Irak – Finns det hopp om framtiden? Film i kväll


Rapporteringen om kriget i Irak, med ökning av antalet soldater från USA, och den förfärliga situationen uppmärksammas närmast bara i förbigående i våra media. Ofta kommer rapporter om bilbomber. Jag har själv inte mäktat att följa det så noga. Nyligen skedde stora demonstrationer i den skyddade ”Gröna zonen”. ISIS kontrollerar fortfarande storstaden Mosul. Iran vars stöd till Syrien är positivt, har stort inflytande i Irak, vilket bidrar till en negativ särbehandling av sunni, minst sagt. Regeringen är vara korrumperad och splittrad.

Sveriges Radio rapporterade igår att 150 människor dödats i bilbomber i Irak senaste veckan 150 dödade i bilbomber

Närmare 1/3 av befolkningen är flyktingar enligt FN
Var tredje irakier är flykting
. 3, 4 miljoner är interna flytningar, 2 miljoner i riskzon, medan 1-2 miljoner som har flytt till utlandet medan mer än en miljon dödats enligt vissa beräkningar. Detta på grund av USA:s på lögner baserade anfallskrig 2003 för att införa ”demokrati”.
Irak-möte 141126

För resten: Hur beskriver massmedia USA:s krig i Irak med 1 miljon dödade och många miljoner flyktingar, jämfört Rysslands defensiva oblodiga annektering av Krim med stöd av 95 % av befolkningen, efter Väststödd fascistisk statskupp i Ukraina 140222? Varför?

alJazeera skriver ”For almost two years now, Fallujah has endured a siege imposed on the city after it became the first to fall to the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL, also known as ISIS) in January 2014. Since then, the Iraqi army has placed a near-total blockade, and ISIL has barred any civilians from leaving the city. With only a few routes remaining open, there is a serious shortage of food, medicine and fuel. Approximately 50,000 of the residents in Fallujah are at risk of starvation.”

Påminner om att DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.”
I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.

En rapport till den amerikanska kongressen hösten 2015 uppger att USA sponsrar terrorism i Syrien. USA sponsrar terrorism enligt officiell rapport i USA:s kongress Rapporten utarbetades av Congressional Research Service, en gren av USA Library of Congress, som ger politiska och rättsliga analyser till USA:s kongress.

Nu har Du och jag möjlighet att lära oss mer! Idag kl 18.30 visas filmen ”Whose peace will it be?”, en dokumentärfilm om Irak med svensk text, på
ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.
Av den belgiske regissören Luc Pien, Belgien. Musiken är specialkomponerad för filmen av den irakiske kompositören Osama Abdulrasol.
Irak 160518
I arbetet med filmen har många irakier intervjuats.
Den civila och kulturella infrastrukturen landet har förstörts i över ett decennium av ockupation och krig. Har människorna i Irak och Mellanöstern fortfarande hopp om framtiden? Vilka drömmar har de? Kan vi västerlänningar sätta oss in i den oreda som råder i Irak och Mellanöstern? Hur kan vi bäst stödja folket i regionen?

Denna film riktar sig inte till Mellanösternspecialister, utan till en bred allmänhet som intresserar sig för situationen i Irak. Den vill bidra till förståelsen av landets kultur och lägga en grund för stöd till människorna i landet och regionen på deras väg till frihet.
Vilken framtid väntar Irak efter årtionden av konflikter utan slut?
Vilka drömmar och förhoppningar har irakierna själva?
Hur kan vi bäst ge vårt stöd till Iraks folk?

Filmvisningen arrangeras av IrakSolidaritet i samarbete med ABF Stockholm.
Efter visningen finns tillfälle till kommentarer och diskussion.

Stöd Fallujainsamlingen! Sänd ditt bidrag till plusgiro 116 73 – 1.
Alla insamlade medel går nu till mat och mediciner till den belägrade
civilbefolkningen i Falluja.

ABF Stockholm

IrakSol


Ett svar till “Irak – Finns det hopp om framtiden? Film i kväll”

  1. Det är alltid bra med kompetens även för den vetenskapligt lagde som inte tror på gudar, flygande spaghetti monster eller Russells tekanne-teori. Vi är uppvuxna i ett samhälle som ofta har helt andra värderingar än andra samhällen och de religiösa sekter som är dominerande i dem.

    Vår kristna historia i Sverige har givetvis påverkat de värderingar vi har idag om att dela brödet och vinet lika mellan oss, fredlighet och ren kärlek till vår nästa. Det är viktigt att förstå att alla sekter inte har just dessa värderingar, men helt andra värderingar.

    Genom att förstå lite grundläggande saker om de sekter vi har att göra med på planeten, vem som är varje sektmedlemmens förebild, vad denne individ gjorde, samt de lagar sektmedlemmar vill följa kan man se visa samband.

    Det är också lämpligt för varje individ att känna till vad sekter anser om otrohet mot sekten, hur andra än sektmedlemmar ska behandlas etc., om sekten anser att man ska ljuga och i vilka fall detta gäller, kanske speciellt om man inte tillhör sekten och därför inte känner till detta.

    När man känner till detta bör man fråga sig om man anser att vissa sekter är förenliga med demokrati eller ej, anser jag, samt vad man lämpligen bör göra åt saken, innan det är för sent för demokratin.