Har vänsterpartiet sålt sin själ?


Det skiljer nästan nio procent i väljarsympatier mellan det borgerliga blocket och det man i media kallar ”vänstern”.

DN: ”De borgerliga leder stort i väljaropinionen, enligt DN/Temos stora väljarbarometer i dag ett år före valet. Det krävs en historisk uppgång för att Göran Persson ska kunna sitta kvar som statsminister. Och Gudrun Schymans Feministiskt Initiativ är mycket långt ifrån en riksdagsplats. De fyra borgerliga partierna leder med 53,0 – 44,3 procent över de tre samarbetspartierna.”

Nu är inte socialdemokraterna ett vänsterparti utan ett i raden av borgerliga partier. Och jag tror att vänsterpartiet är de allra största förlorarna i detta. Skälet är enkelt, de har valt att stödja ett i grunden borgerligt parti som socialdemokraterna, detta i allians med miljöpartiet.

Att grupperingar som Vägval Vänster och Feministiskt Initiativ uppstår är ett tecken

på vänsterpartiets bristande dragningskraft på de egna medlemmarna.

Det är svårt att vara socialist när det egna partiet samarbetar med sossarna.

Jag läste att Ali Esbati anser att regeringsförklaringen är helt okey. Själv har jag svårt att inse hur en i grunden borgerlig politik är helt ok.

Jag undrar om inte vänsterpartiet har sålt sin själ i och med att de inte tar avstånd från den borgerliga sossepolitiken.


17 svar till “Har vänsterpartiet sålt sin själ?”

 1. För det första så publicerades två olika väljarundersökningar idag. DN/Temo visade på 9 procentenheters skillnad. Den andra undersökningen var Skops väljarbarometer som visar att det borgerliga försprånget bara är 4,5 procentenheter. Skops undersökning visade också att både mp och kd balanserar runt fyra procent.

  Det andra du berör är ju den vanliga frågan. Kompromissa med sossarna och kanske få igenom en del egna saker. Eller vägra samarbete med ett ”pro-borgerligt” parti och inte få något.

  Det första kan kännas magstarkt ibland. Men samtidigt har vi ändå chansen att markera en avvikande åsikt. När det gällde spritskatten lyckades det. Flyktingamnestin lyckades inte.

 2. Jag undrar jag om V:s förborgerligande är orsaken till tillbakagången. Det verkar ju snarare som om partiets egna tycker att det är alldeles för mycket vänster, med tanke på alla avhopp därifrån det senaste året.

  Undrar om människor förstår vad de kommer att åtastadkomma om de röstar fram en borgerlig regering? Att de allra flesta får det mycket sämre och att ”vi” dessutom troligen kommer att modigt ställa upp vid USA:s sida i Irak och vid USA:s nästa illdåd. Å andra sidan kan det ju ge fifina argument för att skapa ett alltmer Sovjetliknande system här också, med förbud att uttrycka kritik av USA:s krig och med informanter bland lärare och grannar etc. etc. Eller vad var det Fp föreslog?

 3. Det torde vara uppenbart att jag inte ser (v) som ”ofelbart”. Det framgår av det jag skrev varför jag tycker att den här budgeten skulle kunna betraktas som helt okej – bättre än de flesta andra budgetar som tagit de senaste åren. Men jag skrev också:

  ”Det fattas i den kommande budgeten ett antal viktiga reformer som det hade funnits stora möjligheter att genomdriva redan nu, och som vänsterpartiet drivit hårt. Men flera av dem kan som mycket annat bra som kommit och kommer ur den socialdemokratiska reformapparaten, förhoppningsvis bli kongressbeslut i regeringspartiet. Det gäller till exempel en ordentlig tandvårdsreform och höjda tak i a-kassan där idag alltför många är underförsäkrade. Och det gäller en individualisering av föräldraförsäkringen, där den socialdemokratiska partistyrelsen för ett tag sedan fattade ett smått obegripligt beslut att avvisa förändringar, nu när det verkligen börjat röra på sig i de egna leden.

