Fillon säger till Merkel: Självständigare Europa och närmare band till Ryssland


I Frankrike nalkas presidentval. Har just hört att Benoit Hamoun blir Socialistpartiets kandidat, en ”fransk Bernie Sanders” säges det. Bra i så fall trots Sanders svek. Behandlas i kommande inlägg. Detta inlägg handlar dock om Francosis Fillon som är favorit till att vinna presidentvalet, men besväras nu av anklagelserna att hans hustru mottagit stora belopp i löner som politisk assistent, fast hon knappast gjort något enligt rapportörer. DN
Fillon har tidigare visat intresse av att närma sig Ryssland.
DN: Högerlobby stärker banden till Frankrike DN skriver ”Starka franska affärsintressen lobbar för att Fillon ska avskaffa sanktionerna mot Ryssland om han blir vald.”

Jag har fått en artikel av Alice Laurençon ”French presidential candidate François Fillon calls for alliance with Germany against US” 25/1 på socialistiska-trotskistiska här som är ett intressant inlägg. Men jag instämmer inte i allt – se avslutande kommentar. (Jag är själv socialist, och inte trotkist, och allra minst av den variant som i Socialistpartiet i praktiken sluter upp bakom det utländska aggressionen mot Syrien, vilket inte denna site gör.)
Fillon II
Artikeln
Francois Fillon, högerrepublikanernas (LR) kandidat i det franska presidentvalet reste till Berlin måndagen 23/1 för att träffa Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Också närvarande var Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble och försvarsminister Ursula von der Leyen.
Det aggressiva ställningstagandet av president Trump mot Europa, och i synnerhet mot Tyskland, som orsakat panik bland de europeiska stormakterna över konsekvenserna av Trumps ”Amerika första” politik för sin ekonomiska och militära inställning. Fillons besök i Berlin, syftar till att stärka Frankrikes ekonomiska och militära band med Tyskland, Europas dominerande ekonomiska makt, visar att de europeiska stormakterna snabbt går mot konflikt med Washington.
Mötet bekräftade den geostrategiska orientering beskriven av Merkel och Frankrikes president François Hollande efter Brexit, när Paris och Berlin föreslog att man borde skapa en europeisk militärallians, oberoende av Nato och Storbritannien. En stor del av Merkels diskussion med Fillon fokuserade på hans begäran om en ”europeisk försvarsallians.” Detta är ett förslag, en idé om ökat militärt samarbete mellan Frankrike och Tyskland för att hävda sina imperialistiska intressen oberoende av Nato, som Trump nyligen förklarat vara ”föråldrade”.
Fillons uttalanden gjorde helt klart att syftet med denna policy är att förbereda sig för kraftfulla motåtgärder, med militär makt vid behov, vid fientliga åtgärder från den amerikanska regeringen.

