Islamiska Staten och framtiden. Debatt


”Islamiska Staten och framtiden” är titeln på ett gästblogginlägg av Martin Fahlgren 5 september på Anders Svenssons mångbesökta blogg. Vi har tidigare haft skäl att diskutera den syn på Syrien-konflikten som Anders Svensson och Socialistpartiet torgför. Vi återger här en karakteristik från Föreningen Syriensolidaritet
Bland partier till vänster (?) är det kanske det lilla trotskistiska Socialistiska partiet som utmärkt sig mest som stödparti åt de imperialister som vill störta regeringen i Damaskus och byta ut den mot fogliga krafter. Socialistiska partiet samarbetar med syriska så kallade rebeller och samlar också in pengar för att understödja rebellerna aktioner i Syrien.
Syrienbroschyr framsida augusti 2013

Jag har publicerat två kommentarer till Martin Fahlgrens inlägg på Anders Svenssons blogg. Fahlgren har inte svarat, och jag återger här något modifierat vissa delar av hans inlägg, som jag kommenterar och kritiserar.

Martin Fahlgren:Irakkriget 2003 ledde till inbördeskrig, omfattande terrorism, med mera. De USA-stödda, shiamuslimskt dominerade regeringarna som tog över förde en sekteristisk politik, som främst drabbade den sunnimuslimska minoriteten. Därmed skapades den mylla där den sunnimuslimska IS kunde bildas, slå rot, växa och frodas.
Sedan kom det väpnade upproret i Syrien, som Assad-regimen med ytterst brutala metoder försökte kväsa. Därmed blev också Syrien ett slagfält där jihadismen kunde frodas. I synnerhet eftersom Assad tillhör en shiamuslimsk riktning, medan befolkningsmajoriteten är sunnimuslimer som länge upplevt sig vara diskriminerade.
Syrien ISIL 604

Min första kommentar: Säkra belägg för att Assad använder ytterst brutala metoder saknas i stort sett. Nedan en rapport om den första tidens protester från Arabförbundet, från broschyren ”Vad händer i Syrien?”
”Massmedia har mest tigit om en rapport från Arabförbundet från början av 2012 som baseras på iakttagelser av 166 observatörer från 13 arabländer, vilka besökte 20 städer och distrikt i hela Syrien under en månad vid årsskiftet. Arabförbundets observatörer kunde röra sig fritt och intervjua medborgare som var mot eller för regeringen. Man nämner också att enheter i Fria syriska armén (FSA) attackerade både regeringssoldater och civila, med vapen och bomber, dvs. man ger stöd åt den syriska regeringens rapporter om sådana attacker. Som exempel nämns bombning av en civil buss, av ett tåg med dieselolja, av en buss med poliser och att åtta personer dödats och andra sårats. Arabförbundets rapport kritiserar också regeringen för att ibland använda onödigt våld. Observatörerna beskrev också fredliga demonstrationer både för och emot regeringen, som med ett begränsat undantag
inte stördes. Enligt observatörerna förekom falska eller överdrivna medierapporter om explosioner och våld.40. Rapporten godkändes av Arabförbundets ministerkommitté med röstsiffrorna 4-1, då Algeriet, Egypten, Oman och Sudan röstade för och Qatar röstade mot. Denna rapport har en helt annan empirisk bas än t.ex. rapporterna från den Londonbaserade Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), med nära band till regeringen i Storbritannien och .”

Min andra kommentar. Värre är att Martin Fahlgren inte nämner att detta krig väsentligen är en utländsk intervention av USA, ett krig via ombud (”unconventional warfare”) enligt USA-arméns manualer) enligt sedan länge uppgjorda planer. Några uppgifter nedan – se även broschyren ”Vad händer i Syrien”? och tidigare blogginlägg här.
* I en TV-intervju för Democracy Now i mars 2007 uppgav Wesley Clark, f.d. militär befälhavare för NATO och f.d. presidentkandidat i USA att han hösten 2001 fick kännedom om en PM från Pentagon som beskriver hur USA ska ta oss an sju länder på fem år, först Irak, och sedan Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och slutligen Iran.
* Förre CIA-agenten Philip Giraldi uppgav hösten 2011 att ”NATO är redan i hemlighet engagerat i Syrien under ledning av Turkiet som USA:s ställföreträdare” (www.theamericanconservative.com, 19 december 2011).
* Enligt dokument från Wikileaks har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering i London sedan 2006.
* 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor, varvid den största summan kom från USA vid ett möte i Istanbul.
* Sverige ställde sig tidigt bakom och gav stöd till det USA-tillsatta/-stödda Syriska Nationella rådet, vars representanter träffade Carl Bildt 2012.
* Al-Qadia, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att organisationen stödde de syriska rebellerna, vilket Hillary Clinton medgav.
* 24 mars förra året rapporterade New York Times om kraftigt ökat vapenstöd till rebellerna i Syrien från USA via Kroatien. Levererat av CIA och betalt av Saudiarabien.
* 27 januari rapporterade Reuters att USA:s kongress bakom lyckta dörrar nyligen godkänt ökat vapenstöd till rebellerna. Vem tror inte att en del av USA:s vapenstöd hamnar hos den dominerande rebellgruppen på marken.
* Los Angeles Times rapporterade 22 mars att USA ökat stödet till rebeller i södra Syrien som ”en sista chans” att vända inbördeskriget.