  Principiellt skulle en riktigt progressiv programförklaring med förankring i arbetarrörelsens uppdrag behöva uttalade mål på två avgörande punkter. 1) En verklig samling kring målet om full sysselsättning, vilket betyder att de institutionella hindren för det – en ”fristående” riksbank, utgiftstak och liknande – tas bort. 2) Ett aktivt arbete för att höja den offentliga sektorns andel av ekonomin – en självklarhet i ett modernt tjänstesamhälle.”

  Vänsterpartiets egna tycker nog i mycket begränsad utsträckning att partiet är ”för mycket vänster”. Det är oprecist och inte så fruktbart att tala om ”förborgerligande” av olika partier. Däremot är jag övertygad om, som jag också skrivit mycket om, att en större tydlighet i vänsterprofilen både skulle vara politiskt bra och opinionsmässigt lyckosamt i rådande läge.

 4. Enligt Skop så har miljöpartiet bara 3,8% av väljarna och vänsterpartiet har backat kraftigt. Min uppfattning är att detta är det pris man får betala för att vara pragmatisk i övermått. Att sorteras in som ”stödparti” till socialdemokraterna är förödande.

  Att ett annat förhållningssätt innebär en borgerlig regering är inte ett tillräckligt starkt motiv för att ge upp sin egen ideologi.

 5. Ali: ”Vänsterpartiets egna tycker nog i mycket begränsad utsträckning att partiet är “för mycket vänster”. Det är oprecist och inte så fruktbart att tala om “förborgerligande” av olika partier. Däremot är jag övertygad om, som jag också skrivit mycket om, att en större tydlighet i vänsterprofilen både skulle vara politiskt bra och opinionsmässigt lyckosamt i rådande läge.”

  Absolut. Det behövs!

 6. Kerstin, jag tror inte att V:s tillbakagång beror på något annat än att så gott som varenda artikel om vänsterpartiet det senaste året har varit negativ.

  Och så värst många avhopp kan man knappast påstå att det varit. En klar majoritet av medlemmarna röstade för det partiprogram och den partiledning som styrt partiet senaste åren. Eftersom de skiljande frågorna handlat om grunderna i politiken, exempelvis om välfärden ska bekostas med skatt eller egenavgifter, så kunde inte de som hoppat av finna sig i att ha en avvikande åsikt gentemot majoriteten.

  En intressant sak är att tidigare har alla avknoppningar skett åt vänster. Det här är första gången en avknoppning sker åt höger. Däremot har naturligtvis enskilda medlemmar hoppat av åt båda hållen. Lasse Ohly var ju dessutom folkpartist i ungdomen…

 7. Jag tror att Alis tyckande är viktigt: ”en större tydlighet i vänsterprofilen både skulle vara politiskt bra och opinionsmässigt lyckosamt”

  Det saknas. Jag anser att partiet är för pragmatiskt..

