Hassan Asad terrorist?


Även om frågan inte går att besvara så är det just det han är anklagad för att vara, av vår svenska säkerhetspolis.

Idag skriver Röda Korsets chefer en artikel på Brännpunkt, Svenska Dagbladets debattsida, de skriver: ”Rättsstaten gungar. Vi är starkt oroade över att Säpo springer Bushadministrationens ärenden och att Sverige börjar likna Östeuropas gamla polisstater. Påstådd terrorverksamhet får inte bekämpas på bekostnad av mänskliga rättigheter, skriver Röda korsets chefer Bengt Westerberg och Christer Zettergren med anledning av att regeringen överväger att utvisa den plågade trebarnspappan Hassan Asad till Jordanien”.

Problemet är inte frågan om han är terrorist eller inte, problemet är att de mänskliga rättigheterna kräver att varje individ som står anklagad för ett brott måste få ta del av anklagelserna, få möjlighet att försvara sig och få dessa prövade av en opartisk domstol. Och i Bushs privata korståg, ”Kriget mot Terrorismen”, så är dessa regler permanent borttagna.

Det är en rättsordning som bryter mot alla förnuftets regler oavsett om det sker på Guantanamo eller i hemliga CIA-fängelser i Rumänien eller Polen. Och även om det är Anna Lindh som beslutat att CIA ska hämta upp ett par jordanier på Bromma så sker dessa brott på initiativ från USA, och det är en pågående brottslighet.

Visst, vi ska inte underkänna Säpos förmåga att avslöja terrorister, någon gång ska de väl lyckas med det konststycket de också, men att det finns fog för påståendet att detta är ett amerikanskt initiativ tvivlar nog ingen på.

Självklart kan Hassan Asad vara den värsta terroristen som bunkrat upp med hundratals kilo trotyl för att pulverisera Stockholms Stadshus. Jag känner inte honom men jag tvivlar på att han har det. Palestinier har normalt inget otalt med Sverige som bekant. I den mån de har en gås oplockad med någon nation så är det väl Israel.

Nu ligger det kanske i sakens natur att vare sig Hassan Asad eller hans familj får veta vad säkerhetspolis i vårt land håller emot honom. Det

är illa men det ska givetvis inte leda till att han utvisas till ett land där han kommer att misshandlas och torteras. Det ansvaret har svenska myndigheter. Det framgår också av debattartikeln att alla partier i den nu sittande regeringen sagt sig respektera detta då Röda Korset frågat dem vid Almedalsveckan.

Kanske dags att bevisa att det inte var tomt prat?

Samtidigt visar detta på att vi inte kan fortsätta att agera som bulvaner för USA. Vi måste på ett eller annat sätt skapa möjligheter att handlägga sådana här frågor på ett rättssäkert sätt.

Artikeln på SvD Brännpunkt Mer i SvD

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Hassan Asad, Säkerhetspolisen, Bush, Kriget mot Terrorismen, Mänskliga Rättigheter, Genèvekonventionen, Mellanösternkonflikten, Palestina, Israel, Rättssäkerhet, Terrorism, CIA, Högerregeringen, Politik, Röda Korset[/tags]


25 svar till “Hassan Asad terrorist?”

 1. Istället för att Säpo eller CIA torterar misstänkta, skickas dom ner till lydstasregimerna i Mellanöstern, bl.a. Egypten, Jordanien och låter dom torteras där.

  Varför göra smutsjobbet, när någon annan kan göra det åt dig?

 2. Som jag förstår det så anser du alltså att problemt är att de mänskliga rättigheterna inte följs när det gäller misstänkta terrorister.

  Vad gäller rätten till opartisk prövning får alla aslylsökande det i Sverige o minst två instanser. Därefter finns även europadomstolen. Så den delen kan vi ju lägga åt sidan direkt, att antyda att Asad inte skulle få en opartisk prövning är direkt ohederligt. Domstolarna får dessutom det material som finns i ärendet.

  Så till frågan om rätten att få veta vad man är anklagad för. De mänskliga rättigheter är normsystem och inte lag. MR kan således inskränkas i lag. Exemepel på det är fängelsestraff på grund av brott som bryter mot rätten till frihet. Dessutom kan olika former av MR kollidera med varandra. Onekligen är olika MR olika tunga. Rätten till liv och säkerhet är exempelvis tyngre än rätten att få veta vad man är anklagad för. Det tror jag alla håller med om.

  Terrorism är ett brott som är extremt allvarligt då det kränker rättigheterna till liv och gör det dessutom utan urskiljning. Det är så pass allvarligt att det kan anses befogat att exempelvis fängsla någon för det brottet. Det anses även så pass allvarligt att det skulle kunna skada eventuella uppgiftslämnare och andra om personen i fråga fick veta grunderna för att han avvisas. Intresset för Sverige att inte härbärgera honom väger enligt de opartiska domstolarna uppenbarligen tyngre än hans rätt att få veta vad han är anklagad för.

