Finns det fler Putinlakejer?


I en ”osignerad ledare” i Expressen 31/12 med titeln ”Putins lakejer finns både till höger och till vänster” av Patrik Oksanen som ”till vardags är politisk redaktör på Hudiksvalls Tidning och skriver om säkerhets- och försvarspolitik för flera av MittMedia-koncernens liberala och centerpartistiska ledarsidor” kritiseras bland annat organisationen ”Svenska läkare för mänskliga rättigheter” (SWEDHR). Expressen. Texten innehåller viktiga felaktigheter. Jag återger här dels Oksanens kritik, och dels en replik av professor emeritus Marcello Ferrada de Noli, som är ordförande i SWEDHR. Är själv vice ordförande i SWEDHR.
SWEDHR
The Indicter
Expressen 31 Dec 2017

Berättelsen om Svenska läkare mot mänskliga rättigheter Ur artikeln i Expressen av Patrik Oksanen.
”Ett exempel på att alla de här grupperna för ut samma typ av budskap är hur de gett spridning åt gruppen Svenska läkare för mänskliga rättigheter.

Sällskapet leds av professor emeritus Marcello Ferrada de Noli, som var verksam i epidemiologi och internationell hälsa vid Högskolan i Gävle och Karolinska Institutet. Professorn har en bakgrund som marxist-leninistisk revolutionär i Chile, och börjar fyra decennier senare sitta i den ryska propagandakanalen RT och tycka till. 2015 grundar han läkargruppen, vars budskap får global spridning tack vare ryska UD och den syriska regimen.

Först attackerade läkarsällskapet den syriska civilförsvarsgruppen Vita Hjälmarna och sedan påstod man att saringasattacken i april, som dödade 87 människor, inte var regimens verk utan oppositionens. Här har FN slagit fast att Assad-regimen var ansvarig.”
Marcello 170417 4,5Marcello Ferrada de Noli
Svar från Professor emeritus Marcello Ferrada de Noli, ordförande i Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR). Expressen: Replik från SWEDHR på Patrik Oksanens krönika

”Ledaren i Expressen 31 dec 2017 av Patrik Oksanen innehåller oriktiga uppgifter avseende Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR), och om mig personligen.

1. SWEDHR har aldrig otvivelaktigt hävdat, som framförs i ledaren, att ”saringasattacken i april” i Syrien var ”oppositionens verk”. Däremot, som det står i ett officiellt dokument vid FN Säkerhetsrådet, december 2017, som undertecknad författade, finns det delvis allvarliga metodologiska anledningar till att ifrågasätta FN: s undersökningskommission om den ovan nämnda incidenten och som påpekar Syrien som ansvarigt. Delvis har New York Times samt Reuters rapporterat om ”rebellernas” tillgång samt tillverkandet av kemiska vapen inklusive sarin. [1]
Swedish_Doctors_for_Human_Rights
2. SWEDHR avser inte att ”attackera Vita Hjälmarna”, som det står i ledaren. Vi har analyserat ”livräddning” videos som visades av denna organisation bl. a. vid FN Säkerhetsrådet, och funnit att det finns procedurer som allvarligt bestrider medicinsk praxis samt etik. [2] I mitt anförande vid Genève Press Club, 28 nov 2017, klargörs att vår uppgift varken avser att demonisera de Vita Hjälmarnas arbete eller kritisera den humanitära räddningsaktiviteten i sig, utan att metodologiskt värdera kvalitén av vittnesmålen utifrån kriteriet om partiskhet. [3]

3. SWEDHR ordförandes ”bakgrund i Chile” var inte som ”marxist-leninist”, som det står i ledaren, utan – såsom framförs i de historiska berättelserna om bildandet av motståndsrörelsen ”Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)”– [4] deltog jag där som ”social-libertarian”. Innan dess har jag varit medlem i socialistiska ungdomsförbundet. Det enda politiska partiet som jag någonsin har varit engagerad i Sverige var Folkpartiet Liberalerna, någon gång i 80-talet.”

Professor emeritus Marcello Ferrada de Noli, ordförande i Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR)

Referenser:
[1] Brev av FN Säkerhetsråd president till rådets medlemmar, 1 december 2017, som bifogar dokumentet S/2017/1010 ”UN ‘Joint Investigative Mechanism’ report on Khan Shaykhun proven inaccurate, politically biased”.
[2] “White Helmets video with fake life-saving procedures deceived UN sec council”. Video published by The Indicter Channel, YouTube, 12 Mar 2017.
[3] Should UN consider White Helmets a politically neutral organization, and its allegations as credible sources by UN investigative panels on Syria?

[4] Revolutionary Left Movement (Chile). Wikipedia article.
SWEDHR 180104 Marcello
Svar från Patrik Oksanen

Professor Marcello Ferrada de Noli har i rysk tv pekat ut rebellerna som ansvariga för användandet av kemvapen, ett budskap han upprepat i en DN-intervju från april 2017. Sällskapets nätpublikation har också hävdat att bevis för kemiska attacker tidigare har förfalskats av hjälporganisationen Vita Hjälmarna. Läkarsällskapet har inte visat något intresse att granska Assad-regimens brott mot mänskliga rättigheter, men har istället varit en bärande del i den ryska/syriska propagandan mot Vita Hjälmarna. Ordet “attackera” är alltså inte utan skäl oavsett hur oskyldigt man än försöker framställa det.

