Folk förstår inte ”ställt utom rimligt tvivel”


Jag läste på Willes blogg att han reagerade på Aftonbladets behandling av det faktum att de tre misstänkta dräparna försatts på fri fot.

Normalt brukar jag filtrera bort den sortens nyheter när jag läser kvällstidningarna på nätet, men nu kollade jag..

Jag minns inte siffrorna men det var en förödande brist på förtroende för rättsväsendet bland allmänheten som uppvisades i någon form av enkät i AB.

Men det siffrorna *egentligen* visade är hur okunniga folk är om hur domstol och rättsväsendet fungerar. Det handlar ju om de tre mordmisstänkta ynglingar som försatts på fri fot av tingsrätten.

Det beslutet är fullständigt korrekt om det finns tvivel. Dessutom undrar jag hur åklagaren kan kalla det mord. Förutsättningen för mord är uppsåt och planering, och det torde inte ha förelegat.

Nu släpptes de, troligen på grund av att åklagaren inte kunde presentera en

bevisning som höll, och då är ett sådant beslut helt korrekt.

För är det inte ”det ställt utom rimligt tvivel” att någon av gossarna deltagit i dödsmisshandeln ska de inte fällas.

Däremot har ju, enligt media, någon erkänt att han sparkat den avlidne så han kommer tvivelsutan att dömas för grov misshandel. Men knappast i kombination med ”grovt vållande till annans död” för då skulle han säkert få kvarstanna i häktet..


15 svar till “Folk förstår inte ”ställt utom rimligt tvivel””

 1. Vittnena borde skämmas, inte nog med att de såg dödsmisshandeln utan att ingripa, nu har de också ändrat sina vittnesmål i favör till mördare. Dessa fega och usla människor borde skj… fy fan alltså!

 2. Nu ska kanske min reaktion inte tolkas som sympati med de frisläppta, de må vara jordens avskum, eller kanske världens snällaste mammas pojkar, vad vet jag.

  Men rubriken innehöll allt som är förkastligt med mediadrev:
  insinuationer om att de frisläppta i själva verket är skyldiga, samt hänvisning till opinion och politiker som rättfärdigande för detta. Aftonbladet verkar glömma bort att de i sin ställning inte enbart bevakar opinion, med rubriker som denna driver de även opinion. En opinion som verkar ”kräva” förändringar för att det ska bli lättare att döma folk man inte gillar.

  Rättsväsendet är ingen populäritetstävling, folk ska dömas enligt rättens regler, inte pöbelns.

 3. Peter:
  Nu är inte vittnesskyddet riktigt vad det borde vara i Sverige visserligen.

  Så vitt jag vet måste vittnens hemadresser etc publiceras i offentlighetsprincipens namn, medan åtalade kan ha hemlig adress för att ”undvika reprisalier”.

  Jinge hade erfarenhet av att jobba i rättssystemet vad jag förstod, så du kanske kan rätta mig om jag har fel.

 4. Om inte dom här Svinen åker dit för Mord,då undrar jag varför Knytby-Pastorn sitter inne på Livstid???

 5. Willie: ”Så vitt jag vet måste vittnens hemadresser etc publiceras i offentlighetsprincipens namn, medan åtalade kan ha hemlig adress för att “undvika reprisalier”.”

  Det är nog inte i offentlighetsprincipens namn, utan i rättsäkerhetens namn som vittnens personuppgifter publiceras. Annars skulle ju vem som helst kunna vittna om vad som helst, med mycket liten risk att bli upptäckt vid mened.

 6. Peter: Vilket oxo är under ändring. I SOU 2003/74 finns det flera förslag på ändringar. Jag har begärt fram den så jag kommer inom kort att kunna tillhanda hålla utredningen och remissvaren, eller i vart fall fungerande länkar till dem.

 7. Peter: ”Det är nog inte i offentlighetsprincipens namn, utan i rättsäkerhetens namn som vittnens personuppgifter publiceras. Annars skulle ju vem som helst kunna vittna om vad som helst, med mycket liten risk att bli upptäckt vid mened.”

