Fotboll, läkemedel och Telia – Fusk och mutor förenar tyvärr


Svenska Dagbladet skriver idag ”Mer än 600 uppgjorda fotbollsmatcher, bland annat i Champions League och VM-kval. Över 400 domare och spelare inblandade. Det är delar i den gigantiska spelskandal som nu avslöjats av europeisk polis.” Motsvarande rapporter finns i andra massmedia. Det är naturligtvis mycket beklämmande för alla som är vänner till fotboll, idrott, ja till anständig etik och moral.Nyss hörde vi att ”världens bäste cyklist” Lance Armstrong från USA dopat sig regelbundet under sin karriär, liksom många andra framstående cyklister. I själva verket var han väl ”den främste bland dopade cyklister”.

En annan tråkig nyhet av liknande slag kom igår kväll i Aktuellt i Svt som nu granskar läkemedelsindustrin. ”Det är ett stort bekymmer när man bara presenterar den positiva datan man har kring sina preparat. Det kan bli vilseledande för den som har till uppgift att komma med rekommendationer kring vilka läkemedel som ska godkännas och inte”, säger Axel Haglund, psykiatriker på S:t Görans Sjukhus. I sex studier visade sig det antidepressiva läkemedlet Reboxetin/Edronax inte vara bättre än sockerpiller. Läkemedelsbranschens möjligheter att dölja forskningsresultat som skulle kunna stoppa en medicin från marknaden får kritik från läkare och psykiatriker både i London och Sverige, skriver SvT på sin hemsida.

Och Dagens Medicin rapporterade 12/12 ”Ännu en sammanställning visar att prövningar som finansierats av industrin oftare ger positiva resultat. Den här gången är det forskarnätverket Cochrane som har stått för granskningen.” Av artikeln framgår att analysen bygger på resultaten från 48 studier som publicerats mellan 1986 och 2010. Syftet i granskningen av det högt ansedda Cochrane-nätverket var att ta reda på hur industrisponsring påverkar resultat och slutsatser av en prövning. Forskarna drar slutsatsen att det finns en ökad risk för snedvridning av resultat i samband med industrisponsring.

Och Dagens Medicins nätupplaga presenterade 8/1 i år en studie sambandet mellan läkemedelsbolagens kontakter med läkare och utskrivning av mediciner. Artikeln i den högt rankade Journal of American Medical Association (JAMA) visade att läkare påverkas av sina kontakter med läkemedelsindustrin. En studie bland 3 500 amerikanska läkare med sju olika specialiteter visar att läkare som på olika sätt kommit i kontakt med läkemedelsindustrin, oftare än andra läkare skrev ut dyrare originalläkemedel i stället för billigare generiska läkemedel på patienters begäran. (Generiska läkemedel innehåller samma substans, har samma effekt, är billigare och får säljas då patenttiden efter flera år gått ut för ett läkemedel). Bland läkare som tagit emot läkemedelsprover skrev 40 procent ut originalläkemedel i stället för generika efter patienters önskemål, jämfört med 31 procent av dem som inte tagit emot prover.

Även läkare som erbjudits gratis mat och dricka på jobbet av läkemedelsbolag (vilket var mycket vanligt i Sverige) skrev oftare ut originalläkemedel. De läkare som ibland/ofta träffade representanter från industrin skrev 40 procent ut originalläkemedel jämfört med 34 procent bland övriga läkare.

Detta är ett av flera exempel på hur kapitalismen indirekt påverkar evidensbaserad medicin, och ibland människors moral.
Drivkraften i kapitalismen är kapitalackumulation och största möjliga vinst. Då är låga löner, så få anställda som möjligt, skattefiffel, mutor, vilseledande reklam och nonchalans inför miljöproblem en fördel. Och enligt officiell statistik dominerar ett fåtal aktörer alltmer inom så gott som alla brancher – en koncentration som snedvrider konkurrensen.

Reklam är mycket vanligt inom läkemedelsindustrin och är snarast motsatsen till saklig information.Fördelarna med den utannonserade produkten överdrivs, och nackdelarna nämns knappast. Företag försöker underhålla ett varumärke, vilket Naomi Klein så väl beskrivit i boken No Logo. Då kan man ta särskilt mycket betalt.

