”Historiskt avtal”


Artikeln “Historiskt avtal” av Anders Björnsson har idag publicerat på Alliansfriheten.se. Alliansfriheten.se Ett utdrag följer.

Var gång Peter Hultqvist markerar mot viktiga komponenter i svensk alliansfrihet får han applåder av den svenska Nato-lobbyn.
Hultqvist och MatthisFörsvarsministrarna Hultqvist och Mattis
Och hur väl är Hultqvists säkerhetspolitiska linjedragningar – eller snarare hans justeringar av den svenska huvudlinjen – i det nuvarande regeringsunderlaget?

* Det som Dagens Nyheters Mikael Holmström har kallat ”historiskt” – det vill säga det nyss ingångna fördjupningsavtalet mellan försvarsministrarna i Finland, Sverige och USA – har föranlett huvudskakningar bland ärrade diplomater och regeringspolitiker. Detta avtal ingicks samma dag som USA:s president Donald Trump meddelade att hans land lämnar 5+1-överenskommelsen med Iran om förbud mot atomvapenvapenanskaffning, en överenskommelse som låg till grund för den enhälliga och bindande resolutionen 2231 i FN:s säkerhetsråd vilken alla parter är förpliktade att följa. Trumps åtgärd är ett starkt destabiliserande drag i världspolitiken.

* I ett sådant läge är Finlands och Sveriges opåkallade närmande till de amerikanska ambitionerna provocerande – minst sagt.

* Den amerikanske förvarsministern James Mattis fortsätter på trappan till Pentagon, och utan gensägelse, att kalla vårt land en ”allierad”.

* * Vi måste vara tydliga på denna punkt: Sverige ingår inte i och ska inte knytas till någon stormakts intressesfär.
CarlXIVJohnSwedenJean Baptiste Bernadotte.
* Bernadottelinjen är alltjämt den bästa för Sverige. Man språkar med stormakter, man ingår inte pakter med dem. ”1812 års politik” var i grunden en överenskommelse om icke-angrepp. Den blev basen för Sveriges sedermera deklarerade neutralitetspolitik. Och denna var en murbräcka mot krigslystna militärer och politiker också i senare tider. En sådan murbräcka får man inte genom att ansluta sig till intressesfärer. Hultqvist utmanar faktiskt en fredssinnad svensk opinion med sin atlantiska iver.

i Andra om: , , , , , , , , , , ,, ,


7 svar till “”Historiskt avtal””

  1. Provocerande är bara förnamnet för socialdemokraternas propaganda och närmande till krigsbrottsstaten usa och dess Nato.

    Är sossarna mutade? Agenter?

  2. Inte förvånande, Margot Wallström, Hultqvist kan inte ens fördöma folkrättsbrotten och aggressionen av Israel nu mot iran och syrien.
    Att de skulle ha något problem med krigiska USA är då inte sannolikt heller.

  3. Sverige har varit informell vän till Nato sen 1948. Vid nerdragningen av järnridån hamnade Sverige på västsidan. Vi hör historiskt kulturellt, religiöst, ekonomiskt, juridiskt och mentalt till västra Europa, gränsen mellan öst och väst går mellan Finland och Ryssland. Vår neutralitet är en chimär, men de enda som verkligen vet det är ryssarna. Ryska är helt oläsligt för alla svenskar, vi slapp både tsaren och bolsjevikerna. Däremot är det aldrig problem att umgås med ryssar, men tar man fram spriten så dricker de upp allt. Mina ryska bekantskaper är undantagslöst trevliga, men de fåtaliga arabiska bekantingarna avger en svag doft av förakt. De ser ner på oss.

  4. Margots Wallströms kritik av Israel är fejk och är till för att hålla den Sverigebild vid liv som skapades av Olof Palme. Sverige kan då spela den nyttiga roll som alibi genom att inte kritisera eller t.o.m. stödja USA i dess aggressiva, imperialistiska och pro extemsionistiska politik. I detta går hon i Göran Perssons fotspår. När det kommer till var Sverige haft sina sympatier är det väsensskilt för Ryssland om vi sympatiserar med NATO eller har och samarbetar med NATO på vårt territorium. När det gäller Peter Hultqvist motiv till att ha ett så nära samarbete med främmande militär som man måste anse att NATO är kan man undra vad det är för hot som skrämmer honom så mycket. Ingen bortsätt för extremt russofobiska kan tro på att Ryssland utan ett förestående anfall från USA/Nato skulle angripa Sverige. Är det svenska folket som skrämmer honom? När man mer eller mindre har en politisk kartell med nästan 80% av riksdagen och oroar sig för Nordiska motståndsrörelsen och rysk påverkan av det svenska valet kan man börja undra vad denna paranoia beror på. Vad är det Peter Hultqvist och hans politikerkollegor gjort som oroar honom så mycket? Gärningsmannen vet omfattningen bättre än sina offer. Eller är det som det brukar vara, krasst ekonomiska motiv i vanlig ordning? USA/NATO är bra för Wallenberg och det som är bra för Wallenberg är bra för Peter Hultqvist?

  5. Sweden is prostituting itself officially and has announced that USA will be the PIMP. Soon we will be able to enjoy the sight of blond Swedes in action servicing US soldiers in various ways in a combat situation – all fro the glory of the Empire.

  6. Peter Hultqvist borde polisanmälas för att utan svenska folkets vetskap ha lierat sig med USA i frågan om svenskt försvar. Detta är inte vilken fråga som helst utan en fråga där Sveriges folk borde ha fått säga sin mening. Hultqvist är ingenting annat än en landsförrädare. Det handlar alltså inte bara om Nato den här ggn, utan om det USA som nästan oavbrutet efter WW2,s slut tills nu varit involverade i olika typer av våldsaktioner mot regeringar och länder som enligt usa inte har haft den rätta politiken.