Indiens regering slår till!


I föregående blogginlägg presenterades kortfattat några grundläggande data om Indien. Det är inte bara så att där finns enorm rikedom och enorm fattigdom – och hygglig yttrandefrihet enligt bland annat Jan Myrdal. Samtidigt vill Indiens superrika tillsammans med storkapitalet från USA och andra länder (bortsett från kapitalets internationella karaktär) få säker tillgång till landets råvaror och mineraltillgångar, som till stor del finns i områden där den fattiga urbefolkning adivasierna och de kastlösa, daliterna bor.

Sedan decennier pågår en kamp mot detta, som delvis har en social revolutionär karaktär där bland andra naxaliterna spelar en viktig roll. Naxaliterna har under åren splittrats, ändrat politik men åter enats och blivit starkare under senare år. Annan protestverksamhet förekommer också. Det förefaller väl belagt att den indiska regeringen avsatt omkring 200 000 man för att militärt söka krossa motståndsrörelsen, men planerna har väl ännu ej satts i verket i bred skala – bland annat pga. protester mot detta i och utanför Indien. Frågan är om det finns någon så pass utvecklad motståndsrörelsen mot kapitalismen som i Indien i något annat stort land.

En viktig roll har paraplyorganisationen Revolutionary Democratic Front (RDF) som bildades 2005. En intervju med dess talesman GN Saibaba ska finnas i kommande, första nummer av Indien-Solidaritets tidning. I detta inlägg presenteras ett protest från Indien mot beslutet av delstaten Andra Pradesh att förbjuda RDF. Detta är en uttryck för de hårda motsättningar som finns och den kamp som pågår. Vi hoppas kunna återkomma till Indien i andra inlägg – gå gärna till Indiensolidaritets hemsida (se länkarna).

Ett uttalande i protest (Egen översättning).
Vi undertecknade fördömer starkt och entydigt förbudet för revolutionära demokratiska front (RDF) av Andhra Pradesh regeringen den 9 augusti 2012 enligt Andhra Pradesh Public Security Act 1992. Vi opponerar oss mot denna godtyckliga och auktoritära åtgärd från regeringens sida på en folklig organisation. Detta strider mot principerna om rättvisa, yttrandefrihet, föreningsfrihet och demokratisk tolerans för oliktänkande. Vidare protesterar vi mot den återkommande användningen av förbudet som ett politiskt instrument.

Det har visat sig gång på gång att politiska förbud vanligen inte lett till förväntat resultat. Tvärtom har det bara resulterat i fler och fler grymheter i befolkningen då ett politiskt förbud ger generella befogenheter till polisen och paramilitära styrkor att använda våld. Vi tvingas därför att tro att införandet av ett förbud mot RDF på en rad ogrundade anklagelser inte bara saknar grund, men att det utgör ett direkt angrepp av regeringen på våra demokratiska rättigheter.

Under motivering att motverka maoismen har delstatsregeringen inblandad felaktigt utpekat RDF som en frontorganisation för CPI (maoisterna) – en annan förbjuden politisk organisation – och har därmed fortsatt med sin politik att kriminalisera och förfölja politiska oliktänkande. Detta trots det faktum att upprätthållandet av en viss ideologi är inte ett brott utan en grundlagsskyddad rättighet för medborgarna, vilket gång på gång påpekats av Högsta domstolen i Indien.

De skäl för att förbjuda RDF i Andhra Pradesh enligt regeringens Order av den 9 augusti 2012 inkluderar att RDF motverkat och sökt hindra anti-extremistisk verksamhet av polis-och säkerhetsstyrkor t.ex. organisering av möten och andra former av agitationer och att RDF motsatt sig lagliga åtgärder av polis och rättsväsende, och så vidare. Sådana ”anklagelser” går mot själva kärnan i rätten till politiskt oliktänkande som är garanterad i konstitutionen. Sådana godtyckliga gärningar av regeringen som också är auktoritära kan bara kränka och förvanska utrymmet för politisk frihet och olika politiska åsikter hos stora delar av folket i en demokrati och bör därför bekämpas. Vi som undertecknat denna protest motsätter oss starkt ett förbud för RDF och kräver att Andhra Pradeshs regering återkallar detta förbud omedelbart och villkorslöst.
Mer uppgifter om RDF finns på www.rfr-org.

DU KAN STÖDJA DENNA PROTEST GENOM ATT SÄNDA ETT MAIL TILL revolutionarydemocracy@gmail.com med uppgift om namn, institution/organisation, adress, e-mail


i , , , , , , , , , , ,

The Hindu RDF:s hemsida Bloomberg Multidimensional Poverty Index DN SvD Indiensolidaritet

  2 comments for “Indiens regering slår till!

  1. 27 augusti, 2012 at 09:44

    För att vara exakt så är det ju en delstat, Andhra Pradesh, som förbjudit RDF, inte centralregeringen. Delstaterna i Indien har väldigt stora befogenheter inom sina egna områden. Sedan är ju formella statliga beslut en sak, vad myndigheterna hittar på ändå en annan. Ibland blir det nog mer ett tillstånd av godtycke, där lokala myndigheter ger sig på grupper och individer vare sig de uppträder olagligt eller inte.

  2. 28 augusti, 2012 at 22:49

    Tack för insiktsfull kommentar. Godtycke inom polisen verkar fannas kvar som en odemokratisk, våldsam tradition, där de som protesterar kan tas om hand av plisen och dödas i så kallade ”encounters”, samtidigt som hygglig åsiktsfrihet finns enligt Jan Myrdal.

Comments are closed.