Guantanamo – Inget slut på övergreppenSom gästbloggare kan jag idag välkomna min läkarkollega Leif Elinder som är barnläkare i Uppsala med intresse för miljö, mänskliga rättigheter och öppenhet inom forskning. Han har tidigare publicerat inlägg om att leva under drönare, ett och om att döda barn och ”Släpp Guantanamo-fångarna loss – till Sverige”, om bra beslut i Svenska Amnesty, om fängelseförhållanden och mänskliga rättigheter i USA samt ”2013 – ett ödesår för demokrati och mänskliga rättigheter” och 30 mars om ”Vår skuld till Irak. Han redovisar och diskuterar här åter situationen på Guantanamo, som USA:s president år 2008 lovade att stänga. Den utgår från två rapporter i mitten av april (se länkar nedan). Sedan dess har det hela utvecklats än mer -se avslutande kommentar.

För över tio år sedan fördes de första personerna till Guantánamo, det amerikanska fånglägret på Kuba. Sedan dess har sammanlagt 779 personer hållits inspärrade, under tortyrliknande former, i detta läger. De har anklagats för terrorism men inte fått sin sak prövad i domstol. Av dessa fångar har bara ett fåtal gripits av amerikansk militär. De flesta har tagits tillfånga av olika krigsherrar, av säkerhetstjänst, lokal milis och bybor i Afghanistan och Pakistan och sedan sålts till amerikanerna mot kontant betalning.

Trots att president Barack Obama redan för tre år sedan lovade att stänga lägret hålls fortfarande 166 personer inspärrade på obestämd tid. Barack Obama undertecknade nämligen den 31 december 2011 en lag – kallad NDAA (”National Defense Authorization Act”) – vilken ålägger USA:s regering att hålla personer, som anklagas för att stödja “terrorism”, inspärrade under obegränsad tid och utan att få sin sak prövad i domstol.
Frihetsgudinna gråter bild

Leifs blogginlägg.
Samir Naji al Hasan Moqbel är Yemenitisk medborgare. Han har suttit fängslad på Guantanamo i över tio år utan att ha åtalets för något brott och utan hopp om att någonsin bli frigiven. Han är en av fångarna på Guantanamo som nu hungerstrejkar – dels i protest mot den fundamentala orättfärdigheten att hållas inlåst i årtionden utan rätt att få bemöta anklagelserna, dels i protest mot de grymma fängelseförhållandena. Tortyrmetoder som skendränkning har man slutat med. Men fångarna plågas nu på annat sätt.

New York Times publicerade 15/4 en artikel – med rubriken – Gitmo (Guantanamo) is killing me – som beskriver hur det går till.
Artikeln skrevs av Moqbel, som nedan beskriver den fasansfulla situation som han och så många medfångar nu befinner sig i. (Sammanfattning):
Förra månaden, den 15 mars, var jag sjuk i fängelsets sjukhus och vägrade att matas. Ett lag från E.R.F. (Extreme Reaction Force), en grupp av åtta militärpoliser rusade in. De band mina händer och fötter till sängen. De förde med tvång in en intravenös kanyl i en ven i min hand. Jag tillbringade 26 timmar i detta tillstånd, fastbunden i sängen. Under denna tid fick jag inte gå på toaletten. Jag kommer aldrig att glömma den första gången de tvingade upp sonden genom min näsa.

Jag kan inte beskriva hur smärtsamt det är att bli tvångsmatad detta sätt. När den fördes in fick den mig att känna som om jag ville kräkas. Jag ville kräkas, men kunde inte. Jag kände ångest i mitt bröst, i halsen och magen. Jag hade aldrig upplevt en sådan smärta innan. Jag önskar inte att någon ska fö detta grymma straff. Situationen är desperat nu.
Alla fångarna här lider mycket. Minst 40 människor hungerstrejkar här. Människor svimmar av utmattning varje dag. Jag har kräkts blod. Jag hoppas bara att världens ögon återigen kommer att se på Guantánamo på grund av vårt lidande innan det är för sent ”.

Dr Gerald Thomson, professor vid Columbia Universitetet och president för American College of Physicians sammanfattar: ”The World Medical Association har tydligt identifierat att processen [att tvångsmatning vid Guantanamo] som grym, omänsklig och förnedrande behandling – med tanke på graden av brutalitet, det kan utsträckas till tortyr ”(2).