  Problemet är att VI inte vet grunderna till beslutet. Det gör att vi börjar fantisera, anklaga Migrationsministern för pedofili och plötsligt hävda att Asad inte får en prövning i opartiska domstolar.

  Dessutom kan man ju kostnatera att Asad själv har erkänt att han donerat pengar till Al Aqsa Spannmål i Malmö. Det är bara de mest inbitna av propalestinier som hävdar att de inte skulle ha kopplingar till Al Aqsa brigaderna.

  Således, vad finns det att diskutera?

 3. ”Som jag förstår det så anser du alltså att problemt är att de mänskliga rättigheterna inte följs när det gäller misstänkta terrorister.”

  Det är nog något du missuppfattat här min vän.

  Och det är inte heller ngn idé att låtsas vara juridisk expert.

  Men den största missen är nog att vi är MÅNGA som delar den uppfattningen som jag och Röda Korset gav uttryck för.

  ”Således, vad finns det att diskutera?”

  Ingenting eftersom det inte finns något att diskutera.

 4. Då får du nog förtydliga vad det är du menar, du skriver ju själv:

  ”problemet är att de mänskliga rättigheterna kräver att varje individ som står anklagad för ett brott måste få ta del av anklagelserna, få möjlighet att försvara sig och få dessa prövade av en opartisk domstol”

  samt

  ”det ska givetvis inte leda till att han utvisas till ett land där han kommer att misshandlas och torteras”

  Att ni är många som delar den uppfattning gör den inte mer rätt.

  Juridisk expert eller ej, jag ställer mig frågande till ditt svar. Dels ÄR jag det och dels tycker jag nog att du kan ta och bemöta det jag skrivit på ett konstruktivt sätt istället för att avge insuinationer om min kompetens som du inte vet något om och uppenbarligen har problem att bemöta.

  Om det nu inte finns något att diskutera, varför finns det något att blogga om?

 5. ”Intresset för Sverige att inte härbärgera honom väger enligt de opartiska domstolarna uppenbarligen tyngre än hans rätt att få veta vad han är anklagad för.”

  Vilket Sverige är det du pratar om? Tänk om jag som representerande Sverige tycker att de som lämnar bidrag till israeliska angreppskrigsorganisationer också skall utlämnas. Tror du jag får gehör för det inom SÄPO eller nuvarande högerregering eller hos EU eller Bush. Erkänn att SÄPO och vår högerregering bara ser på världen ur terrorstaten USA:s ögon!

 6. Om det nu inte finns något att diskutera, varför finns det något att blogga om?

  Jag vet inte, jag tycker bara inte att din ingångsvinkel känns vare sig intressant eller konstruktiv. Men det är inte bara jag som är skrivkunnig här så känner sig någon annan manad så är det bara att hålla igång.

 7. ”att SÄPO och vår högerregering bara ser på världen ur terrorstaten USA:s ögon!”

  Det kan man kanske tycka. Jag är inte nödvändigtvis av samma åsikt. Men däremot är jag helt övertygad om att de opartiska domstolarna tillämpar lagen. Värre vad det med Utlänningsnämnden tidigare som enbart var ett politiskt styrintrument.
  Men du ska ha mycket på fötterna för att med framgång hävda att Kammarrätten är en politisk vindflöjel.

  Dessutom, mig veterligen var det inte en högerregering som tillät CIA att landa på Bromma.

 8. MS! Tror du att det skulle gjort någon skillnad om det hade varit en högerregering som handlade CIA-hämtningen på Bromma?

  Dessutom nämner jag i bloggposten att det var Anna Lindh. I vilken regering hon medverkade trodde jag var allmänt känt.

 9. ”Tror du att det skulle gjort någon skillnad om det hade varit en högerregering som handlade CIA-hämtningen på Bromma?”

  Inlägget var ett svar på gråsosses inlägg.

  Men som svar på din fråga. Kanske inte, sannolikt inte. Men att blint anklaga nuvarande regering för att vara lakejer och insuinera att en socialistisk regering inte skulle var det håller helt enkelt inte.

 10. MS! F.ö. kan jag tillägga att jag oxo anser att rättsäkerheten tjänar på att det nu är förvaltningsdomstolarna som har avgörandet i sin hand. Men när du tror att Europadomstolen har något inflytande över hur regeringen handlägger ett avvisningsärende akut så tror du fel.

