Forum för Levande Historia – Ett Historiskt Misstag

Det är egentligen något helt oerhört att vi i Sverige år 2007 ska ha en statlig myndighet som ska ägna sig åt att skriva historie-
böckerna som barn ska läsa i skolan.

Det påminner exakt om diktaturers handskande med historia, för är det någon som inbillar sig att kinesiska skolbarn får läsa om de stora utrensningarna under kulturrevolutionen? Eller att Stalins rensningar på 30-talet ägnades något större utrymme i skolböckerna som gamla Sovjetunionen gav ut? Inte ens i det demokratiska Tyskland så tilläts skolböckerna ägna stort utrymme åt Hitlertiden och Förintelsen.

Men här i Sverige så ska Forum för Levande Historia ha som särskilt uppdrag att producera läromedel i syftet att upplysa skolbarnen om Hitler, Mao och Stalins ondska. Tyvärr så har jag inte hittat någon vettig förklaring till detta. Vi har ett stort antal historiker i landet, människor som skulle bli utomordentligt glada om de fick i uppdrag att framställa nya historieböcker åt skolbarnen.

Det finns dessutom ett stort antal utländska böcker i ämnet, möjligen har dessa inte samma förhärligande attityd visavi Sverige så de kanske faller av den anledningen. Men då kunde man ju engagera Herman Lindkvist för att skriva en sammanfattning av ”Historien om Sverige” som passar både för nationalister och för de aktuella åldersgrupperna. Men det gör man inte utan man utgår ifrån att den Svenska Staten måste ha kontroll över vad skolbarnen ska lära sig, därför tillsätter man ny en ny överintendent, med det i litteraturhistoriska sammanhang inte helt ointressanta efternamnet Franck, med Eskil i förnamn.

Han säger i en debattartikel i dagens upplaga av SvD att myndigheten har i uppdrag att – med utgångspunkt i Förintelsen – på olika sätt arbeta med tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter.

Nu har Sverige redan ett antal myndigheter som har den typen av uppgifter. När det gäller skola och undervisning så fastställer Skolöverstyrelsen läroplaner som ska följas, läroplaner vars syfte är att tillgodose behovet av att det uppväxande släktet internaliserar begrepp som tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter. Att då tillskapa en speciell myndighet vars uttalade uppgift är att färdigställa en egen – av staten godkänd historieskrivning – är rent ut sagt en absurd tanke.

Om man dessutom ser till myndighetens egen historia så kan man inte annat än kritisera. Forum för Levande Historia hade att utreda antisemitism och islamofobi. Det gjorde de med en ovetenskaplig metod som kritiserades av en majoritet av den svenska akademikerkåren. Man fann att de borgerliga partierna i riksdagen var de mest antisemitiska men presenterade resultatet i media som att vänstern var mest antisemitisk. Detta trots att forskningsresultatet visade att de borgerliga partierna var långt mer antisemitiska än vänstern.

Man ljög, och man ljög medvetet.

När man sedan undersökte svenskarnas inställning till våra muslimer så fann man, föga överraskande, att islamofobin och främlingsfientligheten mot muslimer var mer än tiofaldig den antisemitism man funnit. Men vad gjorde Forum för Levande Historia av dessa resultat? Jo man publicerade det på sin hemsida och sedan var man tyst. Inga braskande rubriker i pressen, inga debattprogram i Radio och TV, det blev bara – tyst.

När nu Svenska Staten under Perssons regeringstid har gett en myndighet order om att

producera statskontrollerade skolböcker, kunde man inte då ta fasta på att fokusera på begreppen tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter? För visst behövs det en fördjupad kunskap om dessa begrepp i skolan. Idag ser vi hur Israel ägnar sig åt etnisk rensning och riktade mord på palestinier. Det är dessutom så illa så att landet hela tiden fortsätter att expandera sitt territorium på ett sätt som saknar motstycke om man bortser från Europa på 40-talet.

Dessutom agerar stormakten USA för att skapa en total hegemoni under svepskäl och lögner om att det handlar om ”Kriget mot Terrorismen”. Det är dessutom det land som står för det absolut ojämförligt största folkmordet under 2000-talet.

Ofta talas det om att dagens ungdomar är oengagerade och ointresserade av politik. Man jämför ofta med den generation Vietnam-
demonstranter som jag själv tillhör, den s.k. 68-rörelsen. Jag tror att jämförelsen haltar betänkligt av många orsaker, ungdomar är mycket engagerade nu också. Men som alltid väljer de andra vägar än föräldragenerationerna, liksom deras barn och barnbarn kommer att välja sina egna vägar.

All logik säger att uppgiften att forska och dra slutsatser av vår historia under föregående sekel, och skapa läromedel om dessa, ska ligga på den historiska forskningen på våra universitet. Det är våra professionella historier som ska forska, de ska göra det med den vetenskapliga tillsyn som universiteten har över sina respektive fakulteter.

Vi ska givetvis inte ha en särskild statlig myndighet med uppgift att framställa historien på det sätt som dagens makthavare vill att den ska skildras.

Att då dessutom välja en myndighet som på goda grunder kallas Forum för Förfalskad Historia är ett – historiskt misstag.

Att en borgerlig regering fortsätter på den av Socialdemokraterna inslagna vägen med att skapa statligt godkänd historia kommer också att visa sig vara ett – historiskt misstag.

Eskil Franck på SvD Brännpunkt Dagen

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

[tags]Forum för Levande Historia, Eskil Franck, Antisemitism, Islamofobi, Statlig Historia, Statliga Läroböcker, Indoktrinering, Högerregeringen, Socialdemokraterna, Förfalskad Historia, Politik[/tags]