Fredrik Malms nya Outfit


Idag skriver Ulf Bjereld om den senaste SOM-undersökningen på DN Debatt, några av undersökningens resultat är särskilt intressanta.


Folkpartiets
förre ungdomsförbundsordförande har som bekant positionerat sig ordentligt som Israel-vän och spytt mängder av galla över landets kritiker. Bland annat har han myntat uttryck som ”Hezbollah-vänstern”, uttryck som enbart varit ämnade att misstänkliggöra vänstern. Lustigt nog så visar SOM-
undersökningen att det politiska parti vars väljare var mest positivt till Hezbollah är
– folkpartiets.

UB/DN: ”Bland vänsterpartister är 84 procent negativa till Hizbollahs uppträdande, endast 3 procent är positiva. Bland miljöpartister är 88 procent negativa till Hizbollahs uppträdande, endast 2 procent är positiva. Den minst negativa bilden av Hizbollah återfinns faktiskt hos folkpartisterna, där 5 procent har en positiv bild av Hizbollahs agerande i Mellanösternkonflikten.”

Mot detta kan säkerligen anföras att siffrorna är för låga, andelen undersökta för få, för att man ska kunna dra några mer långtgående slutsatser. Men man behöver inte vara en speciellt skicklig tecknare för att göra en rolig bild föreställande unge herr Malm, med talibanutseende och granatkastare.

Den andra klarheten som undersökningen pekar på, och den är definitivt statistiskt säkerställd, är Israels kräftgång hos den allmänna opinionen. 1973 sade sig 49 procent av befolkningen vara positiva till Israels agerande i Mellanösternkonflikten, sedan har det sjunkit kontinuerligt för att idag vara nere i 6 procent.

Andelen svenskar som är negativa till Israels agerande är 76 procent, d.v.s. mer än tre svenskar av fyra.


Det betyder
med andra ord att man inte ens hade en majoritet bakom sig 1973 och nu har man en så liten andel att den är näst intill försumbar.


Folkpartiets Fredrik Malm och hans nya Outfit ??

UB/DN: ”Ockupationen har varit förödande för Israelbilden i omvärlden. Under 1950- och 1960-talen hade Israel en mycket stark ställning i svensk opinion, liksom i de flesta länder i väst.”

Hur dessa siffror kommer att ändras om jag får rätt i mitt antagande om att Israel kommer att drabbas av en ny Intifada inom en inte alltför avlägsen framtid vet jag inte. Men med tanke på landtes agerande i konflikten med Hezbollah där man dödade mängder av oskyldiga människor och bombade sönder all infrastruktur kan man anta att stödet minskar rejält från nuvarande 6 procent, antagligen så försvinner det helt.

Tilläggas bör att denna utveckling i opinionshänseende inte är isolerad bara till Sverige, förhållandet verkar vara likadant överallt.

Läs om SOM-undersökningen på DN Debatt

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

[tags]SOM-undersökning, Opinion, Fredrik Malm, Folkpartiet, Hezbollah, Mellanösternkonflikten, Israel, Ulf Bjereld, Politik[/tags]


3 svar till “Fredrik Malms nya Outfit”

  1. Att Israel nu har så lågt förtroende bland världens befolkning är skrämmande. Man kunde ju tro att de skulle motverka antisemitism istället för att göra den större och cementera den.

    6 % är ändå överraskande lågt.

  2. Per Ahlmark torde slita de få rester av håret han har kvar i ilska. Åh, vad skönt det skall bli att slippa terrorkramarstämpeln i fortsatta debatter med bombhögern!