Irans charmoffensiv, men USA har mycket kvar att bevisa


Idag inleder utrikesminister Carl Bildt ett besök i Iran, med för mig oklart mandat.
Carl Bildt imagesCAFRCMUO
Dagens Nyheter hade igår en artikel av Erik Ohlsson med rubriken ”Charmoffensiv – men Iran har mycket att bevisa”, som jag travesterar i min rubrik ovan. Och det är inte bara en enkel lek med ord från min sida – jag menar mig ha substans i valet av rubrik – läs vidare.

Erik Ohlsson skriver (något avkortat av mig) ”Vid öppnandet av FN:s generalförsamling i september talade han med den amerikanske presidenten Barack Obama – via telefon, den första kontakten på den nivån sedan 1979. Den nyvalde iranske presidenten sade sig vilja ha en ”framförhandlad och ömsesidigt acceptabel uppgörelse”. Den 24 november presenterades uppgörelsen i Genève där Iran temporärt stoppar delar av sitt kärnteknikprogram i utbyte mot mildrade sanktioner, som beräknas vara värda motsvarande femtio miljarder för iranierna. Och den iranska islossningen har fortsatt. Vid det ekonomiska världsmötet i Davos i förra veckan var president Rohani en av hedersgästerna.”

I DN:s artikel finns kritik av bl.a. Irans offentliga avrättningar, (utan påminnelse om USA:s dödsstraff). Och finns det något i internationell lag godtagbart skäl för sanktioner? Ohlsson upprepar förvanskningen av förre presidentens uttalande om Förintelsen, men undviker att påminna om USA:s stöd till shahen med titeln ”Konungarnas konung och Ariernas ljus” med diktatorisk hårdför makt 1953-1979. Hans diktatoriska period inleddes med en lyckad kupp mot den folkvalde premiärminister Mossadeq sedan denne förstatligat ett brittiskt oljebolag, organiserad och stödd av CIA av Kermit Roosevelt. Men detta inlägg fokuserar inte på DN. Andra massmedia har liknande brister i sin rapportering.

Iran-kännaren Pierre Gilly skrev på Folket i Bilds hemsida ”Mossad (Israels underrättelsetjänst), CIA och IAEA är alla överens om att Iran inte försöker att tillverka kärnvapen. Om USA, Frankrike och Storbritannien menar allvar med att Iran har rätt till civil kärnkraft måste man antingen låta Iran upparbeta eller importera uran. Men ända sedan den iranska revolutionen har USA gjort sitt yttersta för att stoppa bägge alternativen.” Iran, ett fredligt land, som – liksom Sverige – inte angripit någon annan stat på oerhört länge (528 före Kristus) medan raka motsatsen gäller för USA och dess nära allierade apartheidstaten och kärnvapenmakten Israel.

Någon kontroll av Israels kärnvapenverksamhet ska inte ske, och inte heller av t.ex. USA:s kraftiga kärnvapenmodernisering.

Stormakterna kan inte anklaga Iran för att försöka skaffa kärnvapen utan för att söka kapacitet som gör det möjligt för dem att tillverka kärnvapen i framtiden. Den illegala kärnvapeninnehavaren Israel hade inte oväntat skarp kritik mot överenskommelsen. ”Kärnprogramavtalet mellan Iran och sex världsmakter bygger på ”iranskt lurendrejeri och självbedrägeri”. Kanske finns rädsla att Iran åter blir USA:s främste allierade i Mellanöstern, fast USA och Iran inte har haft diplomatiska förbindelser med varandra sedan Irans folk störtade den USA-allierade hårde diktatorn=shahen. Han var av många diktatorer som USA främst har stött i länder utanför Europa (vid sidan av USA:s stöd till diktaturerna i Grekland, Spanien och Portugal i Europa fram tills dessa upphörde för omkring 40 år sedan).

