Hur ska Sverige försvaras?

Detta är en rapport från mötet 13 mars kl 18.00 på ABF, Sveavägen 41, Beskowssalen.


Talare:
Värnpliktiga
Anders Björnsson, publicist och historiker.

Värnplikt? Vilka skäl finns för och emot?


Stig Henriksson, ledamot av Försvarsutskottet (V)

Moderator: Kent Zetterberg, professor och historiker
Arrangörer: ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF), Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm, Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF), Stockholmskretsen

Den intresserade kan som bakgrund läsa bl.a. Sverige och Finland – två olika försvarsdoktriner
Försvaret främst
Länk till en videoupptagning av ett samtal kring Sveriges försvar.

i Andra om: ,, , , ,
,, , , , ,