Martin Fahlgren har sedan ett långt avsnitt om ISIS, vars inledning jag nu återger: ”ISIS – som länge hade nära band till al-Qaida – är den mest extrema av alla jihadistiska rörelser som uppstått i modern tid. IS kämpar för ett wahabitiskt kalifat, en religiös diktatur där deras intoleranta version av islam ensamt ska råda – alla som tillhör andra islamska riktningar anses vara ”otrogna” och för dem, liksom andra religiösa minoriteter, finns bara tre alternativ: konvertera, fly eller dö. I vissa fall, detta gäller till exempel kristna, kan religiösa minoriteter accepteras som andra klassens medborgare om de betalar speciell skatt, och så vidare.”
Obama president_official_portrait_hires

Min kommentar: Korrekt, men ingenstans i det långa inlägget att den politik som USA & Co fört varit avgörande för att främja ISIS framväxt:
USA har genom sitt brutala angreppskrig i Irak och sitt krig via ombud i Syrien skapat en grogrund för extremism och terrorism. Genom att försvaga motkrafter mot detta (ett självständigt Irak och ett Syrien utan utländsk intervention) har USA gynnat terrorismen. Men ISIS har vuxit inte bara genom att USA & Co försvagat deras motståndare – man har också fått direkt stöd från USA:s allierade, kanske främst genom militär utbildning av terrorister i Jordanien, olika slags stöd från Turkiet och Saudiarabien Det finns olika bedömningar om stödet till ISIS och ISIS geopolitiska roll. Det är svårt att bilda sig en säker uppfattning, då tillförlitligheten hos olika källor är svårbedömbar. Detta återges i detalj på min blogg 11 september.
Obama krigare syrian-revolution
Sammanfattningsvis ser inte Martin Fahlgren att detta främst är en imperialistisk intervention av USA & Co. Detta är ett grundläggande fel, som inte kan göras av en anti-imperialist.

Jag har i flera månader i flera blogginlägg hävdat att om USA menar allvar med sin kamp mot terrorismen så borde man stödja och inte bekämpa Assad och Syriens armé som sedan länge utgjort huvudkraften mot ISIS och den övriga väpnande terrorismen i världen. Martin Fahlgren tiger om dettai Andra om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Martin Fahlgren 5/9 på Anders Svenssons blogg
Valflygbladet New York Times 27/6 DN 26/6 SvD 26/6 John Kerry i Kairo Russia Today om ISIS DN 24/6 Globalresearch 18/6 2014 Globalresearch 11/6 DN 12/6 Iraksolidaritet Mike Powers, Iraksolidaritet DN 14/4 Seymour Hersh Blogginlägg om gasattacken 5 april Daily Star Dailykos om Turkiet Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken DN 13/12 Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  3 comments for “Islamiska Staten och framtiden. Debatt

