Har Eliasson / Jämtlin markerat mot Persson?


Idag kom en överraskande nyhet som avser Sveriges kontakt och relationer med Israel.

Ekot: ”Regeringen har med kort varsel beslutat att flygflottiljen F17 i Blekinge inte får delta i en internationell flygövning i Italien om ett par veckor. Orsaken är att det israeliska flygvapnet skall medverka.”

Hur detta ska tolkas är i nuläget inte så självklart. Givetvis finns det anledning att tro och hoppas på att Sverige inte vill samarbeta med israelisk militär i Europa med tanke på att dessa när som helst kan gripas och ställas inför krigsförbrytar-tribunalen i Haag.

En annan orsak skulle kunna vara att bytet på utrikesdepartementet faktiskt har inneburit en kursändring. I nuläget är det svårt att sia om hur man ska tolka det inträffade.

Det är trots allt svårt att tänka sig att israelerna ska misstolka budskapet som annat än att Sverige inte vill samöva med en ockupationsmakt.

Andra bloggar om: , , , ,

[tags]politik, mellanösternkonflikten, eliasson, israel, militärövning[/tags]


2 svar till “Har Eliasson / Jämtlin markerat mot Persson?”

  1. Mycket intressant, .. får se hur det här utvecklar sig.. En svensk utrikespolitik med chutzpah är en mycket välkommen utveckling.