Jerusalem Post skrev igår att ”om avtalet med Iran inte lyckas så kommer vi använda militära medel” sa taleskvinnan Marie Harf i USA:s utrikesdepartement. Och Obama sa förra veckan att förhandlingarna med Iran var en utmärkt chans att undvika krig. Så USA hotar med krig om man inte får ett acceptabelt avtal. Man kunde hoppas på kraftiga reaktioner från politiker, massmedia som påstår sig stå för demokrati, nationell självbestämmanderätt och FN-stadgan. Har någon sett skymten av detta?
USA och Israel har upprepade gånger framfört krigshot mot Iran.
Israel bombade 1981 den irakiska kärnreaktorn Osirak och åberopade en långtgående preventiv ”självförsvarsrätt”. Men säkerhetsrådet och generalförsamlingen fördömde attacken som stridande mot FN-stadgan. Säkerhetsrådet erkände då fullt ut den suveräna rätten för särskilt utvecklingsländerna att utveckla kärnkraft för fredliga ändamål enligt NTP. Pulitzerpristagaren Seymour Hersh rapporterade i New Yorker 17 april 2006 att Bush hade planer på ett flygangrepp mot Iran med bunker-buster kärnvapen för att eliminera Irans möjligheter att anrika uran. (Seymour Hersh. ”The Iran Plans”. The New Yorker.)
Nu finns också kritik mot Irans nye ledare för alltför stora eftergifter, i Voltairenet.

Olagliga sanktioner mot Iran
Dominerande massmedia, som alltför sällan slår vakt om FN-stadga och internationella konventioner, nämner faktiskt att ekonomin försämras kraftigt i Iran sedan flera år och utan skarp kritik att olagliga sanktioner är en viktig orsak till detta. Detta framkom vid morgonnyheterna på P1 idag 3/2 i en rapport av Agneta Ramberg. Förutom sanktioner beslutade av säkerhetsrådet på för mig oklara grunder har ”Väst” infört egna sanktioner, vilket strider mot FN-stadgan. I slutet av 2011 antog USA sanktionen 1245 som angriper själva grunden för Irans ekonomi och är kvar. Enligt denna stoppar USA försäljningen av råolja och blockera transaktioner mellan Irans centralbank och omvärlden. Omkring 50 % av Irans budget baseras på oljeexport som utgör 80 % av bytesbalansen. Och FN och det internationella samfundet tiger i stort sett.
Rohani1_1047088c

De olagliga sanktionerna har drabbat Iran hårt. Priset på kyckling, kött och matolja ökade med 60 % på några månader och värdet på Irans valuta har minskat kraftigt. Regeringen kände sig tvungen att slopa mat- och drivmedelssubventioner i april enligt Reuters. Och absolut största delen av dessa sanktioner är kvar, bl.a. enligt en offentlig rapport från Vita Huset, som framgår av länken till DN 23/11. ”Lättnader på 7 miljarder dollar är en liten del av sanktionerna. Den allra största delen av Irans c:a 100 miljarder i utländsk valuta kan inte användas till följd av sanktionerna. Under de kommande 6 månaderna kan Irans oljeförsäljning inte öka. Oljesanktionerna kommer att medföra en förlust på 5 miljarder dollar i månaden för Iran”.

gilly informationskriget

Man försöker motivera sanktionerna med Irans kärnenergiprogram.
Icke-spridningsavtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) är internationella överenskommelser som trädde i kraft 1970 och är underskrivna av de flesta staterna. De tre grundpelarna är icke-spridning av kärnvapen, kärnvapensavrustning och möjlighet till fredlig användning av kärnteknologi.
Ingen av grundpelarna har infriats. Vi rapporterade i höstas om en glädjande ökning av motståndet mot kärnvapen bland FN:s medlemsstater, dock inte Sverige. Enligt avtalet har alla stater rätt till utveckling och användning av kärnkraft för fredliga ändamål, alltfrån anrikning av råmaterial till klyvning av kärnbränsle. Varje stat är skyldig ”att inte tillverka eller på annat sätt förvärva kärnvapen eller andra kärnladdningar”. NTP-avtalet tillåter att en stat blir en ”tröskelstat”, dvs. en stat som inte har kärnvapen men utvecklar förmåga att tillverka sådana.
Att motivera sanktionerna mot Iran med dess kärnvapenprogram är olagligt. Läs boken ”Lagen mot krig”

En stor brist är att de tre kärnvapenstaterna Indien, Israel och Pakistan inte har skrivit under avtalen. NPT-avtalet säger att anslutna kärnvapenstater ska genomföra: ”allmän och fullständig avrustning under strikt och effektiv internationell kontroll”, vilket inte skett i någon nämnvärd grad.