  Vilken rättssäkerhet för vittnena? De har heller ingen rätt till något skydd ”innan något hänt”, men när något ”hänt” så kan det mycket väl vara försent redan. Vem vill vittna då? Hur skulle hemlighållna adresser för vittnen hota rättssäkerheten? ”Hemlighållet” är inte detsamma som ”ingen vet”, det innebär bara att brottslingar inte med lätthet kan hota vittnen till tystnad.

 8. Wille: ”Vilken rättssäkerhet för vittnena?”

  Nej, rättsäkerhet för den åtalade. Den åtalade måste ju få veta vem som vittnar mot honom.

  Föreställ dig scenariot att folk börjar göra falska anmälningar mot varandra, och den åtalade har inte den blekaste aning vem det är som vittnar mot honom. Hur skall försvarsadvokaten kunna skydda sin klient mot ett sådant vittnesmål? Anonyma vittnesmål är ett hot mot rättssäkerheten.

 9. Jo då. Korrekt. Men man måste oxo BEVISA vem som sparkat huvudet av någon innan man kan döma för mord..

 10. Man kan ju mycket väl tänka sig att vittnena har blivit hotade till tystnad, men just att hota någon till tystnad/mened i vittnesmål är ett mycket allvarligt brott i sig (det har något fint namn som jag inte kommer ihåg nu, tror det går nånting i stil med ”inverkan i rättssak”).

  Nån som känner till vilket skydd ett hotat vittne får? I vilken utsträckning åtalas vittnen för mened?

  Man kan ju tycka att visa civilkurage borde vara en medborgerlig skyldighet, men just det här fallet visar ju hur det kan gå..

 11. Guess Who: ”Sparkar man någon i huvudet så har man uppsåt att döda.”

  – Tyvärr så är det nog svårt att bevisa. Tar man sats 3 meter och sparkar nån i huvudet som ligger ner, så är det uppenbart att det handlar om dödligt våld. Om det räcker att bevisa att personen som sparkade förstod det vid tillfället, vet jag inte, det kan ändåså tänkas att de måste bevisa att just uppsåtet med sparken var att döda för att kunna döma för mord.

  Det är ju lätt för den/de åtalade att säga att han inte tänkte på det vid tillfället, att sparken kunde vara dödlig alltså. Hur bevisar man motsatsen?

  Man inser ju att det inte är en lätt sak att vara åklagare…

 12. Har en av ynglingarna sparkat och erkänt detta och personen dör, så är det i mina ögon mord. Ingenting annat.

 13. Du är bara att beklaga. Ingen har erkänt spark mot huvudet, inget vittne har sett något sådant. Enligt obduktionsprotokollet så kan skadan ha uppkommit vid ett fall..

  Det är alltid bättre att avstå från att bilda sig en uppfattning utifrån skandalpressens rapporteringar.. Det känns så bottenlöst primitivt..

 14. Hej alla intresserade,

  Jag har följt hela den här rättegången och det som man genrellt kan säga är att det verkligen behövs en till rättegång för att åklagaren skall kunna attackera de luckor som finns i de tilltalades utsagor och de tvivelaktiga uttalanden som har förekommit i vittnessutsagorna. Vidare så måste åklagaren förtydliga sin gärningsmannabeskrivning så att man i alla fall kan fastställa Grovt vållande till annas död för den personen som erkännt att han sparkat Marcus.
  På något sätt så har även det faktum att de tilltalade har varit berusade varit till deras fördel känns det som… för mig såg tycker jag att man kan döma för mord alt. dråp då likgilighetsuppsåt föreligger (G:mannen har insett risken att Marcus skulle dö men varit likgilig inför riskens förverligande). För mord krävs vidare ingen plannering som många tror, och för övrigt är mord det som presumeras vid uppsåtigt dödand, dråp är med andra ord till för situationer där förmildrande omständigheter föreligger.
  Något som dock alla måste har klart för sig är att detta mål är mer invecklat än vad man tror.. och det finns många frågetecken och det finns även många som tror att vittnena i målet kan vara inblandade.

  MVH
  Gustaf