Forum för levande historia


Göran Perssons verk, Forum för Levande Historia, har varit på tapeten många gånger. Ett par personer har tilldragit sig extra mycket intresse som Helene Lööw och Henrik Bachner.

Själv har jag skrivit om dessa i samband med att de lyckades påstå att Sverige är befolkat av en massa människor med antisemitiska åsikter. Helene Lööw påstod i Ekots lördagsintervju att vänstern var särskilt antisemitisk och att hon inte förstod varför det var på det sättet. Lustigt nog så hade man faktiskt undersökt den saken och vänsterpartisterna var de som var minst antisemitiska enligt den undersökningen som man också hade redovisat på sin hemsida.

Sedan kom de ”undersökningsresultat” som Bachner redovisat att utsättas för en kraftig kritik från forskarvärlden. Andra forskare menade att undersökningen saknade vetenskaplig stringens och att frågorna var utformade på ett mycket ledande sätt. Någon debattör hävdade att Bachner skulle ha lyckats få en intervjuundersökning med pingviner att utfalla på samma sätt, nämligen att få dem misskrediterade som varande antisemiter.

DN: ”Levande, inte statlig historia. Det finns starka skäl att uppmärksamma kommunismens brott. Men att ändra inriktning på Forum för levande historia visar på problemet med statlig opinionsbildning. Regeringen Reinfeldt börjar uppvisa ett intressant mönster. Först en rungande principdeklaration, sedan ett beslut i helt andra riktningen. Avpolitisera utnämningsprocessen, säger man – och gör sedan hux flux moderaten Per Unckel till landshövding i Stockholms län. Och nu var det dags igen. Häromdagen förklarade regeringen att man inte ville ha opinionsbildande myndigheter. För att någon dag senare proklamera att uppdraget för Forum för levande historia ska vidgas till att omfatta också kommunismens brott mot mänskligheten.”

Att Dagens Nyheter nu anlägger ytterligare synpunkter på verksamheten är mycket bra. Självklart ska inte en sådan verksamhet bedrivas som en statlig myndighet. Det är angeläget att staten stöder forskningen, inte styr den. Att de brott som begåtts under kommunismens täckmantel bör utredas och lyftas fram är

självklart. Men det betyder inte att de brott mot mänskligheten som begås idag ska negligeras. T.ex. bör Israels brott mot Genèvekonventionen och de mänskliga rättigheterna ges den uppmärksamhet som de förtjänar, liksom USA:s brott mot samma lagar.

Dessutom ska forskningen själva styra verksamheten. Det ska inte vara så att en högerregering under sin mandatperiod fokuserar på kommunismen medan en socialdemokratisk regering fokuserar på högerregeringars krigsförbrytelser, mord och tortyr. Då får vi en forskningsfunktion som agerar vindflöjel och sådant ska inte finansieras med skattemedel.

Även Lasse har skrivit om detta:

Andra bloggar om: , , , , ,

[tags]Forum för levande historia, Henrik Bachner, Antisemitism, Forskning, Högerregeringen, Politik[/tags]


7 svar till “Forum för levande historia”

 1. Bra. Nu är nazismens och kommunismens brott satta under lupp. Det som återstår är en fingranskning av imperialismens och kolonialismens historia. Och vänsterns uppgift blir då att visa på kopplingen mellan imperialism/kolonialism och kapitalism. För det är väl för mycket begärt att staten ska finansiera en SÅDAN utställning…

 2. Angående Helene Lööws fråga om varför vänstern är mer antisemtisk, är den verkligen en fråga, är min fråga. Hon verkar vilja vara förvånad, men är väl antagligen ute i politiska syften att än en gång förminska kritiken mot Israel.
  (Vänstern är garanterat mer anti-sionistisk. Detta är något man med kraft försöker göra: likhetstecken mellan anti-semitism och anti-sionism.)

  Dessvärre var länken borttagen från youtube som jag tänkte hänvisa till. Men annars finns det än en gång en briljant sekvens från The Daily Show där Jon Stewart ifrågasätter användet av frågetecken av nyhetskanalerna.

  Can you say anything if you just ask?
  Har man ingenting på fötterna, har man ingen egentlig forskning, kan man väl alltid bara ställa frågan.

  Jon Stewart kallar det för the Cavuto, efter en av Fox News medarbetarnas sätt att använda frågetecknen som i: ”Bush, the best president ever?”

  Jon fortsätter med frågan: ”Are your mother a whore? Im not saying, Im just asking.”

 3. Har alltid tyckt att staten ska hålla sina fingrar ifrån forskarvärlden. Visst staten ska satsa pengar i forskning och gärna mycket, men om vad det ska forskas om ska dom inte lägga sig i.

 4. Det är rätt vridet att vissa -ismer skall forskas på medan andra ignoreras. Varför skall inte ett ”Forum för Levande Historia” syssla med historia, människans historia – HELA människans historia. Fascismen och den auktoritära kommunismen ligger bakom en massa jävelskap – men borde man då inte även granska sionismen under en lupp. Om dessa högervindar får fortsätta så kommer säkerligen Forumet även att ”forska” på Islamism i framtiden – om dom inte redan gör det. Varför inte då forska i kristen fundamentalism?

  När man börjar välja bort delar av historien när man påstår sig vara en auktoritet på området så sysslar man inte med något annat än revisionism.

 5. Man kan ta upp alla idiotiska regimer som funnits som forskningsobjekt, men staten skall inte ha sina fingrar med i det spelet!

 6. In med Sveriges kolonialism under luppen också! Samisk historia har t.ex. fått mycket lite uppmärksamhet hos Forum för levande historia.

  (Inom parentes är mycket av deras utställningspedagogik ganska tvivelaktig ibland; Det är t.ex. inte helt självklart att fjortonåringar som ombeds mixa en cd bestående av ”svennemusik” och ”blattemusik” verkligen har det perspektiv som krävs för att förstå att detta är menat att vara en tankeställare. Ibland blir ironi ett sätt att konservera fördomar… men det var en parentes)

 7. Lägg ner all statlig historieforskning… Borgarna gick ju till val med att lägga ner alla politiska myndigheter som sprider propaganda. istället så använder man en kolsuparstrategi där man gör precis som tidigare regeringen men med sina egna mörkermän istället.