Obama hök untitled

USA:s upprustning av kärnvapen.
Dagens Nyheter skrev 16/9 2012 ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.” Liknande information fanns i andra massmedia.

USA:s hycklande kärnvapenpolitik.
Kärnvapen I untitled
USA ingick visserligen ett nytt START-avtal med Ryssland i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

USA:s militärutgifter uppgick år 2010 till 791 miljarder US dollar enligt svenska fredsforskningsinstitutet SIPRI, 49 %, av de totala i världen på 1 620 miljarder. USA har mer än 900 militärbaser i mer än 100 länder.
Vem tror fortfarande att USA, den i särklass mest aggressiva staten efter andra världskriget, rustar upp kärnvapnen för fred?

Och krigsorganisationen NATO:s militära program vilar till syvende och sist på kärnvapeninnehavet.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.


i Andra om: , ,, , ,Andra om: , ,, , , , ,

DN 2/2Jerusalem Post 2/2Voltairenet DN 24/11 Pierre Gilly i FIB-K 23/11 DN 24/11 Israels kritik DN 25/11 Björnbrum 24/11 Pierre Gillys blogg 23/11Fotolasses blogg DN 24/9 Counterpunch DN 18/6 Blogg -politisk jordbävning Per Jönsson DN 14/6 DN 14/6 SvD 14/6 Globalresearch 7/6 Annarkia Globalresearch 25/3 Gunnar Westberg Newsmill 2011-11-10Björnbrums rescension 2/4 Pierre Gillys hemsidaBjörnbrums rescension av boken ”Bombdiplomati” Verbal förlag Globalresearch 22/9 2012 Globalresearch 27/5 2012 Nils Bowie Russia Today 8/4 2013 Björnbrum 13/4DN1
DN2
Svenska Dagbladet
Expressen
Aftonbladet
Dokument utifrån 30/9 FIB-Kulturfront DN 22/8 Economy Watch 24/8 Globalresearch 21/8 SvD 22/8 Aftonbladet Expressen 23/8 New York Times 3/8 SvT GP Pierre Gilly

  11 comments for “Irans charmoffensiv, men USA har mycket kvar att bevisa

 1. 3 februari, 2014 at 10:19

  Bildt nämnde faktiskt i en färsk bloggpost att bojkotten drabbar iraniernas tillgång till medicin. http://carlbildt.wordpress.com/2014/02/02/nu-till-isfahan-och-teheran/

  ”Vi har också varit angelägna om att de olika internationella sanktionerna inte får humanitära konsekvenser som ingen vill ha.

  Och det är en fråga som förblir viktig för oss. Vi vill inte beröva svårt sjuka de läkemedel de behöver.”

  Jag tror inte Bildt blivit snäll på gamla dar, och dessutom finns det folk som verkligen vill att sjuka nekas medicin, men vi kanske kan anta att Bildt företräder de fraktioner inom EU och USA som vill ha slut på iranblockaden och i stället övergå till affärsverksamhet med iranierna. Detta inkluderar oljekapital i USA. Får kapitalet bestämma blir det slut på blockaden och affärerna kommer att blomstra.

 2. 3 februari, 2014 at 12:07

  Jag tror att du har rätt i din allmänna bedömning. Och Agneta Ramberg, som verkligen inte gjort sig känd som någon kritiker av rättsvidriga och brutala inslag i USA:s utrikespolitik, betonade idag i Morgonekot på radio P1 att hon får ett bestämt intryck av att sanktionerna drabbar iranierna hårt, då hon nu är i Iran.
  Att Israel och dess lobby inte gillar upptinade relationer mellan USA och Iran är en annan sak. USA och Israel är nära allierade i grundläggande politiska frågor minst sagt, men det kan skilja i vissa frågor. Och det är möjligt att kretsar i USA:s ledning vill minska beroendet av Israel via bättre relationer med Iran, och därmed möjligen minska Rysslands inflytande.

