Hedersrelaterat våld?


Den av regeringen tillsatta undersökningen ”Slagen Dam” har visat på skrämmande siffror när det gäller svenska mäns våld mot kvinnor..

I den svenska debatten fokuseras ofta på invandrarna och det man kallar hedersrelaterat våld. Olika mer eller mindre nazianstuckna rörelser som Sverigedemokrater, Nationaldemokrater och liknande gör ofta ett stort nummer av detta.

”Slagen Dam” berättade i sitt pressmeddelande:

* Nästan hälften av kvinnorna, 46 procent, har utsatts för våld av en man någon gång efter sin 15-årsdag.

* Fler än hälften av kvinnorna, 56 procent, har blivit sexuellt trakasserade.

* Våld och/eller sexuella trakasserier är något som nästan sju av tio svenska kvinnor, 67 procent, har erfarenheter av.

* Ungefär var fjärde kvinna med våldserfarenheter utsattes den senaste gången för våld under det senaste året.

* Mer än var femte ung kvinna, i åldern 18-24 år, har utsatts för våld under det senaste året.

* Var tredje kvinna som separerat eller skilt sig från en man rapporterar att hon har utsatts för våld av en tidigare make eller sambo. Mer än var fjärde av dessa kvinnor rapporterar om ett systematiskt våld från mannen.

* Den våldsform som är vanligast inom parrelationer är fysiskt våld. Var fjärde kvinna som har brutit upp ur relationen till en man har utsatts för fysiskt våld av tidigare make eller sambo.

* Våldet utövas av män inom alla samhällsklasser och av män med olika etniska bakgrunder. De svenska männen står för mer än 80 procent av det pågående våldet i äktenskap och samborelationer.

Läs själva!

Hur det kommer sig att hedersrelaterat våld dominerar den massmediala bilden av våld mot kvinnor. Varför inte säga som det är?

Den övervägande delen av gärningsmännen som misshandlar och mördar sina sambos/fruar är etniska svenskar.

Är en sådan sanning allt för provocerande?


3 svar till “Hedersrelaterat våld?”

 1. Det som verkar provocera män är att det är män som slår… De går i taket vid formuleringen ”Mäns våld mot kvinnor” har jag lagt märke till. Nu har ”motangreppet” kommit. Kvinnor slår också i nära relationer. Någon på nättidningen Sourze tyckte det är ett mänskligt problem. Att kvinnor slår alltså. Bra. Då får vi hoppas att kvinnomisshandel räknas som det också snart, och inte som nu – som en kvinno- och feministfråga.

  Men apropå din frågeställning så är det väl lättare att tro att invandrarmannen slår. Man, men ändå inte en av ”oss”. Ungefär.

 2. Fast det har visat sig att den där utredningen var ganska konstig. Det våld de har dokumenterat är synnerligen heterogent, allt från en knuff i krogkön till ”regelrätt” misshandel. Rätt mig om jag har fel, men kvinnomisshandel definieras väl inte i vanliga fall så brett?

 3. Undersökningen har kritiserats, men faktum kvarstår som Jinge skriver:
  ”Den övervägande delen av gärningsmännen som misshandlar och mördar sina sambos/fruar är etniska svenskar.”

  Monica – din kommentar var klockren!
  ”Det som verkar provocera män är att det är män som slår… De går i taket vid formuleringen “Mäns våld mot kvinnor” har jag lagt märke till. Nu har “motangreppet” kommit. Kvinnor slår också i nära relationer. Någon på nättidningen Sourze tyckte det är ett mänskligt problem. Att kvinnor slår alltså. Bra. Då får vi hoppas att kvinnomisshandel räknas som det också snart, och inte som nu – som en kvinno- och feministfråga.”

  Annica