapen kommer Israel att anfalla. Ett Iran med kärnvapen skulle ändra maktbalansen i Mellanöstern radikalt, och det vore en fara för Israel”. Jag: ”Hur då, varför skulle det hota Israels existens”. Här blev Dagans svar undvikande, han talade om Hitzbollah, men tog sen utvägen att tala om Förintelsen, igen. Han betonade i övrigt att Saudi och vissa andra länder i området skulle stödja en israelisk insats. Jag tror att han förstod att hans argument var otillräckliga.

  Jag följer inte den israeliska opinionen så noga, mest via Haaretz och ett par vänner, men i motsats till vad som framkommer i intervjun med dig har jag uppfattat att en majoritet i Israel inte tror att Iran skall anfalla, men att Israel nog gör det, fast det vore oklokt.

  Jag tror inte Israel kommer att våga sig på ett anfall mot Iran, kanske en demonstration med bombning av någon enstaka anläggning.
  Israels aggressiva uttalanden och påståenden om hotet från Iran är nog mest riktade till den amerikanska opinionen. Israels mardröm är att man förlorar sitt inflytande i och sitt stöd från USA.

  USA:s politik är sannolikt att hålla Iran nere. Det har varit USA:s och Storbritanniens politik i ett sekel. Ett rikt och kraftfullt Iran skulle vara till nackdel för USA:s intressen i området, och till nackdel för USA:s allierade. Jag hade därför inte väntat mig att USA skulle stödja en minskning av sanktionerna. Vi får se hur det går.

  Men kanske Obama etc inser att läget är mycket farligt. Spänningen har ökat. Ett misstag kan utlösa ett krig. För ett par decennier sedan sköt USA ner ett iranskt passagerarplan. Om Iran skulle göra motsvarande misstag?

  EU: Jag frågade i en debatt en EU-parlamentariker, med stort inflytande över EUP:s Iranpolitik: Vad är avsikten med EU:s sanktioner mot Iran? Svaret var undvikande, men efteråt kontaktade hen mig och undrade ”fick du svar på din fråga?” ”Nej, och jag förstår varför du inte ville svara”. ”Det beror enbart på att vi måste följa USA:s krav”.

  Det vore intressant att få läsa din avhandling.

  Jag verkar inom Läkare mot kärnvapen. Vi har en sektion i Iran. Tre gånger har jag besökt landet. Mitt intresse är framför allt att försöka underlätta importen av mediciner. Iran får ju inte betala sin import. Där finns nu ett stort problem och ett stort lidande. Jag och en tysk kollega har lyckat få över en sändning inhalatorer, för dem som skadades i den kemiska krigföringen. Jag vet inte om det nu blir möjligt att köpa mediciner från utlandet för Iran.

  En personlig slutsats: Kärnvapen orsakar krig. Det hade inte varit möjligt att få med den amerikanska opinionen på ett anfall mot Irak om man inte kunnat få folk att tro att landet utvecklade kärnvapen. Det kan gå likadant i Iran.

  Med vänlig hälsning

  Gunnar Westberg
  Copresident IPPNW 2004-8″

 8. Thomas Åkerblad
  29 november, 2013 at 13:42
  • 29 november, 2013 at 20:17

   Artikeln i Haaretz framställer överenskommelsen som en stor seger för Israel och dess allierade. Man anför intensiv diplomati men är ej särskilt konkreta. Argumentet är att Israel lagt ned hundratals miljarder på ett kärnvapenprogram i onödan. I motsats till ambassadör Dagan, Mossad, statsvetaren Anders Persson i SvD Brännpunkt 27/11. Vi får väl se.

Comments are closed.