Tillägg Anders Romelsjö: Enligt ABC 24/4 hungerstrejkar 92 av de 166 fångarna på Guantanamo.
Tillägg Anders Romelsjö: Enligt CBS 27/4 och DN 28/4 hungersterjkar 100 av de 166 fångarna på Guantanamo DN skriver ”När president Barack Obama kom till makten 2009 lovade han att stänga basen inom ett år”

i Andra om: , ,, , , , , ,

New York Times 15/4 Dr Gerald Thomson DN Gunnar Jonsson 4/5 ABC 24/4CBS 27/4 DN 28/4 Jonathan Turleys blogg SKP-blogg Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska


10 svar till “Guantanamo – Inget slut på övergreppen”

 1. Guantanamo problematiken tycker jag belyser 2 intresanta frågor

  1. Enligt krigets lagar är det tillåtet att ta krigsfångar och hålla dem fångna så länge som kriget pågår. Därmed kan man hävda att så länge kriget mot terrorismen pågår kan USA hålla krigsfrångar utan att åtala dem. Enligt krigets lagar är det faktiskt så att krigsfångar inte får åtalas om det inte är så att de har brutit mot krigets lagar.

  2. Vad gör man med människor vilka man är övertygad om att de kommer att begå väldigt alvarliga brott. Tar man dem i förvar? Eller låter man dem begå sina brott först?

 2. Varför acceptera att USA:s regering under mottot ”kriget mot terrorismen” anstiftar krig mot andra länder, dödar massor av oskyldiga människor, stödjer lämpliga terrorister och via CIA bedriver terroristhandlingar med mord, mordförsök av t.ex. politiker, samt tortyr.
  De som sitter på Guantanamo har aldrig påvisats vara krigsfångar efter vad jag vet.
  Det finns inga kända lagar mig veterligen som tillåter ett land att fängsla människor utan att formulera anklagelser och ge dem med möjlighet att försvara sig. Kallas inte detta habeas corpus, ansett som en grundpelare inom juridiken? Infördes på 1200-talet?
  2. Man tar dem inte i förvar förstås! Om man skulle ta människor i förvar som man är övertygad om att de skulle begå allvarliga brott kunde man börja med president Obama och några av hans medarbetare, samt Bush, Cheney, Blair etc.
  Där finns empiriska fakta som är starka belägg för att de har begått allvarliga brott i Irak-kriget, Afghanistan, via drönare och på andra håll. Däremot har USA inte kunnat offentligt anföra belägg för att de människor som finns på Guantanamo begått brott.

  • Så länge det har funnits krig har man tagit krigsfångar. Av krigets lagar framgår det tydligt att det är tillåtet att ta och hålla krigsfångar så länge som kriget pågår. Av vara ”krigsfånge” ger en person både rättigheter och skyldigheter. USA hävdar att de som sitter på Kuba är ”olagliga kombatanter” Denna benämning görs för att kunna hålla dem fångna, vilket är tillåtet enligt krigets lagar om de är kombatanter, samtidigt som man inte vill ge dem de rättigheter de har rätt till som krigsfångar (därav ologliga).

   Det USA borde göra är att erkänna dem som tillfångatagna kombatanter (krigsfångar) och ge dem de rättigheter de har enligt krigets lagar, vilket hade gjort förvaringen på Kuba laglig. När det gäller krigsfångar behövs det inga bevis att de har gjort något olagligt för att ta dem i förvar, det räcker att de är eller uppträder som om de vore fientliga kombatanter.

 3. Till Christian
  Så vitt jag vet är krigets lagar bara tillämpliga på krig mellan stater. Krigsfångar enligt dessa lagar får inte torteras och är bara skyldiga att uppge namn, grad och nummer. Det var därför som USA införde ett helt nytt begrepp, olagliga kombatanter, för att slippa följa Genevekonventionen om krigsfångar. Om omvärlden accepterar detta begrepp så kan Genevekonventionen lika gärna skrotas helt. Att som president Obama också gör – beordra mord på enskilda personer med drönare – är olagligt i alla rättsstater och visar att nävrätten fortfarande är den rätt som gäller.

  • Krigetslager reglerar krigshandlingar mellan suveräna stater, men det finns undantag tex i vissa fall inbördeskrig. Det är Rödakorset som avgör hurvida ett inbördeskrig ska omfattas av krigetslagar. Detta har tex skett i inbördeskriget i Syrien.

   Bush administrationen har medvetet använt ett juridiskt tomrum i fallet med fånglägret Guantanamo. Man hävdade att fånglägret och dess fångar inte omfattas av Genevekonventionerna då fångarna inte stridit för suveräna stater samtidigt som Guantanamo eller fångarna inte omfattas av Amerikansk federala lagar. Dvs de omfattas inte av något lagsystem överhuvudtaget.

