Försvaret främst – rapport och videoupptagning.


Presenterar här en videoupptagning av bokpresentationen: ”Försvaret främst”.
Redaktör: Anders Björnsson
en antologi om hur svenska försvaret skall stärkas på mötet i ABF, Stockholm torsdag den 11 februari 2016, ABF-huset i Stockholm. Det var fullt med folk och mötet fick flyttas till en större lokal. Det är en mycket viktigt bok, som jag läst. Kunde tyvärr inte delta i mötet.
ARRANGÖRER:ABF och Celanders förlag
Försvaret främst

LÄNK: https://youtu.be/HNdsi74FPSo
LÄNGD: Ca 47 minuter

BAKGRUND, i kallelsen till mötet.
Sveriges försvars- och säkerhetspolitik har lidit bankrutt. Det är en aktuell och akut uppgift att återskapa ett försvar av hela landet, med deltagande av hela folket. I antologin utpekas en färdriktning – av politiker, historiker, militärer, publicister, diplomater, jurister, alla sakkunniga på sina områden. Gemensamt för författarna är övertygelsen att Sverige skall försvara sig självt och att försvaret måste ha en stark folklig förankring.

DELTAGARE:
Anders Björnsson, författare och historiker
Sven Hirdman, ambassadör
Bengt Loenbom, general
Kent Zetterberg, professor Försvarshögskolan

YTTERLIGARE INFORMATION:

Under hela kalla kriget hade Sverige ett starkt försvar – i luften, på marken, i våra farvatten. Det hade byggts upp under 1900-talets besvärliga krisår. Det hade starkt folkligt stöd och deltagande. Det ingav respekt i omvärlden. Det var inte inriktat på angrepp utan på att möta en anfallande fiende. Det kunde användas i fredsbevarande operationer. Det fungerade som stöd för Förenta Nationerna och var samtidigt en förutsättning för den svenska neutralitetspolitiken, för en aktiv svensk utrikespolitik. Sverige kunde vara alliansfritt och bygga säkerhet i första hand på egen militär styrka.

Det senaste kvartsseklet har eroderat denna grund för landets försvarskraft och för vårt nationella oberoende. Försvaret har av ledande politiker beskrivits som ett särintresse, inte ett nationellt intresse. Det har fått stå tillbaka för andra satsningar i statsbudgeten. Det har ställts om från invasionsförsvar till insatser i andra länder där militär konfrontation pågår. Försvarsmakten skulle bestå av expeditionskårer med yrkessoldater. Den allmänna värnplikten försvann liksom tron på att vårt territorium kunde hållas. Räddningen antogs komma utifrån, inte från landets egna styrkor.

Denna försvars- och säkerhetspolitik har lidit bankrutt. Det är en aktuell och akut uppgift att återskapa ett försvar av hela landet, med deltagande av hela folket. Det kräver nytänkande, men utan att gamla lärdomar ges upp. I denna antologi utpekas en färdriktning – av politiker, historiker, militärer, publicister, diplomater, jurister, alla sakkunniga på sina områden. Med boken Försvaret främst lämnas ett viktigt bidrag till hur detta arbete bör bedrivas.

Medverkande i boken: Rolf Andersson, Carl Björeman, Anders Björnsson, Per Blomquist, Arvid Cronenberg, Gunnar Fredriksson, Hans M. Gabrielsson, Lotta Gröning, Sven Hirdman, Peter Hultqvist, Gustav Hägglund, Gunnar Lassinantti, Lars-Gunnar Liljestrand, Bengt Loenbom, Lennart Palm, Thage G Peterson, Jan Wickbom, Ulf Wickbom och Kent Zetterberg

Kompletterande bakgrund:
DN rapporterar i början av januari artikeln ”Sju av tio svenskar vill återinföra värnplikten, visar en mätning av DN/Ipsos. Hela 87 procent anser att plikten i så fall ska gälla både kvinnor och män.  Det finns ett stort folkligt engagemang för idén om värnplikt, säger David Ahlin, opinionschef på Ipsos. För snart sex år sedan, 2010, avskaffades värnplikten för att ersättas av ett yrkesförsvar. Men det nya systemet med hel- och deltidsanställda soldater haltar betänkligt.http://www.dn.se/nyheter/sverige/starkt-stod-att-infora-varnplikt-for-bada-konen/
Värnpliktiga

NATO har nyligen bekräftat att man ska rusta upp kraftigt i Europa ”We have increased NATO’s presence in the eastern part of the Alliance, – with enhanced air policing, maritime patrols and robust exercises. We have agreed assurance measures for Turkey – with Patriot batteries, AWACS surveillance planes, and an enhanced maritime presence in the Eastern Mediterranean and in the Black Sea. We have tripled the size of the NATO Response Force to more than 40,000 troops, with the new Spearhead Force at its core. And we have activated six small headquarters in our eastern Allies, and are setting up two more.” http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_127834.htm

i Andra om: , , ,, kris, , , ,