Godsjaktens folk får jaga duvhök


I radioprogrammet Naturmorgon i radions P1 tog man idag upp den sp kallade Godsjakten.

Godsjakt är den sorts ”jakt” där man föder upp fasaner och rapphöns bara för att betalande gäster ska få skjuta prick på dem. En vidrig form av organiserat djurplågeri..

Nedanstående text är från Trolle Ljungbys hemsida:

F A S A N J A K T
Upplev klassisk skånsk klappjakt på fasan på Trolle Ljungby!

– En traditionell fasanjakt med plats för 8-10 bössor. En hel dags arrangemang med ca 6 drev och lunch. Viltparad.

– Avskjutning efter önskemål, ca 250-500 fasaner.

– Treskottsregel tillämpas.

– Priser efter överenskommelse.

– Logi i Jaktstuga kan ordnas.

Naturmorgon berättade att Trolle Ljungby AB sökt – och fått tillstånd – att jaga

duvhök, en fågel som annars är fredad från jakt. Skälet är inte att sälja jaktkort för duvhök utan de är förbannade för att andra än betalande jägare äter upp deras fasaner.

Nu står Fasan på duvhökens meny alltsedan fågeln importerades till Sverige. Att en fredad fågel får jagas till förmån för ”jägares” privata nöje att skjuta fasaner till slamsor är värt all avsky.

Vilka motiv har Länsstyrelsen för att acceptera sådant?


3 svar till “Godsjaktens folk får jaga duvhök”

  1. Det är lätt att kasta sten på så´nt man inte har full insyn i. Om Du sätter dig in i vad t.ex. forskningen entydigt visar om biotopvård (att vårda naturen så att så många arter som möjligt trivs och överlever i den) så skall Du se att jakten på några av våra flitigaste rovdjur är ett nödvändigt inslag av flera, bl.a. för att bevara vissa av våra sällsynta småfåglar. Vi ser inte duvhöken som konkurrent – den får gärna ta sig ett skrovmål eller två – men när den t.ex. hotar vår inhemska rapphöna, då är skyddsjakt befogad. När en art hotas faller flera, och konsekvenserna är lätta att se för den som lever med effekterna. Duvhöken är inte en hotad art och arten märker inte om vi jagar vissa individer. Vi månar om kulturlandskapet(och det inbegriper icke-jaktbara arter) därför att det ger oss en livsstil och ett levebröd. Vi som bor på landet lever i naturen och gör man det är man också tvungen att ta ansvar. Den som lever vid sidan av, kan med gott samvete kräka ur sig till intet förpliktigande dumheter om hur andra bör sköta den. Öppna en bok, Jinge. Börja gärna med ”Duvhöken och dess plats i naturen” av Vidar Marcström. Om Du nu har ett seriöst intresse av hur detta fungerar. Tycka är gratis, veta kostar lite.

  2. Hå hå ja ja! suck, bara för att man bor i stan behöver man inte vara mindre vetande om natur och djur, det handlar om intresse och KÄNSLA.
    Naturen och djuren klarar sig alleles utmärkt UTAN människan. Peter värnar om fågellivet för att få döda, ingen ska försöka inbilla mig att inte all jakt är ett blodtörstigt nöje. I annat fall skulle ni ju lika gärna skjuta prick på lerduvor!