 1. Gammal krigare
  26 september, 2014 at 17:43

  Hela situationen som uppstått är så jävla rutten. USA hade inget som helst lagligt skäl att angripa Irak 2003. Heller inget förnuftigt skäl. Likadant med Libyen. Troligtvis handlar det om att först Irak och senare Libyen hotade med att sluta använda dollarn i sina olje-affärer. Visst hade Saddam massförstörelsevapen och då framförallt gas. Jag har själv fotografier på en irakisk bas bombad till grus där det ligger en massa gasmasker och annan materiel som används för kemisk krigsföring. Inte mer än vilket annat land har för träningsändamål. USA’s man som administrerade Irak tills val hade hållits och en ny egen regering tillsatts, Paul Bremer, var den mest amatörmässige idiot de kunde hitta för det jobbet. Han avskedade alla irakiska poliser och militärer som var de enda som kunde hålla ordning på landet. Om USA istället hade låtit de flesta, som inte varit inblandade i för många övergrepp på befolkningen behålla sina jobb under nya chefer så hade lugnet bevarats i landet. Bremer gjorde också det vansinniga misstaget att inte avväpna civilbefolkningen när han hade chansen i början. Istället sa han att det var tradition i Irak att varje man hade ett vapen och så skulle det förbli. Jag tror inte att det är en särskilt gammal tradition att varje man har en AK47a. Sen fanns det enorma lager med ammunition och granater lite överallt. Ockupationssoldaterna var beordrade att INTE bevaka dessa lager (jag har också foton på detta) och så småningom ”försvann” de i händerna på insurgents som gladeligen gjorde om ammunitionen och granaterna till IED’s (bomber). En ny irakisk polisstyrka och militär bildades under amerikansk ledning. Tilldelade vapen försvann, och då talar vi om tusentals, och ersattes utan att några för besvärliga frågor ställdes. I Afghanistan har nu över 300.000 vapen ”försvunnit”. Kidnappningar och attentat utfördes av både rena terrorister och av polisen själva. Stora arme’er bildades såsom Mahdi Army. Contractors, främst då en del amerikanska, fick dåligt rykte på grund av deras minst sagt burdusa sätt. Iranska agenter började tidigt operera i Irak och späda på terrorn.
  År 2003 fick jag reda på att en omfattande ”revolution” i Mellanöstern planerades av en paraply-organisation till de flesta sunni-muslimska terrorgrupper som heter Muslim Brotherhood. Det förutspåddes att detta skulle ske om ungefär 8-10 år. Det tog 8 år. 2011 tog MB tillfället i akt när en ung tunisier satte eld på sig själv i protest mot Ben Ali’s styre och Jasmine revolutionen startade, som senare ledde till den av svenska journalister hyllade ”Arabiska våren”. Muslimska Brödraskapet, med hjälp av bland annat Sverige, kom till makten i Egypten och i Tunisien (Rashid Gannouchi’s Ehnnada) och med NATO’s och EU’s hjälp störtades Qadaffi i Libyen och ersattes av MB och Al Qaida-sympatiserande marrionetter.
  Samtidigt försökte sig MB på en liknande revolution i Syrien men möttes där av starkt folkligt motstånd och av President Assads effektiva polis och militär. Ett konglomerat av mer eller mindre extrema islamister bildade en rebellrörelse för att, med västerländsk hjälp, försöka att militärt besegra och avsätta Assad och införa ytterligare en Sharia-styrd stat. FSA och Al Nusra (Al Qaida) var länge de största grupperningarna men ganska snart tog en betydligt radikalare grupp över. ISIL. Islamic State in Iraq and the Levant var född. De kallas ibland också ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, men har nu bytt namn till enbart Islamic State.
  Specialförband och diverse andra ljusskygga figurer har åkt i skytteltrafik för att träna ”rebeller” som slåss mot Assad. Så troligen har många av IS-mördarna tränats av västliga specialförband. IS har även fått stort ekonomiskt stöd av bland andra Sverige. Reinfeldts regering har skänkt över 600 miljoner kronor till rebellerna och om jag gissar rätt så har nog huvuddelen av den ”humanitära” hjälpen gått till IS. För de hotar till sig allt de vill ha från de andra grupperna och från hjälporganisationerna. IS rekrytera öppet i både Storbritannien och Sverige. I Storbritannien har IS genomfört stora rekryteringsdemonstrationer och bland annat spärrat av en stor vägtunnel, utan att polisen vågade lyfta ett finger. Samma scenario återfinns i Holland och Belgien. I Frankrike vågar inte polisen åka in i vissa muslimska förorter. De styrs helt och hållet av samma radikala, hårdföra islamister. Preident Obama har fram tills nu stött IS i deras kamp mot Assad. Detsamma har UK och Frankrikes president (även om fransk militär har helt skilda åsikter). Internationell media försökte tillsammans med ”rebellerna” ljuga ihop en historia att Assad använde gas mot de stackars ”frihetskämparna”. Brittiska journalister envisades att ringa en högt uppsatt rådgivare för att kunna gå ut i press om ”gasattacken”, men fick aldrig hans medgivande.
  Obama är nu pressad att bomba IS men jag undrar om de inte gör vad de kan för att inte skada dom för mycket. Skulle inte förvåna mig om Syriska mål som hålls av Assads styrkor ”råkas” bombas av ”misstag”.
  En jävla soppa är det och vi har dessa massmördare och sympatisörer boende mitt ibland oss.
  Vi går mot oroliga tider. Hade varit smartare om USA och alla Europeiska länder slutade tramsa med Ryssland och erbjöd dom vår vänskap istället. Hotet mot oss alla kommer från en medeltida religion.

 2. o
  27 september, 2014 at 02:00

  Vad är bakgrunden till vad som händer? Det finns en historia!
  Vi måste förstå oss på historien för att förstå dagens situation.

  http://www.youtube.com/watch?v=Vs8qa6A1S_Y
  George Pratt Shultz and the Coup d’état in Chile 1973
  Publicerades den 24 sep 2014
  Anton Chaitkin with Jeff Rense, October 16, 2006.
  On George Pratt Shultz, Augusto Pinochet, Henry Kissinger, George H.W. Bush and the CIA,

  http://en.wikipedia.org/wiki/George_P._Shultz
  George Shultz was born in New York City, the only child of Margaret Lennox (née Pratt) and Birl Earl Shultz.[2] His great grand father was an immigrant from Germany in the middle of 19th century

 3. Lotta
  2 oktober, 2014 at 15:10

  Den timslånga intervjun i Libanesisk TV med den fd al Qaidhaledaren shejk Nabil Naim är oerhört belysande för hela den här frågan. Israel och USA stödjer IS med både pengar och vapen.

  http://mellanosternbladet.se/isis-far-stod-av-usa-israel-och-saudiarabien/

Comments are closed.