 3. 3 februari, 2014 at 13:06

  Liberaler brukar hävda att handel minskar risken för krig och spridandet av liberala värden. Det brukar ju bland annat EU vänner säga. Men när det är en åsikt som ingen formulerar öppet när det gäller Iran. Nuförtiden har man närmast vänt på resonemanget: det är med hjälp av krig man ska exortera fred och liberalism. En förklaring är kanske att man inte tror att icke västerlänningar fungerar som oss. De har en annan natur. De behöver en fast hand för att förstå fördelarna med frihet.

 4. Peter Grafström
  3 februari, 2014 at 19:04

  Anders apell för kärnvapennedrustning gör att jag vill påminna om den inofficiella statistiken över minikärnvapen som sammanställts genom den ovedersägliga fysikaliska evidens vilken föreligger från många sprängdåd. I det övervägande antalet fall är det av tekniska skäl bara Usa och Israel som kan ligga bakom. Det är mycket osannolikt att dessa false flag attentat ligger i befolkningens intresse när mossad är inblandade, vilket verkar vara alltför ofta för att man skall kunna ignorera det.
  Mossads uppdragsgivare är ngn annan än Israels folk.
  Vidare är kärnkraftens spridning motarbetad av fler skäl än de legitima. Om än vilande just nu så står Frankrike och Ryssland på ena sidan och är troligen beredda att medverka till en modernisering av de mindre avancerade ekonomierna, angloamerikanerna och dess bihang Israel på den andra och står för ränksmiderier och förtryck. De ser andras utveckling som ett hot.
  Allt det ovannämnda måste fram i ljuset om några nya vägar skall kunna stakas ut.
  Den sedan länge pågående kärnvapenterrorismen även inbegripande attentat mot kärnkraftverket chernobyl måste fram i ljuset och orsakssammanhangen klarläggas annars är det absurt att tro att ngn förbättring skulle ske. Bakom kulisserna tisslar eliterna om att det är araber som håller på med detta och använder detta som argument för fortsatt militarisering och hemlighetsmakeri.

  • 3 februari, 2014 at 22:25

   Peter, jag har kanske varit slarvig i läsningen av de av dina inlägg där du nämner minikärnvapen och den evidens för att dessa ligger bakom många sprängdåd. Får jag be dig att utveckla detta?

