FÖRSVARET FRÄMST! NY VIKTIG BOK- ABF idag kl 18


FÖRSVARET FRÄMST – ny bok om hur svenska försvaret skall stärkas.
Samtal om boken på ABF den 11 februari 18:00–20:00, fri entré.

Presentation av mötet: Sveriges försvars- och säkerhetspolitik har lidit bankrutt. Det är en aktuell och akut uppgift att återskapa ett försvar av hela landet, med deltagande av hela folket. Det kräver nytänkande. I denna antologi utpekas en färdriktning – av politiker, historiker, militärer, publicister, diplomater, jurister, alla sakkunniga på sina områden. Gemensamt för författarna är övertygelsen att Sverige skall försvara sig självt och att försvaret måste ha en stark folklig förankring.
Deltagare:
Sven Hirdman, ambassadör
Kent Zetterberg, professor vid Försvarshögskolan
Anders Björnsson, författare och historiker
Carl Björeman, generallöjtnant

Försvaret främst
Lokal: Palmesalen
ABF Sveavägen 41 Stockholm

Egen bakgrund:
DN rapporterar i början av januari ”Sju av tio svenskar vill återinföra värnplikten, visar en mätning av DN/Ipsos. Hela 87 procent anser att plikten i så fall ska gälla både kvinnor och män.  – Det finns ett stort folkligt engagemang för idén om värnplikt, säger David Ahlin, opinionschef på Ipsos. För snart sex år sedan, 2010, avskaffades värnplikten för att ersättas av ett yrkesförsvar. Men det nya systemet med hel- och deltidsanställda soldater haltar betänkligt.http://www.dn.se/nyheter/sverige/starkt-stod-att-infora-varnplikt-for-bada-konen/
Värnpliktiga

NATO har nyligen bekräftat att man ska rusta upp kraftigt i Europa ”We have increased NATO’s presence in the eastern part of the Alliance, – with enhanced air policing, maritime patrols and robust exercises. We have agreed assurance measures for Turkey – with Patriot batteries, AWACS surveillance planes, and an enhanced maritime presence in the Eastern Mediterranean and in the Black Sea. We have tripled the size of the NATO Response Force to more than 40,000 troops, with the new Spearhead Force at its core. And we have activated six small headquarters in our eastern Allies, and are setting up two more.” http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_127834.htm

Redaktör är professor Anders Björnsson.
Medverkande Rolf Andersson, Carl Björeman, Anders Björnsson, Per Blomquist, Arvid Cronenberg, Gunnar Fredriksson, Hans M. Gabrielsson, Lotta Gröning, Sven Hirdman, Peter Hultqvist, Gustav Hägglund, Gunnar Lassinantti, Lars-Gunnar Liljestrand, Bengt Loenbom, Lennart Palm, Thage G Peterson, Jan Wickbom, Ulf Wickbom och Kent Zetterberg. Flera av dessa är mycket namnkunniga, som nuvarande försvarsministern Peter Hultqvist, förre försvarsministern Thage G Peterson, förre finske ÖB Gustav Hägglund, förre ambassadören Sven Hirdman och ordförande för FIB-juristerna Lars-Gunnar Liljestrand.

I mitt läsande av även andra författare är att här ges en bred kavalkad, många relevanta aspekter och inträngande analyser av centrala frågor för vårt försvar och vårt land av såväl de för mig mer namnkunniga som av andra skribenter. Senast läste jag kapitlet ”Försvarsbeslutets förfall efter 1945” av den mycket Rysslandskritiske general Carl Björeman. Denne fokuserar på hur det svenska militärindustriella komplexet motverkade en självständig neutralitetspolitik.

Boken utges av Celanders förlag. http://www.celanders.se/forsvaretframst.htm

Förlagets presentation återges:
Under hela kalla kriget hade Sverige ett starkt försvar – i luften, på marken, i våra farvatten. Det hade byggts upp under 1900-talets besvärliga krisår. Det hade starkt folkligt stöd och deltagande. Det ingav respekt i omvärlden. Det var inte inriktat på angrepp utan på att möta en anfallande fiende. Det kunde användas i fredsbevarande operationer. Det fungerade som stöd för Förenta Nationerna och var samtidigt en förutsättning för den svenska neutralitetspolitiken, för en aktiv svensk utrikespolitik. Sverige kunde vara alliansfritt och bygga säkerhet i första hand på egen militär styrka.