 8. Det är en viktig sak som ingen av er nämnt och som kan påverka folkopinionen. Förutom medievinkling och borgarpropaganda. Det är den kommunalpolitiska verkligheten. Mer resurser till offentlig sektor arbetar v-partiet idogt på. Men ingen vänsterpartist är intresserad av att kolla upp hur denna offentliga sektor verkligen fungerar i praktiken. Det är varken för mkt eller för lite pragmatiskt, bara allmänt korkat och aningslöst. Politiskt verksamma vänsterpartister tycks tro att offentlig sektor per definition är bra eller åtminstone bättre än privata.
  Teoretiskt är det förstås så. Men när marknadstänkande och konkurrensutsättning slagit igenom fungerar kommunen oftast sämre än ”riktiga” företag. Det finns ett korrupt tjänstemannavälde som under hela 90-talet strävat efter att lära sig av det privata näringslivet. Vad gäller veksamheter, personalpolitik och andra incitament utgör kommunen ett uselt företag. Den politiska styrningen är bara ett bedrägligt sken. En vänsterpartistisk kommunalpolitiker är lika ointresserad som sossar och moderater att granska den kommunala verksamhet man tror sig styra. Ministerstyre, ”vi får inte blanda oss i tjänstemännens uppgifter”, inte detaljstyra eller blanda oss i enskilda fall…är mantran som alla politiker tar till sig.
  Rsultaten blir att det människor möter i skola, vård och omsorg blir ett slimmat opåverkbart system eller företag som påstår sig vara demokratiskt men som havererat. Kommuner bryter mot en massa jävla lagar och regler. Ingen politiker orkar bry sig.
  Vilken sunkig privat ockerentreprenör som helst kan skapa en verksamhet som är bättre, mer demokratisk och trevligare att jobba i än stat, kommun och landsting. Att som vänsterpartiet i detta läge bara lobba för ytterligare pengar till dessa offentliga verksamheter det är egentligen bara att bjussa borgarna på valseger. Nu har jag överdrivit och spetsat till det hela. Men det finns goda skäl till att människor i allmänhet föraktar politiker, inklusive vänsterpartister.

 9. Marie: ”Men ingen vänsterpartist är intresserad av att kolla upp hur denna offentliga sektor verkligen fungerar i praktiken.”

  Det var ett mycket märkligt uttalande. Du bortser uppenbarligen helt ifrån att många vänsterpartister faktiskt ARBETAR inom den offentliga sektorn. Som dessutom är politiskt aktiva..

  Marie: ”Resultaten blir att det människor möter i skola, vård och omsorg blir ett slimmat opåverkbart system eller företag som påstår sig vara demokratiskt men som havererat”

  Fröken dysterkvist! Visst finns det oerhört mycket som går att förbättra och förändra, men på individnivå fungerar det ofta utmärkt bra. De man möter inom kommunal och landstingskommunal förvaltning är praktiskt taget undantagslöst både vänliga och effektiva.

  Marie: ”Vilken sunkig privat ockerentreprenör som helst kan skapa en verksamhet som är bättre, mer demokratisk och trevligare att jobba i än stat, kommun och landsting”

  Hahaha… :-) Nu är du riktigt rolig faktiskt. Har du sett snöröjningen och städningen i Stockholm. Har du kollat in Connex Tunnelbana och Citypendeln?

  Det är varnande exempel och levande bevis på korruption och mygen. När Stockholms gatukontor stod för snöröjningen så kunde barnvagnar ta sig fram på gatorna. Nu dröjer det till våren innan det går att använda smågator..

 10. Mitt i prick jinge!
  ”På individnivå fumgerar det ofta utmärkt bra”,..
  Säg det till alla mobbade barn i skolan, till gamla, sjuka, handikappade som inte får den hjälp de enligt lag har rätt till, säg det till hemlösa uteliggare och psyksjuka som inte får vård utan kör en bil in i gamla stan…säg det till underbetalda och sjukskrivna i kommunerna….
  Jag bortser definitivt inte från att vänsterpartisterna ofta ARBETAR i kommunerna. Det kan tvärtom vara en förklaring.
  Själv är jag både f.d vänsterpartist och kommunalanställd…
  Kanske en anledning till mitt inlägg
  Ha ha, har du varit nära att få snö i huvudet som killen som dog på Drottninggatan…
  ””praktiskt taget undantagslöst både vänliga och effektiva”
  Säger ju det. Effektivt och vänligt men hur demokratiskt?
  Och denna insats från vänsterpartiet i offentlig sektor har inte avspeglat sig i opinionsmätningar, dock? Kanske bara ett pedagogiskt problem? hälsar fröken dysterkvist glatt

 11. Att det finns brister är väl aldrig någon som stuckit under stol med. Men en privatisering av skolan gör knappast problemet med mobbing mindre.

  ”Jag bortser definitivt inte från att vänsterpartisterna ofta ARBETAR i kommunerna. Det kan tvärtom vara en förklaring.”