   • Peter Grafström
    4 februari, 2014 at 20:27

    Dmitri Khalezov som under Sovjettiden utbildades till nukleär underrättelseofficer har i sin långa text third truth förutom sin insyn i omständigheterna runt 9/11, även analyserat tillgängliga officiella uppgifter angående ett stort antal bombdåd under tiden 1983-2008.
    Först en kort karakterisering av hans trovärdighet.
    Texten kan delas in i två huvudgrupper. (Det är min indelning)
    Kategori A där han sätter sig före att bevisa påståenden angående tekniska aspekter på bombdåd etc. Bevisningen består alltid av ett flertal oberoende observationer och han avslutar ibland med orden ’logic is stubborn, isnt it?’, medveten om att hans resonemang är svåra att motsäga.
    Och Kategori B där han tycker till om olika saker, väl medveten om att han då inte har säkra bevis. I B finns det enligt min uppfattning en del som han med fördel kunde ha skippat, men i A har han på fötter.
    I A ingår en mångfasetterad analys av 9/11 där han både framträder som ögonvittne och som expert. Som ögonvittne därför att han blev kontaktad av personer som hade förhandskännedom om 9/11 och som senare försökte värva honom som terrorist bla till dådet mot nattklubben på Bali 2002. Han hade flera års nära umgänge med en av dessa personer och ger en innehållsrik och avslöjande redogörelse för det.
    Beträffande atomterrorism med minikärnvapen. Han pekar ut flera fall med påstådda bilbomber där en stor krater avbildas. Enbart detta är tillräckligt för att experter på bombsprängning(dvs såna som verkligen kan sitt ämne)kan räkna ut att det måste ha varit en annan bomb än bilbomben. Kratrar uppstår när bomber gräver sig ned åtminstone en bit i marken. Enbart det faktum att man officiellt sprider falsk info om typen av bomb bevisar förstås inte vilken typ det var men med övriga bevis som räknas upp och pekar på atombomb blir resultatet att den falska rapporteringen fyller syftet att skicka dubbla budskap, ett till allmänheten om konventionell bomb. Ett till experter så att man bakom kulisserna kan göra troligt att islamiska terrorister har atomvapen och att det globala kriget mot terror är nödvändigt. Terrorgrupper med namn som islamic jihad tog på sig flera såna dåd. Termen Jihad är efter vad jag förstår redan ’islamic’ så uttrycket är om jag fattat det rätt en tautologi och visar att den som uppfann benämningen inte hade god känedom vare sig om islam eller arabiska. Det är en detalj men det finns inga bevis för att denna grupp verkligen har existerat. Oavsett om ngn betald lockfågel har påstått det eller ej. Senare blev Al Qaeda den viktigaste fabricerade fienden, och påstods bakom kulisserna ha kärnvapen.
    Exempel på atombombsterrorism är attentaten mot Beiruts militärbaracker 1983, WTC 1993, bombningen av OKC 1995, sprängningen av nattklubben på Bali 2002, Madrids Barajas flygplats 2006
    Vid 9/11 var det USAs regim som såg sig nödsakade att riva tvillingtornen därför att man fruktade att atombomber fanns upptill där skadan fanns.
    Rivningen genomfördes med en sedan 1994/95 gjord nödrivningsplan som innebar att en vätebomb detonerades 77m under markytan. Metoden förklarar hur det kunde vara möjligt att pulverisera mer än 50000 ton härdat stål till fina stoftpartiklar. Merparten av tornen blev till sandstoder på ett ögonblick. Orsaken till denna dratiska plan var att atomsprängningen 1993 visade på nödvändigheten av snabba åtgärder om ett atombombsattentat mot en högre belägen del av byggnaden misstänktes eftersom annars miljoner människoliv vore i fara. De som låg bakom 9/11 utnyttjade med stor sannolikhet kännedom om den planen för att provocera USAs regering att i panik trycka på knappen vilket lyckades.
    Khalezovs text innehåller mycket som är av sensationell karaktär men han har som sagt på fötter när han sätter sig före med att bevisa sina påståenden.
    http://www.911thology.com

    • 4 februari, 2014 at 21:46

     Tack för informationen.
     Krater kan knappast vara tillräckligt belägg för kärnvapenanvändning. Andra tänkbara orsaker torde finnas.
     Vid en atombom- eller vätebomsexplosion frigörs enorma energimängder redan vid en mycket liten bomb, bl.a i form av hälsovådlig strålning samt vindar. Rimligen borde detta ha hälsoeffekter som knappast går att dölja i ett så tättbefolkat område. Men har en kraftig ökning av strålskador med akuta effekter (snabb död) eller ökning av cancer etc registrerats?

     Vilka belägg finns egentligen för vätebombsanvändning – som frigör större energimängder en fissionsbomb?

 5. 4 februari, 2014 at 09:15

  Tack för ditt inlägg. Jag instämmer.
  Den svåra frågan är: Vad vill USA? En stor del av dem som dominerar i den amerikanska utrikesledningen vill framför allt inte att Iran, med den nuvarande ledningen, skall inta platsen som en stormakt i regionen. Jag skrev till Trita Parsi ungefär detta, men han betonade i sitt svar att det faktiskt finns en hel del personer i USA som vill ha fred, även med nuvarande regim.

  Vi talar om maktstriden i Iran, men den är lika svårgenomskådad i USA.

