Förbjud kärnvapnen!?


DN skrev 28/10 ”FN:s generalförsamling röstade för att inleda förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen, trots starkt motstånd från världens kärnvapenmakter. En resolution som lades fram av Österrike, Irland, Mexiko, Nigeria, Sydafrika och Brasilien antogs med röstsiffrorna 123–38, med 16 nedlagda röster. Sveriges regering har tidigare sagt att de ska rösta för resolutionen. Den icke bindande FN-resolutionen innebär att förhandlingar kan inledas i mars nästa år.” DN

Av säkerhetsrådets permanenta medlemmar röstade fyra emot: USA, England, Frankrike och Ryssland. Kina lade ner sin röst. Natoländerna röstade emot, bland dem Norge och Danmark. Finland lade ner sin röst medan Sveriges röstade ja.

* Observera att Nordkorea stödde resolutionen.

Enligt pressmeddelande från bl.a. Svenska Läkare mot Kärnvapen:
SLMK pressmeddelande
Igår röstade staterna i FN:s generalförsamling igenom en historisk resolution om kärnvapen. Det innebär att förhandlingar om ett internationellt avtal som förbjuder kärnvapen ska genomföras nästa vår (27-31 mars samt 15 juni-7 juli). Sverige röstade ja, vilket utrikesminister Margot Wallström gav besked om förra veckan.
Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet har under en lång tid arbetat för ett förbud mot kärnvapen tillsammans med kampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) som samlar över 400 organisationer i närmare 100 länder.
slmkikffican

* Att många stater nu börjar förbereda sig för förhandlingar om ett kärnvapenförbud hade aldrig varit möjligt om inte civilsamhället drivit processen framåt tillsammans med kärnvapenfria stater. Kärnvapenstaterna har aktivt motarbetat utvecklingen, men nu ökar pressen på att nedrusta.

– Vårt arbete med att skapa opinion och ställa krav på att också kärnvapenfria stater ska ta ansvar för nedrustning har varit avgörande för den historiska utveckling som nu sker, säger Beatrice Fihn, internationell chef för kampanjen för ett kärnvapenförbud, ICAN.

Sveriges besked om att rösta ja till resolutionen kom efter en lång beredningsprocess. Utrikesminister Margot Wallström var tydlig när beskedet väl kom och underströk att Sverige självklart skulle rösta ja.

Ett avtal som förbjuder kärnvapen kommer täppa till ett tomrum inom internationell rätt. Avtal som förbjuder särskilda vapentyper, till exempel biologiska och kemiska vapen, har tidigare förhandlats fram, vilket har lett till nedrustning. Exempelvis har konventionen mot antipersonella landminor lett till att länderna inom avtalet sedan slutet av 90-talet nedrustat mer än 49 miljoner minor. Förbuden har gett effekt även på stater som vägrat gå med i förhandlingarna.
Kärnvapen stor
Svenska Läkare mot Kärnvapen tilldelades Nobels fredspris 1985 tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen för arbetet med att sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen och därigenom lösa en del av kalla krigets knutar. Föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen har idag ca 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som arbetar för nedrustning och kvinnors deltagande i fredsprocesser. IKFF har sedan 1915 krävt stopp för krig och upprustning. IKFF finns i ett trettiotal länder runt om i världen och har kontor i Genève och New York.

Kampanjen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, samlar över 400 organisationer i närmare 100 länder. Tillsammans arbetar kampanjens medlemmar för att eliminera kärnvapen, och ett förbudsavtal ses som ett viktigt steg på vägen. Kampanjen har sitt sekretariat i Genève. Svenska Läkare mot Kärnvapen och IKFF driver kampanjen ICAN i Sverige.” (Slut pressmeddelandet).