  Vaknat på fel sida idag? Hur demokratiskt kan man alltid diskutera. Men under de år jag arbetat inom den offentliga sektorn så har jag både fått möjlighet att påverka verksamheten, och jag har oxo nyttjat dessa möjligheter. Sedan är det ju alltid så att man vill se resultat i samma ögonblick man påtalar ett problem, men så fungerar det inte. Och det är tur det..

 12. Det riktigt viktiga är nog att kritiskt granska och ta kritik på allvar. Precis som bloggsossarna tycks du tro att det är bra för att det är bra för dig. Eller åtminstone i huvudsak bra, kanske inte perfekt men…
  Denna aningslöshet hos vänstern bidrar definitivt till evt borgerlig valseger…
  Ingen har sagt att problem med mobbing blir mindre av privatisering, tvärtom menar jag i alla fall.
  Men om kommunal verksamhet är så dålig som den är blir det absolut lättare för privatiseringsanhängare att vinna mark.
  Den vänster som inser det och driver en insiktsfull politik utifrån denna realitet ligger betydligt bättre till.Det räcker inte att bara skjuta till pengar utan att granska hur det faktiskt funkar. Borde vara okontroversiellt men verkar göra dig smått söndagsstirrig, undrar varför? Är kommunen en helig ko?
  Eller blir det för ansträngande med viss självreflexion?

 13. ”Precis som bloggsossarna tycks du tro att det är bra för att det är bra för dig.”

  1) jag är inte politiker i något avseende. Jag röstar däremot på (v) sedan 40 år.

  2) Jag har arbetat inom offetlig sektor sedan 1967-69 och kan bedöma vad som är bra och vad som kan bli bättre.

  ”Men om kommunal verksamhet är så dålig som den är…” Visst kan allt bli bättre, men du får nog vara mer konkret i din kritik om du inte vill bli misstagen för en rättshaverist.

  Söndagstirrig? Nej, jag tycker bara att du gnäller och kör med någon sorts borgerlig propaganda som jag inte riktigt förstår.

 14. Självklart kommer jag i detta val rösta v. Med en klädnypa för näsan som väldigt många labourväljare i England med tanke på Bläär. De stinker men är trots allt bättre än högern.
  Vad jag skulle önska är egentligen bara att vänstern markerar tydligare vems sida man står på…Då skulle vänstermajoriteten bli större och kanske verkligen ge utrymme för verkligt vettig politik?
  Några konkreta exempel: De strejkande kommunalanställda blev rejält akterseglade av sitt eget fack. Politiker – hela korporativa högen – är ju där arbetsgivare! Vänsterpartiet är arbetsgivare! I Stockholm betalar kommunen en jävla massa pengar för att avskeda obekväma anställda. En miljöinspektör fick några miljoner från stocholmarna för att han ville ha mögelfria dagis. Dessa skattepengar skulle ha gjort större nytta för att exempelvis mögelsanera. En brandman fick dito massa miljoner för att han kritiserat inkompetenta chefer.
  När höga tjänstemän ser sig som företagsledare och ingen jävla folkvald politiker vågar blanda sig i finns det faktiskt risk att privata alternativ blir ”bättre”. De kastar inte pengar i sjön i alla fall…
  Jag tar upp denna diskussion för att jag är byxrädd för en borgerlig regering. Kan inte se ngn annan lösning än att vänsterpolitiker blir lite modigare. Men det finns ju ingen anledning för dem att bli det om ingen någonsin påtalar missförhållanden typ
  Håller egentligen helt med dig Jinge, men vill dyka djupare i analysen…

 15. ”Självklart kommer jag i detta val rösta v. Med en klädnypa för näsan som väldigt många labourväljare i England med tanke på Bläär.”

  Så illa tycker jag inte att det är. Men visst behöver (v) bli tydligare med vad de vill och oxo visa att de är beredda att stå för sina åsikter. Pragmatiker gillar jag inte. Visst, i en begränsad omfattning, men inte så att färgen går ur dem..