I dåligt sällskap


I en signerad ledare ”Egypten–Iran: Mursi i dåligt sällskap” på DN idag skriver Gunnar Jonsson. Och det dåliga sällskapet för Mursi, USA:s man är ”al-Assads slaktarregim i Syrien”, tillika en del av den stolta rörelsen”, som Jonsson skriver föraktfullt.

Jag skrev en kommentar till inlägget på DN, max 500 tecken ”Gunnar Jonsson är irriterad över att Mursi är i samma möte med ”Assads slaktarregim”. Men det är väl belagt att en betydande del av massakrer och krig utförs av utländska jihadister och liknande med USA:s stöd och att USA genom detta verksam bidrog till att underminera Annans fredsplan. Det dåliga sällskapet för Mursi är beroendet av USA, den särklassigt mest aggressiva makten, med i Irak uppemot 1 miljon dödade, och tiotusentals i Afghanistan, kanske totalt 50 ggr fler än Syrien, i brutala krig”

Gunnar Jonsson: ”Efter Sovjetkommunismens död är rörelsens syfte obegripligt. Afghanistan, fortfarande med Nato som garant för säkerheten, är medlem.” I en tid då världens efter andra världskriget mest aggressiva stormakt, USA, rustar upp sin krigsmakt, startar brutala krig och har omkring 900 militärbaser i över 100 länder torde behovet av all slags motvikt mot detta vara bra. Jag är förstås väl medveten om att många medlemmar i den alliansfria har så nära kontakt och samarbete med främst stormakten USA (Afghanistan som nämnts), så att de kan ses som och betraktas som allierade till USA. Och jag stödjer parollen ”För ett demokratiskt och självständigt Syrien – mot utländsk inblandning”
Det är mycket mer anmärkningsvärt att Nato finns kvar om man ser till formalia. Nato var ju formellt en försvarsorganisation. Efter kalla krigets slut har den i omgångar kraftigt utvidgat både sitt verksamhetsområde (inte bara geografiskt), och framträder alltmer tydligt som en krigsorganisation i USA:s tjänst. Exempel är krigen i Jugoslavien och Libyen.

Då det gäller Syrien har vi och andra visat, bland annat i blogginlägg här att:
-Det sedan mer än tio år finns planer i USA:s ledning för att destabilisera Libyen, Syrien och Iran;
-USA och allierade sedan länge starkt stött motståndsmän i Syrien pengar och vapen;
-Man sedan månader i områden nära Syrien utbildat och tränat jihadister, Al Qadiamedlemmar och andra varefter de sänts in i Syrien för krigföring och terror;
-Massakrer som påståtts ha utförts av Assads trupper i själva verket med stor sannolikhet som regel utförts av utifrån kommande ”rebeller”;
-Detta verksamt bidragit till att underminera FN-medlarens Annans fredsplan.
-En ensidig, okritisk rapportering av USA:s version och demonisering av Assad varit helt dominerande i massmedia sedan länge.

Det dåliga sällskapet.
Egypten är även under Mursi starkt beroende av USA ekonomiskt. Det dåliga sällkskapet för Egypten, och för varje stat som vill tillämpa demokrati, nationellt självständighet och inte bli utnyttjat är just USA.
Den i särklass mest aggressiva makten efter andra världskriget är ju USA, som varit inblandad i långt flera krig än någt annat land, stött och etablerat/medverkat i att etablera/försökt etablera diktaturer, även i demokratiska länder (Indonesien 1965, Iran 1953, Chile 1973, Haiti, Nicaragua). Krigen i Sydostasien 1960-75:1-3 miljoner döda, Irak:Kan vara minst 1 miljon dödade (50-75 ggr fler än i Syrien) och 4-5 miljoner på flykt, Afghanistan. USA har rustat upp kraftigt, bl.a. sina kärnvapen, detta millenium och har 900 militärbaser i långt över 100 länder. Här är dagens främsta krigshetsare och största hot mot en fredlig värld.

Det är kännetecknande för DN att man undviker all allvarlig kritik av USA.
På ledarsidan har följande motto: ”DN … verkar i en humanstisk upplysningstradition – för tolerans, demokrati och fri ekonomi.”Ledaren av Gunnar Jonsson (liksom många andra ledare i DN) visar att detta innebär:
-tolerans för USA:s brutala krigföring och övergrep;
-tolerans för USA:s alla övegrepp mot demokrati, genom stöd till och upprättande av diverse diktaturer, undermineringsarbete bland andra i demokratiska stater (Iran 1953, Indonesien 1965, Chile 1973, Grenada, Haiti, Nicaragua)
-tolerans för en fri ekonomi som medfört ökade ekonomiska skillnader, ökad otrygghet, utnyttjande från USA och EU av fattigare länder etc.

i Andra om: , ,, , , , , , ,, , ,

Gunnar Jonssons ledare i DN 31/8 Sunday Times 19/8 Sana 26/8 DN 19/8 SvD 19/8 Aftonbladet 19/8 Expressen 19/8 New York Times 3/8 DN 11/8
NY Times 4/8 SvT DN SvD Aftonbladet Expressen DN ledare 3/8 DN Croneman 31/7 DN 2/8 DN2 2/8 Skelton i the Guardian 12 juli DN 1/8 Aftonbladet 2/8 DN huvudledare 31/7 SvD 1/8 DN ledare 31/7 DN Joscha Fischers kolumn 30/7
Desmond Tutu i SvD 20 maj 2012, Wolodarski i DN 20 maj 2012, Svårt diskutera fattigdom i Sverige – artikel DN