Andra exempel på kapitalismens negativa effekter på information och moral saknas verkligen inte.Vi har Telia som aktuellt exempel. Vi har tidigare sett asfaltskartellen och den stora mutan i samband med Bofors Indienaffär för drygt 25 år sedan. Medveten produktion av sämre varor än nödvändigt är vanligt enligt ett chokerande, förbisett TV-program i våras. Ralph Nader rapporterade om detta i USA för decennier sedan. Genom att produkterna är kortlivade kan produktionen, försäljningen och BNP öka. Är inte detta ett slags lurendrejeri?

I Läkartidningen nr 38 2012 fanns en recension av boken ”Golden Holocaust” kallade ”Döden på en pinne” av Olle Svensson, professor på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Han berättar inledningsvis att rökning dödade fler än 100 miljoner människor under 1900-talet och skriver sedan ”Redan tidigt visste läkemedelsbolagens forskare … att filter var verkningslösa, liksom att allt snack om milda ”light”-cigaretter var trams. Man förfinade cigarettdesignen för att maximera beroendeframkallandet”.
Tobak.imagesCAQHIA2Q

Nu är tobaksindustrin ändå ett exempel på att vetenskaplig kunskap kan ha betydelse för politik och lagar – sent omsider och till priset av miljontals onödiga dödsfall. Men de stora tobaksföretagen tjänar fortfarande mycket pengar på sina dödliga procukter. Recensenten hade anledning att påminna om att ”EU:s öppna gränser begränsar möjligheterna till beskattning. Cigarettsmuggling är redan nu en lysande affär.”

Jag tror att mänskligheten behöver ett annat, demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushållning i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi, där kreativitet givetvis också ska belönas. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna. En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över våra gemensamma tillgångar, en förutsättning för rättvis och rationell användning av dessa. Förslag på hur detta kan se ut finns och kommer att presenteras längre fram.

Befolkningen mer beredd än man tror!
I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). Och vi har ”Occupy”-rörelsen i USA.


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten SvT Uppdrag Granskning 12/12 Expressen 12/12 Ab 12/12 Bilderblogg DN 12/12 Svd 12/12 AB 12/12 DN 20/9

SvD 20/9 Aftonbladet 20/9 Expressen 20/9SvT 20/9DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9
SvT 7/9
Sveriges Radio 7/9
DN 6/9 ,
Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer BBC undersökning 2009 Läkartidningens arkiv

  2 comments for “Fotboll, läkemedel och Telia – Fusk och mutor förenar tyvärr

 1. Leif Elinder
  5 februari, 2013 at 21:15

  ”America’s healthcare system is riddled with financial conflicts of interest”.

  http://www.ahrp.org/cms/content/view/855/9/

 2. 6 februari, 2013 at 10:00

  Denna länk för en till en sida där man kan läsa A conservative estimate: between 225,000 and 296,000 deaths annualy are caused by adverse drug reactions from prescription drugs (excluding errors). (Enligt konservativ beräkning orsakar läkemedel mellan 225 000 och 296 000 dödsfall årligen) [JAMA, 2000]. Jag kan tillägga att JAMA (Journal of American Medical Association) är en världens mest aktade medicinska vetenskapliga tidsrifter

  The latest published estimate, based on reports to FDA’s MedWatch database:

  FDA-approved prescription drugs are linked to 45 million adverse effects–of which 2.5 million to 4 million are serious, disabling or fatal. (Läkemedel godkända av FDA svarar för 45 000 000 biverkningar, av vilka 2,5-4 miljoner är allvarliga eller dödliga) [QuarterWatch , May 2012 ]. FDA, Federal Drug Administration motsvarar ungefär svenska Läkemedelsverket och anses ha höga krav på nya läkemedel. Men men har funnit skäl att undersöka kopplingar mellan tjänstemän på FDA och läkemedelsindustrin om jag är rätt underrättad.

Comments are closed.