  När Säpo inte tillstyrker alsyl/PUT ska det mycket till för att myndigheterna ska gå emot, och just DET är mycket illa. Han får i det här fallet inte veta vad han är misstänkt för, han får inte försvara sig utan åker bara ut.

  Sedan drog du på en GBA som om JAG anklagade någon för pedofili, det vet du mycket väl att jag inte gjort.

 11. MS, jag förstår inte riktigt din koppling mellan Al-Aqsa Spannmåls stiftelse i Malmö och Al Aqsa brigaderna i Palestina. Är det på grund av namnet du gör det sambandet mellan de båda? Rätta mig mycket gärna om jag har fel, men såvida jag känner till så är Al-Aqsa spannmåls stiftelse en humanitär organisation som varje år, främst under Ramadan arrangerar evenemang och en massa människor donerar pengar till organisationen då pengarna går till att dela ut mjöl, ris, vatten och andra förnödenheter till behövande i främst Gazaremsan, men även andra delar av Palestina. Är det något brottsligt?

  Kom sedan ihåg att Al-Aqsa är namnet på en av klippmoskéernas namn. Det är ett vanligt och faktiskt vida känt namn. Rätta mig gärna om jag har fel.

  Sedan angående ditt juridiska upplägg, vill jag påpeka att de mänskliga rättigheterna faktiskt är lag enligt EMRK, och skall efterföljas. De får inte inkränkas i, och en misstänkt brottsling måste alltid få kännedom om anklagelserna mot vederbörande, och måste få en neutralt, rättvis rättegång innan något som helst straff utförs mot vederbörande. Vad jag vet om Assads fall verkar denne tydligen utan varesig rättegång eller kännedom av anklagelser, bli straffad genom utvisning och utskickning till en regim var tortyr säkerligen utförs.

  MRK som anfördes av Förenta Nationernas Generalförsamling den 10:e december, 1948 måste varje medlemsland följa alla rättigheter och konventioner under församlingen. Något som även gäller Sverige. Att USA valt vid ett flertal tillfällen att fullständigt strunta i dessa lagar, gör det inte mer rätt för Sverige också. Två fel blir inte rätt.

  Att personligen skriva ner varje artikel i lagen som motsätter det du nyss skrev, skulle bli för långt, så jag hänvisar till artiklarna i MRK.

  Artikel 3, forbud mod tortur
  Artikel 5, ret til frihed og sikkerhed
  a) lovlig frihedsberovelse af en person efter domfaeldelse af en kompetent domstol[..]
  Artikel 6, ret til retfaerdig rettergang
  Artikel 7, ingen straf uden retsregel
  Artikel 8, ret til respekt for privatliv og familieliv
  Artikel 17, forbud mod misbrug af rettigheder

  Detta är enbart i Afsnit I, av EMRK..

  Som sagts, rätta mig gärna om jag har fel, jag är inte tillräckligt kunnig i min sak. Ännu.

 12. Jisses. En sanadensisk palestinier som blivit svensk och flyttat till Skåne (med vad DET innebär för accenten) som läser på sin jur kand och hänvisar till dansk lagtext… :-) :-)

  Det blir nästan för mycket… :-)

 13. Nej då, du och jag har inte anklagat någon för pedofili.Jag skrev ”vi” just för att beteckna den stora massan av åsikter som kommer i rörelse. Just denna anklagelse har Guillou fört fram.

  Det är sant att SÄPOs ord väger tungt både hos myndigheterna (med andra ord Migrationsverket där SÄPOs ord är direkt avgörande) och hos domstolarna. Men det är inte avgörande. Domstolarna har tillgång till materialet och gör sin egen bedömning.

  När det gäller Europadomstolen är den, tvärtomet vad du anser, direkt avgörande för hur ärenden bedöms i Sverige. Fattar domsolen beslut om inhibition följs det. Bedömer domstolen att ett en rättighet kränks så ändras beslutet av svenska myndigheter. Det råder det ingen som helst tvekan om. Eller menar du att Sverige går emot Europasomstolen? Då får du nog ange referenser.

  Det stämmer dessutom inte att han inte får veta vad han är anklagad för. Han får inte veta alla detaljer i underlaget för misstanken. Men både han och hans ombud får veta vad han är anklagad för. Men de är belagda med ett mycket strängt yppandeförbud vilket gör att de inte får säga något. Det gör att de inte kan svara på de frågor som media ställer och eftersom det gynnar hans position att driva frågan i media så låter de ge sken av att de inte har fått veta något.

  Men: jag säger inte att det är fel att driva ärendet i media, det är klart han gör det och det kan man ju förstå att han gör. Jag hade gjort samma sak, jag konstaterar bara att det är så.

 14. Förvaltningsdomstolarna får INTE tillgång till det material som Säpo fått från USA. De får över huvud taget inte läsa en rad i Säpos papper.