   De försöken som gjorts i efterhand av bla Obama administrationen att lägga ner fånglägret eller att ändra fångarnas status har stött på patrul av olika slag, det verkar finnas många som är villiga att sätta käppar i de byrokratiska eller juridiska hjulen.

   Fånglägret i Guatanamo är en skam för USA, och jag hoppas verkligen Obama lyckas lägga ner eländet och även lyckats med konststycket att få fångarnas status ändrad. Det är en skam att allierade och vänligt sinnade stater till USA håller god min och fortsätter medverka i krigsansträgningarna.

   En avslutande kommentar. Självklart får inte krigsfångar torteras. Krigsfångar får dock förhöras och har ingen rättighet till juridiskombud. Krigsfångar får utsättas för hårdaförhör, dvs man får utsätta krigsfångar för fysisk och psykiskt obehag i syfte att utvinna information. Skillnaden mellan tortyr och hårtförhör är difus och flytande, utan tydliga riktlinjer. Att förhindra sömn eller tvinga fången att stå i smärtsamma kroppsställningar är tillåtet så länge det sker kontrolerat, misshandel och skenavrättningar med vapen är däremot olagligt.

 4. Krigets lagar reglerar krig mellan nationer. ”Kriget mot terrorismen” är inget annat än kriminell verksamhet och kan inte försvaras med någon hänvisning till krigets lagar.

 5. ”Satt inne i ett säkerhetsfängelse i Sanaa,Yemen. Torterades mest
  psykiskt under 3 veckor. Försökte att strypa mig själv och skära
  av min pulsåder för att undkomma ”torteras till döds”. Försökte
  även att svälta för att jag skulle dö påengång vid ett ev slag
  med järnrör.Jag hade det sämre än en hund i cellen.
  Kontaktat media men ingen har hört av sig.”

 6. Hej är en medelålders man född och uppvuxen här i Sverige. Nyligen hemkommen från att ha suttit fängslad i flera fängelser i Yemen. Utan att veta dag från natt, morgon från kväll satt jag som värst i en isoleringscell. Bokstavligt talat hade en hund det bättre än vad jag hade det. De använde metoder som kan scientologkyrkan använder sig av d v s kameraövervakade celler. De hotade jämt och ständigt med att hugga av fingrar, tunga, ögon och andra kroppsdelar. Slakta, bränna och kapa av kroppsdelar fick jag ofta höra att dom sa. Mina ögon scannades och mina finger och-handavtryck togs med toppmoderna apparater. Varje dag hörde man ljud av någon som torterades till döds. Kanske var allt fejk bara för att få mig att snacka och ” erkänna”. Isåfall  var dom väldigt skickliga på att skådespela. Allt man sa användes emot en. Min mobil beslagtogs och analyserades. Telefonsamtal kollades och facebook meddelanden översattes och tolkades.Jag var beredd på att jag skulle dö, jag tänkte att jag kommer att få se mina barn uppifrån d v s från himlen.Jag bad och skrek att jag inte ville torteras till döds jag bad dom att skjuta mig så jag slapp lida. Jag bad böner högt. En medfånge sa till mig att om jag ville slippa att bli torterad till döds så kunde begå självmord genom att hänga mig eller skära av min pulsåder. Ju mer elände jag hörde desto mer beslutsam var jag att begå självmord. Jag bad Gud att ge mig mer tid. Strypningen gick inte så bra. Jag slängde det hårda brödbiten mot glödlampan som gick sönder. Jag fick glasbitar som jag kunde skära mig med. Vilket jag gjorde. Det var inte så lätt . Jag drog in handleden för att lättare se mina ådrar.  Jag fick ett sår och det började att blöda. Mitt mål var att tappa mig själv på blod så att jag blev så svag att jag skulle dö direkt vid ett ev slag med kofot, järnrör. Jag bad Gud om hela tiden om mera tid för att jag skull hinna ta livet av mig. Samtidigt försökte jag försvaga mig själv genom att inte äta vilket jag lyckades med. Det började att lukta illa om mig så de tvingade mig att duscha i kallt vatten.Vid förhör hade jag ögonbindel och anteckningar fördes vilket jag fick skriva på och ge fingeravtryck trots att jag inte kunde läsa. Jag kan nästan lova på hedersord att muslimer i Europa som anklagas för attentat är oskyldiga. Med dagens fotoprogram kan man manipulera allt.