I en lång intervju gemensamt av Frankfurter Allgemeine Zeitung och franska tidningen Le Monde dagen före mötet i Berlin, beskrev Fillon Trump som ett hot mot Europa: ”Europa har blivit varnat. Det måste organisera sig inför en amerikansk politik som inte kommer att göra oss någon tjänst. Detta innebär mer än någonsin europeiska initiativ.”
Fillon pekade på de böter på flera miljarder euro som USA:s finansiella myndigheter dömt Tysklands Deutsche Bank och BNP Paribas i Frankrike till.
Fillon föreslog också närmare förbindelser mellan Tyskland, Frankrike och Ryssland, baserat på att hitta en lösning på USA-anstiftade krig i Syrien och Ukraina. Washington och de europeiska stormakterna har lett ett blodigt proxy-krig för regimskifte mot Syriens president Bashar al-Assad från och med 2011, och installerat en anti-rysk regim i Ukraina i en fascist-ledd kupp i Kiev 2014. Fillon gjort klart att han ser dessa interventioner som felaktiga och baserade på bedrägeri genom Nato-medlemmar, däribland Frankrike.
Ryssland, sade han, ”är ett enorm land som man inte kan ta lätt på, det är ett land utan en demokratisk tradition som har kärnvapen. … Vem kan rimligen vilja ha en konflikt med Ryssland ”På frågan om Putin är en pålitlig partner, svarade han:” Var Väst alltid pålitlig? Har Väst aldrig vilselett ryssarna om [kriget i] Libyen, i Kosovo, om ekonomiskt partnerskap med EU? Ryssland har mycket att svara för, men det är inte den enda staten.”
Han kallade Frankrikes allians med Tyskland ”grundläggande” och fördömde Hollande för att denna i början sökte ”innesluta” Tyskland under de första åren av sitt presidentskap, kallade Fillon för ”förstärkning” av den fransk-tyska alliansen. Men också insisterade han på att detta förbund skulle vara ett ”partnerskap mellan jämlikar”, trots Frankrikes ”ekonomisk svaghet och brist på strukturreformer.”
Fillon och Merkel
Fillon skissade på förslag på en ekonomisk regering i euroområdet, ledd av Paris och Berlin. ”Jag föreslår att först och främst återuppliva och stärker euroområdet”, sade Fillon, genom att inrätta ett ”harmoniserat skatteprogram … för företagen”. Fillon föreslog också att skulle minska dollarns dominans i världsekonomin och ”göra euron till en internationell reservvaluta”, genom att skapa en europeisk valutafond som en potentiell motvikt till Internationella valutafonden.
Målen i Berlin och Paris för att utveckla ett sådant militärt och ekonomiskt samarbete är reaktionära menar Laurencon. Som svar på Trumps hot och fara för upplösning av Europeiska unionen (EU) försöker den europeiska härskande klassen att hålla ihop EU med militaristiska och polis-stats politik.
Dessa strategier, som ökar risken för direkt militär konflikt mellan Nato-makterna, är relaterade till förödande attacker mot arbetstagarnas sociala och demokratiska rättigheter. Fillon uppmaning till ”strukturella reformer” i Frankrike är kopplad till hans kampanj-löfte att skära bort 500.000 offentliga jobb och eliminera mycket av eller hela den offentligt finansierade vården i Frankrike, som är baserad på socialförsäkringssystemet.
Angående invandring, förklarade Fillon att han skulle ignorera teoretiskt öppna gränser i Schengenområdet och uppmanade till ökad säkerhet vid EU:s inre och yttre gränser. ”Frankrike måste inte inte acceptera flyktingkvoter. Det är ett bekymmer för varje land”, sade Fillon, och kritiserade Merkels flyktingpolitik och om att Frankrike skulle göra ett annat val än Tyskland under hans ledning.
Fillon föreslagna allians med Berlin, som starkt påminner om de Paris-Berlin-Moskva axel som uppstod då flera europeiska stater kritiserade den olagliga USA-ledda invasionen av Irak 2003, tyder på djup rivalitet mellan imperialistmakter som två gånger ledde till världskrig under Andra Världskriget.

Den relativa stabiliteten i relationerna mellan USA och Europa efter andra världskriget vilade på den stora ekonomiska överlägsenheten i USA, och det faktum att Sovjetunionen kunde ses som en gemensam fiende av de imperialistiska makterna i Nato. Upplösningen av Sovjetunionen 1991 därför ändrade relationerna mellan USA och Europa. Konflikter uppkom snabbt bland de imperialistiska makterna över krigspolitik och kampen för olja, resurser, marknader och tillgång till billig arbetskraft.
PutinValdai
Globala geostrategiska spänningar är ännu skarpare i dag än för 25 år sedan, eftersom USA:s ekonomisk nedgång accelererar och de europeiska stormakterna, inklusive Ryssland, utveckla allt närmare förbindelser med Kina, som Trump har utsetts till en av de viktigaste oönskade målen för sin utrikespolitik.
Den tyska ekonomiministern, Sigmar Gabriel, konstaterade att Europa och Tyskland inte bör reagera på Trump genom att vara ”rädda eller undergivna”, utan snarare ”bestämt” driva sina egna intressen. Tyskland är ”ett starkt land” och Europa ”en stark kontinent, som måste hålla ihop.” Enligt Gabriel behöver Tyskland och Europa en ny inriktning mot Kina och Asien. Om Förenta staterna ”startar ett handelskrig med Kina och hela Asien, då är vi en rättvis partner”, tillade han.
Om en allians uppkom mellan de kapitalistiska regimerna i Tyskland, Frankrike, Ryssland och Kina mot USA -ett hot som som alltmer skulle sporra Washington till militära åtgärder för att förhindra att det inträffar, skulle den bli ytterst reaktionär. Detta skulle visa att den internationella borgarklassen återigen visar sig vara oförmögen att övervinna de grundläggande motsättningarna mellan den integrerade karaktären av den globala ekonomin och uppdelningen av världen i antagonistiska nationalstater.

