Flammans ledare om Irakockupationen


Den progressiva vänstertidningen Flamman har denna vecka en intressant och tankeväckande artikel om USA och Englands ockupation av Irak. Nedan inledningen på artikeln med en länk..

Flamman: ”Förhandlingar i Irak pågår om en ny konstitution för det ockuperade landet, vars regering störtades av ett olagligt angreppskrig. Att det enligt Genèvekonventionen är olagligt också att under ockupation anta en ny konstitution verkar inte besvära någon. Ockupanterna har ju sagt att ockupationen är över.

På 1980-talet stod det fortfarande i den svenska telefonkatalogen hur man enligt Genève-konventionen i händelse av krig organiserade en motståndsrörelse enligt de principer som huvuddelen av det irakiska motståndet nu gör.

Där stod också ”lyd aldrig en uppmaning om att lägga ned vapnen”, det vill säga att så länge ockupationen fortgår är ingen av ockupanternas eller dess lydregeringars order giltiga. En ny konstitution borde alltså inte vara att tänka på.

Sådant står inte längre i den svenska telefonkatalogen. Grundläggande borgerliga fri- och rättigheter som denna, rätten att försvara sig mot ockupation, anses numera vara extremistiska, och den som försvarar Iraks motstånd kan med all säkerhet räkna med att hamna i säkerhetspolisens register.

Svenska liberaler bryr sig inte om sådant tjafs som Genèvekonventionen.

Här ska införas demokrati, gärna utifrån med bajonetter. Ju snarare desto bättre.


2 svar till “Flammans ledare om Irakockupationen”

  1. Verkar som författaren till artikeln kraftigt missförstått SYFTET med den delen av Genevekonventionen! Sedan varför den inte längre står i telefonkatalogen, det får han väl fråga Eniro… ! ..fast att kalla kriget fortfarande pågick på åttiotalet kanske har med saken att göra..