Britta Ring skriver i annat sammanhang ”Det är egentligen otroligt skandalöst att någon enda stat, speciellt en stormakt med egna kärnvapen, har fräckheten att rösta emot ett avtal om kärnvapenförbud, när de hela tiden har bedyrat sitt stöd till kärnvapennedrustning. Och hur kan Danmarks och Norges regeringar förklara sitt nej inför sina medborgare? Och Finland sin nerlagda röst? Hur som helst visar omröstningen att Margot Wallström och generalförsamlingens majoritet kan vänta sig ett hårt motstånd från mäktiga staters regeringar.
ar står medlemmarna i allianspartierna? Tror inte att de väljer Natomedlemskap före kärnvapenförbud. Här finns också krav om förbud mot införsel av kärnvapen på svensk mark och kärnvapenfri zon i Europa, bland annat i en riksdagsmotion från V. Kärnvapendebatten måste sättas på bordet i alla medborgares kök! Alla måste få veta vad som är på gång.

Icke-spridningsavtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) är internationella överenskommelser som trädde i kraft 1970 och är underskrivna av de flesta staterna. De tre grundpelarna är icke-spridning av kärnvapen, kärnvapenavrustning och möjlighet till fredlig användning av kärnteknologi. En pelare i NTP-avtalet är att underlätta fredlig användning av kärnkraft, särskilt för utvecklingsländer, vilket knappast skett. Enligt avtalet har alla stater rätt till utveckling och användning av kärnkraft för fredliga ändamål, alltifrån anrikning av råmaterial till anrikning och klyvning av kärnbränsle. Varje stat är skyldig ”att inte tillverka eller på annat sätt förvärva kärnvapen eller andra kärnladdningar”. NTP-avtalet tillåter att en stat blir en ”tröskelstat”, dvs. en stat som inte har kärnvapen men utvecklar förmåga att tillverka sådana.
Irans kärnenergiprogram är enligt många förenligt med NPT-avtalet, men inte Israels kärnvapeninnehav.
Enligt avtalet ska kärnvapenmakterna rusta ned. Detta har skett i viss omfattning, men under detta millenium dominerar kärnvapenupprustning.
Det speciella med Iran är att landet inte är en allierad med USA. Därför straffas man i strid med NPT-avtal och FN-stadgan.

strong>USA:s upprustning av kärnvapen.
Dagens Nyheter skrev 16/9 2012 ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.”
USA satsar enligt uppgifter bland andra på små kärnvapen som kanske bara dödar något eller några tiotusentals människor.
Obama hök untitled
USA ingick visserligen ett nytt START-avtal med Ryssland i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

* Och krigsorganisationen NATO:s verksamhet vilar i slutändan på kärnvapeninnehavet.

Det internationella stödet för kärnvapennedrustning ökar då under nedrustningsmötet i FN:s generalförsamling i oktober förra året 126 stater krävde kärnvapennedrustning utifrån ett humanitärt perspektiv. 14/10 stödde 155 stater detta initiativ – även Sveriges nya regering, enligt tidningen ”Läkare mot kärnvapen.”. De fem kärnvapenstaterna (USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien) som undertecknat NTP stretar emot, liksom Indien, Pakistan och Israel som står utanför NPT är också emot.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Alla stater med kärnenergiprogram och kärnvapen måste behandlas lika – stoppa diskrimineringen av Iran
De stora kärnvapenmakterna – dvs. USA och Ryssland – måste gå i bräschen för kärnvapenavrustningen!

intressant.se, , , , ,, , , , , ,


7 svar till “Förbjud kärnvapnen!?”

 1. Nyhetsbanken skrev 31/10 (http://www.nyhetsbanken.se/2016/10/usa-rustar-upp-sina-karnvapen.html)

  De närmats fem åren satsar USA 108 miljarder dollar på upprustning av sina kärnvapen. Detta sker under ständiga anklagelser att Ryssland försöker skaffa sig överläge. Sveriges Radios Moskva-korrespondent Maja Persson Löfgren uppgav idag helt felaktigt att Ryssland ”har sagt upp avtalen om kärnvapenkontroll”.