  Det stämmer dessutom inte att han inte får veta vad han är anklagad för. Han får inte veta alla detaljer i underlaget för misstanken. Men både han och hans ombud får veta vad han är anklagad för.

  Men snälla nån, sluta nu! Det enda han får reda på är att han är misstänkt för samröre med en organisation som är terrorstämplad.

 15. Har du bjudit in till amatörernas afton Jinge? :-) Du får väl avslöja dina egna kunskaper i juridik och vad du känner till om SÄK.

 16. Ryan! Jag hoppas att du inte tycker att jag gjorde mig lustig inför det faktum att du och din familj inte kan bo i ert hemland på grund av Israels agerande. Det var INTE min mening, men jag tyckte att det blev lite skoj att se hur det kan bli… :)

 17. Kinkiga läsare du har Jinge. Det var en befrielse att läsa Brännpunkt idag och få se att det är fler än jag som tycker att terrorjakten gått över alla gränser.

  Det enda jag inte kan få in i min skalle är att Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg tidigare varit partiledare för samma parti som Per Ahlmark, Fredrik Malm och Lars Leijonborg är medlemmar i.

 18. Ryan:

  Nja, alltså FN:s konventioner gäller inte direkt i Sverige. Det krävs att vi implementerar dem i svenska lag. Som du ju säkert vet har vi ku också tagit in dem i svenska lag. Bland annat i våran grundlag.

  MEN, alla grundlagar är inte absoluta. Detta är en vanlig missuppfattning. Rätten till frihet kan som jag sagt inskränkas i lag. Rätten till familjeliv inskränks genom lagen om vård av unga. Rätten att få veta vad man är anklagad för är inte absolut.

  Avsende AL Aqsa Spannmål så är jag medveten om vad de gör, frågan är vad de gör utöver det. Se bland annat http://gudmundson.blogspot.com/2007/01/hassan-asad-al-aqsa-spannml-och-hamas.html

  Men jag en sak är jag osäker på, och det är huruvida de faktiskt stöttar Fatah eller Hamas. Jag trodde att Ramallah-Al-Bireh samarbetade med Fatah, men i media verkar det som om de samarbetar med Hamas (vilket iofs inte gör saken bättre).

 19. Jo jag vet Tomas. jag ville bara inte göra något större nummer av saken. Det är faktiskt rätt många folkpartister som har stramat upp sig rejält efter att de lämnat politiken.

 20. ”Men snälla nån, sluta nu! Det enda han får reda på är att han är misstänkt för samröre med en organisation som är terrorstämplad.”

  Ja, du hävdar det. Tala med vilken tolk eller ombud som helst som sitter i dessa förhör och förhandlingar så får du veta motsatsen.

  Jag vill bara tillägga att jag inte nödvändigtvis är för ett hemlighållande av underlaget. Jag är heller inte för verkställighet av Palestinier eller Jordanier till respektive land. Tvärtom, och jag arbetar dagligdags för att förhindra det. Men jag är också för en hyfsad debatt i fråga om terrormissstänkta, särskilt som det tar fokus från viktigare frågor som exempelvis barnfrågor.

  Vad jag tycker har missats i diskussionen är dock det som du är inne på lite snabbt Jinge. Nämligen utlänningslagen 12 kap. 1 § om verkställigehtshinder om det är sannolikt att en person komemr att utsättas för tortyr. Det var den paragrafen som Anna Lindh missade (eller snarare dess motsvarighet i gamla lagen).

  Så frågan blir hur Jordaniens inställning är till den rörelse som Asad anklagas för att stödja. Där vet inte jag mer än ni.

 21. Ja, du hävdar det. Tala med vilken tolk eller ombud som helst som sitter i dessa förhör och förhandlingar så får du veta motsatsen.

  Det ombud som talar med en utomstående om detaljer i ett terroristmål är rökt som ombud och skulle förmodligen åtalas, den tolk som skulle bryta sekretessen är MYCKET mer rökt än advokaten. Jag tror dessutom att SÄK har hyfsad kontroll över dem som är inblandade i mål som rör rikets säkerhet i en eller annan form.

 22. ”Det ombud som talar med en utomstående om detaljer i ett terroristmål är rökt som ombud och skulle förmodligen åtalas, den tolk som skulle bryta sekretessen är MYCKET mer rökt än advokaten.”

  Japp, jag håller med. MEN, det innebär inte att de inte kan berätta att en terrormisstänkt generellt sett får tillågng till underlaget. Yppandförbudet gäller bara det materiella i ärendet, inte det formella förfarandet.

  Att det är på detta sätt framgår ju dessutom av förhörsledarnas egna rutiner.