  Jag frågade en person som har stort inflytande i EU-parlamentet när det gäller Iran-politiken, varför EU har sanktioner mot Iran. Vederbörande svarade mångordigt och oklart. Senare sade hen privat till mig: Fick du svar på frågan? Nej, sa jag, men jag förstår varför du inte kan svara. ”Det beror helt på att vi måste följa USA:s direktiv” sade EU-parlamentarikern. Som sen tillade att Carl Bildt faktiskt var en av de få som ville ta bort sanktionerna mot Iran!

  Men låt oss fira att vi för närvarande inte har några ”vanliga” krig, mellan nationer, någonstans i världen. Det har hänt någon enstaka gång under det senaste kvartseklet, men aldrig tidigare.

  • 4 februari, 2014 at 09:17

   Tack för dina synpunkter. Kan det var så att några i statsledningen vill ha bra mycket bättre relationer med Iran, något neutralisera Rysslands inflytande, bli mer oberoende av Israel och kanske rentav närma sig Syrien via Iran, då det är fullt möjligt att Assad blir kvar som ledare i Syrien? Förmodligen finns olika uppfattningar i Washington.

   Jag bekantar mig med Trita Parsi via Wikipedia. Mycket intressant, och en något imponerande fin insats träder fram.
   Är inte helt förvånad då det gäller Bildt. Han var i EU mot Frankrikes och Storbritanniens planer på anfall mot Syrienoch planer att sälja vapen till rebellerna. Man får akta sig för att tänka i svart-vitt och ha ögonen öppna för schatteringar och möjligheter till allianser.

   I broschyren ”Vad händer i Syrien?”, där jag medverkat står

   ”Men det är också viktigt att framhålla att utrikesminister Bildt under senaste året även markerat en bättre
   inställning i Syrienfrågan. Han gick i början tydligt emot det segrande EU-förslaget att EU-länder skulle få sälja vapen till oppositionen. Han har behållit ambassaden i Damaskus och har motsatt sig EU-förslag att ställa Syriens president inför internationell domstol”

   All minskning av krig är förstås bra. Och USA:s relativa motgångar i Irak, Afghanistan, Libyen och Syrien minskar risken, väl medveten om att det finns andra nationer som kan vara krigiska.

 6. 5 februari, 2014 at 08:49

  DN har idag rubriken ”Kärnvapenhotet främsta Iranfrågan för Carl Bildt”. USA har långt över tusen stridsspetsar och har moderniserat sina kärnvapen nyligen och då Israel på goda grunder bedöms ha ett hundratal kärnvapen, medan Iran inte har kärnvapen. USA har tidigare uttalat att man inte utesluter att använda kärnvapen mot Iran. Är det detta artikeln handlar om? Inte alls. Att USA:s och EU:s ”inofficielle budbärare Carl Bildt inte tar upp den centrala aspekten är ju väntat.
  Tyvärr är det lika väntas att DN helt tiger om detta. DN, denna mästare i ofullständig och snedvriden information.

  Kan tillägga att jag på intet sätt stödjer att Iran (och bl.a. USA har) dödstraff och än mindre den omfattning det påstås ha i Iran, USA tillämpar dödsstraff mer sällan, men dess krigsmakt dödar i ställer massor av oskyldiga människor genom brutala krig och drönare (med en aktiv president som aktör).

 7. 5 februari, 2014 at 14:25

  Har läst med intresse Ditt inlägg om Iran m.m. Det är onekligen aspekter,som nyanserar ansvarsfrågor bl.a. vad gäller hot mot världsfreden. Jag måste erkänna att Ditt inlägg fick mig att reflektera i nya tankebanor. Det är bra med sådana inlägg. Som vanligt är det inte så enkelt och smalspårigt som man förleds att tro. En journalistutbildare höll en gång ett föredrag om verksamheten vid journalishögskolan. På direkt fråga medgav hon .: ” En sak är säker, nämligen att så som förhållanden beskrivs i massmedia så är det inte”.

  Med vänlig hälsning

  Folke Ölmebring

  Pensionerad läkare

  Medlem i SLMK

Comments are closed.