  Vad Ryssland har sagt upp är ett avtal som gäller omhändertagandet av överskottet av vapenplutonium som uppstår när man tagit kärnvapen ur bruk enligt START-avtalet med USA som fram till februari 2018 ska reducera innehavet av stridsspetsar till 1 550 på vardera sidan.

  Orsaken till att Ryssland inte kommer att överlämna överskottsplutonium till USA är bl.a. eftersläpning på den amerikanska sidan i genomförandet av åtagandena att destruera plutoniet och omvandla det till isotoper som inte kan användas i vapen.

  Enkelt uttryck kan Ryssland inte lita på att USA verkligen gör vad de lovat göra. Därför föredrar Ryssland att själv ta hand om överskottsplutoniet.

  Samtidigt har Ryssland skaffat sig egen kapacitet att förbränna plutoniet i reaktorn BN-800 vid kärnkraftverket i Belojarsk.

  Uppsägningen av detta avtal berör inte det minsta kärnvapenrustningarna.

  Samtidigt ska man konstatera att avtalet om konventionella rustningar i Europa (CFE) har suspenderats av Ryssland (2007) av det enkla skälet att det slöts mellan Nato och Warszawapakten och att Nato har vägrat att förhandla om det för att anpassa det till en ny verklighet, där Natos styrkor har flyttat fram mot Rysslands gräns.Antalet Nato-länder var 15 när avtalet slöts, 28 idag.

  Detaljer: http://www.kommersant.ru/doc/3106150

 2. Betänk konsekvensen för Ryssland omgivet av Nato om de endast fick försvara sig med konventionella vapen vid en invasion! För Ryssland med minnet av Hitlers storeuropeiska union tror jag att de ser sina kärnvapen som en garanti för fred. Har ryssarna använt dem aggressivt? Nej. Har ett Natoland gjort det. Ja. Psykopater i USAs ledning använde dem för ett se effekten på oskyldiga civila två gånger i rad….UTAN att det fanns någon egentlig militär anledning. De har all anledning att ha vedergällningskapacitet mot USA och NATO-länder. Vi talar här om extrem psykopati. USA:s presidentval gör inte direkt att det ser ljusare ut. Det amerikanska folket har inte självbevarelsedrift nog att rösta på Jill Stein.

  • Ja, därför är det viktigt att USA går i bräschen och på något sätt i takt med Ryssland för eventuell nedrustning i början. Verkar nu mycket osannolikt.

 3. Det är inte sant, som artikeln påstår, att även Nordkorea var emot! Jag citerar Huffington Post:

  ”Historia skrevs i FN i dag. För första gången under dess 71 år röstade världsorganisationen för att inleda förhandlingar om ett fördrag om förbud mot kärnvapen. Åtta nationer med kärnvapen (USA, Ryssland, Kina, Frankrike, Storbritannien, Indien, Pakistan och Israel) motsatte sig eller avstod från att stödja resolutionen, medan Nordkorea röstade ja. Men med 123 röster för, 38 emot och 16 som avstod beslutade Första församlingen ”att under 2017 sammankalla en FN-konferens för att förhandla fram ett rättsligt bindande instrument för att förbjuda kärnvapen, som leder till deras totala utplåning.”

  ”Obamaadministrationen var häftigt emot. Den utsatte alla länder, särskilt sina allierade, för lobbying att rösta emot.”

  Att Sverige, till skillnad från Natoländerna, röstade för är givetvis utmärkt!

 4. Det största hoten mot mänsklighetens överlevnad som jag kan se idag är massförstörelsevapen, klimat och den framtida teknologin. Kärnvapen har möjlighet fullständigt utplåna allt mänsklig liv på planeten. Kärnvapen är det mest akuta hotet mot mänsklighetens överlevnad idag, sen kalla kriget har antalet kärnvapen minskat men fortfarande finns omkring 30 000 stycken. Cirka 5000 av dessa är redo att avfyras med bara några minuters förvarning. De avtal kärnvapenmakterna har skrivit på och lovat total nedrustning, verkar inte vara värda mycket. Istället utvecklar många av dem nya kärnvapen.