Beträffande MIR så var det en revolutionär organisation med dominans av marxist-leninister av olika slag, att man väljer att vara aktiv i en sådan organisation när man säger sig vara något annat får betraktas som i bästa fall naivt. Men det är korrekt att formuleringen borde ha varit “Professorn har en bakgrund som revolutionär i en marxist-leninistisk gerilla i Chile” istället för som det nu blev… “Professorn har en bakgrund som marxist-leninistisk revolutionär i Chile”.

Ny Kommentar av Marcello Ferrada de Noli.
Patrik Oksanen skrev ursprungligen i ledaren: ”(SWEDHR) påstod att saringasattacken i april, som dödade 87 människor, inte var regimens verk utan oppositionens”. Det som Oksanen skrivit är bara inte sant. Vi har aldrig påstått att ”saringasattacken i april” (i Khan Shaykhun, Syrien) var oppositionens verk. Att nu i sin kommentar ovan hänvisar Oksanen till en DN-intervju från 2017, gör hans sak ännu värre:

För det första, vad DN (21/04 2017) uppger är att ”I tv-inslagen säger han att det är TROLIGT att rebeller ligger bakom kemgasattacker i Syrien.” För det andra, min kommentar om tillgången till kemiska vapen bland jihadister som krigar mot Syriens regering refererade ej till incidenten i Khan Shaykhun i synnerhet, utan en möjlighet de har haft under nästintill hela krigets förlopp. Då den första rapport som fastslagit rebellernas användning av kemiska vapen inklusive sarin, kom redan 2013 – från inte minst chefen till FN oberoende undersökningskommission om Syrien, Schweizs fd Attorney General Carla del Ponte (rapporterades av Reuters 5/5 2013). Mer om oppositionella jihadisters användning av kemiska vapen: The New York Times (21/11 2016) fastslagits att exempelvis IS hade använt kemiska vapen minst 52 gånger i Syrien och Irak.
Marcello 170911 Bild 5 general-pinochet1Pinochet-juntan
Till sist, de som deltog – oavsett deras särskilda ideologi– i den unifierade motståndrörelse mot de USA-stödda militärerna under Pinochet-juntan, knappast kallas för ”naiva”. (Slut på kommentaren)

i Andra om: , ,, , , , ,, , , , , , ,


10 svar till “Finns det fler Putinlakejer?”

 1. Det var som förväntad. Oksanen kunde inte motbevisa SWEDHR. Fakta? Nej! Bevis? Nej? När han blir ertappad med det, så är hans respons barnslig. Kolla t ex här http://oldwolf-vindenviskarmittnamn.blogspot.se/2017/08/patrik-oksanen-en-palitlig-nato-lobbyist.html

  Men man skall inte ta ifrån Oksanen att han är bra på att avleda, insinuera och prepping – https://sv.wikipedia.org/wiki/Patrik_Oksanen.

  Vem vet flugan ingår som styrsel i prepping kanske?

 2. Han syftar förstås på både sd och de kulturmarxistiska förment humanitära organisationer som i självhat springer västeuropas fienders ärenden utan att själva förstå det. Det är ju så att den germanska centraleuropeiska kulturen och den franska elitismen när ett litet mått av hat mot den anglosaxiska kulturens segertåg efter 1945, och den rörelsen fångas med lätthet upp av ryska intressen, förklädda till ”internationalism” och ”mänskliga rättigheter”. Historiskt sett är det emellertid endast det brittiska Magna Charta-samhället som levererar mänskliga rättigheter, de är inte universella, medan både Frankrike och Tyskland föll i nationalistiskt kaos, samlade miljonarméer, till sist anföll Ryssland, och gick under på kuppen.

  SD, vänsterpartiet och miljöpartiet, och dessutom sossarnas tantbrigad, bär på civilisationsfientliga värderingar baserade på romantiska uppfattningar om den gode vilden. Allihop förvandlas lätt till fotsoldater i Putins kampanjer mot sitt eget imperiums sammanbrottstendenser. De förstår aldrig det själva, och är på så sätt idealiska.

  • Förstår varför du uppskattar det anglosaxiska Magna-charta samhället. Det förser er korpar med mycket föda!

   • Dess multiplikatoreffekter är orsaken till att jorden numera härbärgerar tredubblad befolkning. Många fler får äta sig mätta numera.

 3. Gubben är ju extremist, springer ärenden för Nato varje dag, bara ignorera trollet.
  Bra Anders Romelsjö på Jinge.se att du visar hur han spred Fake news.

 4. Diskussionen efter den tragiske figuren Oksanens ad hominem pekoral är närmast komisk. Som när Oksanen i sin iver att begå karaktärsmord av en händelse tog ställning för Pinochet. Hoppsan!

 5. Blev helt.. förbannad när jag läste vad den vidriga tjockisen skrev.
  Ni har varit en röst för sanning från Sverige, och de är inte speciellt vanligt, ni har gjort att man kunna känna nån slags stolthet över vara svensk.

 6. Orsaken är tekniska och vetenskapliga framsteg. Den anglosaxiska kulturen står för kolonialism och utsugning. De gör det på ett så naturligt sätt att ingen reagerar. De är mycket skickliga på propaganda och kontrollerar stort sett media och kultur. Vi är så präglade av anglosaxisk kultur att vi ser inte när det handlar om propaganda. Hur gynnades vi övriga européer av propagandan och alla ”fake news” som ledde till Bushs och Blairs krig mot Irak, eller mot Syrien? De enda som gynnades var ni korpar – Mycket föda blev det!