Den enda kraft som kan förhindra explosion av ett nytt världskrig är den internationella arbetarklassen, genom att kämpa mot det kapitalistiska systemet som är dess grundorsak.
Faktum är att den alltmer bittra och svår slitningarna i det kapitalistiska Europa tysligt sågs under Fillon besöks,
även när han försökte leda Paris mot närmare band med Berlin.
Trumps fientlighet mot Tyskland, inklusive hans hotade sanktioner mot dess bilindustri och hans uttalande att EU är ”ett redskap för Tyskland”, ses som ett hot av Tysklands härskande klass, vilket kräver en mer självständig och aggressiv europeisk utrikespolitik, inklusive samordning med Paris.
Ändå fanns det betydande konflikter mellan Merkel och Fillon, inte bara över frågan om invandring, men också på Fillons förslag till en enhetlig europeisk ekonomisk regering, som Berlin redan hade avvisat när det föreslogs av dåvarande franske presidenten Nicolas Sarkozy. Dessutom vill Fillon förbättra relationerna med Ryssland genom att etablera närmare militära band och lyfta de ekonomiska sanktionerna efter Ukraina-krisen, vilket Merkel har motsatt sig.
Sociala, ekonomiska och politiska spänningar är redan mycket skarpa i Europa, och Fillon har förklarat att han vill Frankrike att bli Europas dominerande makt i en knappt beslöjad utmaning av tysk hegemoni i Europa. I båda länderna, är höger- och nationalistiska krafter på uppgång, och Brexit förra året förvärrar bara spänningar i Europa. London ser utan tvekan efterlyser ökad militär integration på den europeiska kontinenten som ett hot, i synnerhet som Storbritanniens premiärminister Theresa May närmar sig Trump efter Brexit är.”

* Vill nämna Fillon talar om för Merkel att sanktioner mot Ryssland är meningslösa

Kommentar:
En ökad självsändighet från EU, och dominerande europeiska länder i förhållande till USA och dess aggressiva, illegala krigspolitik och dess demonisering av och sanktioner mot Ryssland vore bra för fred och kunde vara ett steg mot avspänning. I det avseendet kan Fillons politik ses som positiv. Den innebär också att han i denna fråga lägger sig närmare konkurrenten Marine Le Pen i ett läge då hans kandidatur försvagats genom uppgifterna om hans frus ekonomiska transaktioner (lurendrejeri) enligt ”Den fjättrade ankan.” Dock tror jag att denna artikel överdriver styrkan i motsättningarna mellan Frankrike och Europa visavi USA. Trump har mildrat sitt språkbruk och förklarat att USA är helt för NATO under Theresa Mays besök nyligen. Det är möjligt att både USA och Frankrike närmare sig Ryssland – men det återstår att se. Fillon profilerar sig å andra sidan som en förespråkare för ett starkt, centralistiskt EU, vilket lär tilltala en del traditionella högerväljare – i motsats till Marine Le Pen. Här kan hårda debatter förväntas i presidentvalet. Vill avslutningsvis betona att en försvagning av USA:s hegemoni, som visat sig innebära hårda brutala krig runtom, och hårda tillslag mot visselblåsare, och förslag till odemkratiska handelsavtal är bra för världen.

i Andra om: , , ,, , , , , , ,


Ett svar till “Fillon säger till Merkel: Självständigare Europa och närmare band till Ryssland”

  1. Frankrike önskar annat än vad Merkel erbjuder.
    Ryssland har å sin sida förlorat tron på både Frankrike och Tyskland. Hollande gjorde mer skada än han själv förstod i och med Mistral-affären.

    Varken Frankrike eller Tyskland har kvar anseende hos varken Ryssland eller Kina, alla kommande relationer länderna emellan sker på ren affärsmässig nivå, en relation som sanktioneras ensidigt av EU.

    Frankrike har försovit sig