Det senaste kvartsseklet har eroderat denna grund för landets försvarskraft och för vårt nationella oberoende. Försvaret har av ledande politiker beskrivits som ett särintresse, inte ett nationellt intresse. Det har fått stå tillbaka för andra satsningar i statsbudgeten. Det har ställts om från invasionsförsvar till insatser i andra länder där militär konfrontation pågår. Försvarsmakten skulle bestå av expeditionskårer med yrkessoldater. Den allmänna värnplikten försvann liksom tron på att vårt territorium kunde hållas. Räddningen antogs komma utifrån, inte från landets egna styrkor.

Denna försvars- och säkerhetspolitik har lidit bankrutt. Det är en aktuell och akut uppgift att återskapa ett försvar av hela landet, med deltagande av hela folket. Det kräver nytänkande, men utan att gamla lärdomar ges upp. I denna antologi utpekas en färdriktning – av politiker, historiker, militärer, publicister, diplomater, jurister, alla sakkunniga på sina områden. Med boken Försvaret främst lämnas ett viktigt bidrag till hur detta arbete bör bedrivas.

i Andra om: , , ,, kris, , , ,


2 svar till “FÖRSVARET FRÄMST! NY VIKTIG BOK- ABF idag kl 18”

 1. Försvar och militära utgifter är ett av de enda arbetsmarknadspolitiska åtgärder som den nyliberala världsordningen tillåter. Därför leder nyliberalismen till ökade militärutgifter i varje land på vår jord, varje land där den liberala ekonomin framkallat massarbetslöshet, där söker man stävja utvecklingen med mer miltär. I förlängningen också krig. En ordning som medger andra typer av ingrepp i marknaden vore onekligen bättre för alla och skulle kunna stävja den globala massarbetslösheten som inte är en liten del i folkvandringarna som pågår.

  Men givetvis är det försvar som skall finnas ett värnpliktsförsvar, i den lilla boken ”Den eviga freden” argumenterar Kant övertygande om att värnplikt är det enda försvar som i sin natur inte gynnar krig. (Även om det inte är ett hundrprocentigt skygg emot krig, många värnpliktsarméer har använt till anfall.)

  Värnpliktsarmén ger dessutom mer utväxling i den verkliga orsaken till den globala satsningen på vapen och militärmakt, arbetslösheten.

 2. Ja, den boken är viktig. Men jag saknar en central information nämligen att alla krig som förs idag, förs via satelliter och rymdinstallationer. Jugoslavienkriget eller som det heter, Kosovo-kriget, i internationell litteratur, var det allra första krig som fördes via satelliter. Vid Irak kriget var journalisterna inbäddade just av den anledningen: Att det inte skulle vara officiellt hur kriget fördes.(det skulle strida mot FN s PAROS- Prevention of Arms Race in Outer Space)

  Bård Wormdal, journalisten vid NRK, från Vadsö, Norge, har på min inbjudan besökt Sverige och föreläst 3 ggr.

  En gång i Kiruna och 2 ggr i Stockholm. Total mediatystnad. Särskilt anmärkningsvärt var att den globala konferensen om rymdkriget( http://www.space4peace.org har hella konferensmaterialet) Denna konferens tystades i ALLA tidningar. Men Kalla fakta var där och gjorde några intervjuer. Jag hade arbetat hårt för att få dit rader av internationella föreläsare. Bård Wormdals första bok, Satellittkrigen, kom ut 2011.
  Jag har försökt att hitta Esranges och Galileos betydelse i båda böckerna. Esrange är nämligen världens största nedladdnings station från satelliter och Galileo är världens största nätverk för krigföring (22 nedladdningsstationer varav en utanför Kiruna)