Hjälpte Sverige USA att bomba Bagdad? Fler hemligheter?
Expressen skriver idag under rubriken ”Sverige hjälpte USA att bomba Bagdad”. Inledningsvis återges utdrag ur Expressen.
Statsminister Göran Persson fördömde USA:s bomb­anfall på Irak 2003.
Samtidigt hjälpte den svenska militären i hemlighet USA med information om bombmål i Bagdad enligt.
tidigare hemligstämplade dokument från USA:s militära högkvarter som Expressen i dag kan publicera.


Av dokumenten framgår att USA ska ”samla information för att avgöra riktigheten i uppgifterna från underrättelseutbytet mellan Sverige och USA”. Artiklarna fick chefsåklagare Tomas Lindstrand att inleda en utredning, som han sedan la ned då han inte fanns någon misstanke om att någon anställd vid Must bedrivit spionage för främmande makts räkning i Sverige.
Men dokumenten i Expressen visar att Sverige verkligen gav USA information om tänkbara bombmål i Bagdad.

Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet har studerat dokumentet och menar att ”Formuleringen tyder på att det är frågan om ett utbyte av information mellan myndig­heter i Sverige och USA”.
Expressens källor inom underrättelsetjänsten beskriver det som uteslutet att det skulle handla om något annat än ett utbyte mellan den svenska militära underrättelsetjänsten Must och dess amerikanska motsvarigheter.”

Vad visste regeringen? Dåvarande statminister Göran Persson förnekar kännedom om det hela. Till Göran Perssons heder ska sägas att han ”Dagen efter stod Göran Persson i riksdagen och fördömde med hårda ord USA:s beslut att anfalla Irak” som det står i Expressen. Men både han och utrikesminister Anna Lind var försiktigt positiva till anfall på Irak, men bara om FN stod bakom.
Enligt Expressen finns det två alternativ:
• Antingen har underrättelse­utbytet skett inom ramen för ett hemligt militär samarbete som godkänts av Göran Perssons regering.
•Eller så har det skett bakom ryggen på regeringen, och då i strid med den officiella svenska politiska linjen.

Är någon det minsta förvånad?
Man har nu all anledning att fråga sig inom vilka områden hemligt samarbete mellan Sverige och USA sker, och om och hur sådant samarbete skett efter angreppet på Bagdad för 9,5 år sedan. Sverige hade under det kalla kriget, med uppförstorat hot om Angrepp från Sovjetunionen, ett nära samarbete med USA. Sverige för också sedan flera år en utrikespolitik där främst utrikesministern ej sällan förefaller att agera som ombud för USA:s ledning. Det gäller deltagandet i NATO-bombningarna i Libyen, uppslutningen kring krigshetsarna Obama & Clintons Syrienpolitik, inblandningen i Vitrysslands inre angelägenheter. Och i Norrbotten pågår nu en stor flygövning där Sverige tränar tillsammans med USA och fyra andra stater. Svenska regeringen har alltså nära samarbete med den i särklass mest krigiska och aggresiva staten efter andra världskriget.
Och socialdemokraternas talesman Urban Ahlin har aldrig markerat en annan inställning. Vi minns hur Wikileaks rapporterat om möten mellan Ahlin och representanter för USA:s ambassad, där Ahlin ska ha uttryckt uppskattning av USA:s utrikespolitik. Enligt Expressen överväger Miljöpartiet att lämna in en KU-anmälan för att få saken undersökt.
Ja, detta är angeläget. Rimligen finns andra dokument i frågan, om de inte förstörts.

Vissa andra större svenska tidningar har återgivit Expressens uppgifter. Till min förvåning rapporterades Expressens avslöjande inte i Rapport kl 19.30 och inget nämns på SvT:s nyheter på nätet.


i Andra om: , ,, , , , , , ,

Expressen I 3/9 Expressen II 3/9 DN 3/9 Aftonbladet 3/9 Sunday Times 19/8 Sana 26/8 DN 19/8 SvD 19/8 Aftonbladet 19/8 Expressen 19/8 New York Times 3/8 DN 11/8
NY Times 4/8 SvT DN SvD Aftonbladet Expressen DN ledare 3/8 DN Croneman 31/7 DN 2/8 DN2 2/8 Skelton i the Guardian 12 juli


6 svar till “Hjälpte Sverige USA att bomba Bagdad? Fler hemligheter?”

 1. Det kan finnas en part till: svenska företag som verkade i Irak och som kan ha skickat information vidare, antingen direkt eller via svenska myndigheter. Har ett svagt minne av att en massa civila människor i Baghdad dödades i ett skyddsrum som byggts av någon svensk firma.

  • Du syftar förmodligen på den bunker i al-Amiriya som bombades av USA under första gulfkriget 1991. Omkring 400 människor dog, en fjärdel barn. Uppgifter finns om att det byggdes av ett finskt företag och att det också var detta företag som gav USA den information som behövdes för att man skulle kunna genomföra massakern.

   Mer info finns på länken
   http://www.nodo50.org/csca/english/al-amiriya/al-amiriya_eng.html

    • Jag har för mig att det var ABV som byggde 17 skyddsrum i och i området runt Baghdad.
     Givetvis hade USA information om dessa innan man bombade men för att få den infon behövdes definitivt ingen hjälp från svenska källor

 2. Viktig information. Svenska företags väl och ve har utrikespolitiska implikationer, se vapenexporten till Saudiarabien, motköp vid flygplansexport mm.

 3. Imperialismen har de mest skiftande intresenter och konstellationer. Lögner och förnekanden krockar emellanåt med sanningen. Då inträder minnesluckor som delas sinsemellan; ”Kan inte påminna mig, då får du vända dig till någon annan …”,etc.
  Vi måste lära oss att fråga, vem och vad kan vi lita på.