EU förlänger sanktionerna mot Syrien – aktivt illegalt försök att hindra återuppbyggandet


Den 28 maj beslöt EU att utöka sanktionerna mot Syrien fram till 1 juni 2019. Meddelande från EU ”Given the ongoing repression of the civilian population, the EU decided to maintain its restrictive measures against the Syrian regime and its supporters, in line with the EU strategy on Syria.
Syrien flyktingar II 180315
The Council also updated the information relating to certain persons and entities on the list and removed two deceased persons from the list. It now includes 259 persons and 67 entities targeted by a travel ban and an asset freeze. The persons added most recently were included for their role in the use of chemical weapons, as was the case for the 4 persons added to the sanctions list on 19 March 2018.

More broadly, sanctions currently in place against Syria include an oil embargo, restrictions on certain investments, a freeze of the assets of the Syrian central bank held in the EU, export restrictions on equipment and technology that might be used for internal repression as well as on equipment and technology for the monitoring or interception of internet or telephone communications.”

Kommentar: Så mycket fel det kan bli. ”The ongoing repression of the civilian population” utförs av terrorister. Många exempel finns hur positivt civilbefolkningen upplever befrielsen från terroristkontrollerade områden, som i Douma nyligen, i Aleppo mm. EU saknar basal kunskap om förhållandena eller så agerar man på detta sätt inhumant, och i strid med internationell rätt. Sanktioner som inte stöds av beslut i FN:s säkerhetsråd är ekonomisk krigföring.
Vidare skriver man om ”Persons added most recently were included for their role in the use of chemical weapons.” Men inga bevis finns för att Syriens regering använt kemiska vapen efter vad jag funnit ut vid studier i ämnet. Och på vilket sätt skulle de personer som nu drabbats av sanktioner ha bidragit till något – som med största sannolikhet inte skett och än mindre sannolikt med dessa deltagande?

Denna förlängning kommer trots brinnande böner de syriska civilsamhället att avskaffa dem.Deutsche Welle, EU och Norge förlänger sanktionerna mot Syrien – ett aktivt försök att hindra återuppbyggandet Ledarna för de kristna samfunden i Syrien har bönfallit EU att häva sanktionerna eftersom de driver människor att fly och leder till dödsfall, hunger, epidemier och elände. Rysslands president Vladimir Putin har också begärt att sanktioner ska upphöra under sitt möte med Angela Merkel i Sochi.

FN:s särskilda sändebud Idriss Jazairy besökte Syrien 13-17/5 i år 2018 och han säger att han är djupt oroad över sanktionerna eftersom det är civilbefolkningen som bär de tyngsta bördorna och upplever ”lidande och förstörelse motstycke”. UN News

Jazairy skriver att Syriens BNP har minskat med två tredjedelar, att hälften av Syriens arbetsföra befolkningen är arbetslösa och livsmedelspriserna har ökat åtta gånger sedan 2011.
EU med Sverige bedriver en ekonomisk krigföring mot folket i Syrien som kräver väldigt många liv och som tillfogar dem ytterligare lidande och dödsfall vid sidan av det illegala militära kriget av USA & allierade inklusive Väst-stödda terrorister.
Väst- och oljediktaturerna förlorar steg för steg det olagliga interventionskriget de har utfört i sju år mot Syrien, en av FN: s medlemsstater. Nu använder Sverige och övriga EU ekonomiska sanktioner för att göra det omöjligt för Syrien att återuppbygga.

Sverige för skamlig politik då det gäller Syrien. Regeringen har stött USA:s illegala krav på att Syriens president måste bort. Man har blundat för USA:s väl belagda stöd till terrorister.
Om man uttrycker sig sakligt och utan överord kan man säga att Sveriges politik är i strid med FN-stadga, folkrätt och att den är proimperialistisk, inhuman och anti-feministiskt.

Sverige röstade i FN säkerhetsråd i början av 2017 för utvidgat embargo mot Syrien på grundval av en osaklig och krigsupptrappande rapport om Syrien. Om Sverige skött sitt ordförandeskap i säkerhetsrådet skulle en så ensidig och lögnaktig rapport aldrig tillåtits ingå i säkerhetsrådets handlingar och en omröstning borde ha undvikits eftersom det stod klart redan före att både Ryssland och Kina skulle stoppa förslaget med sina veton. Även Bolivia röstade emot. Egypten, Kazakstan och Etiopien lade åtminstone ned sina röster. Ryssland och Kina fick alltså vara diplomatiska städgummor åt Sverige och de andra länderna som stödde det provokativa förslaget till utökat embargo mot det lidande Syrien. Denna framgår av en artikel av professor Tim Anderson som skrivit den utmärkta boken ”Det smutsiga kriget mot Syrien”. (Se annons på bloggsidan) Tim Andersons artikel
FN-rapport 160301un-aleppo-1-1

Bakgrund.
Den 14/11 2016 beslöt EU:s utrikesministrar vid ett möte i Bryssel att skärpa sanktionerna mot Syrien genom att man lade till 17 syriska ministrar och centralbankschefen på sanktionslistan.
Syrien FN-rapport Hum-Impact-of-Syria-Related-Res-Eco-Measures-26-p1-large
Enligt en rapport från FN hösten 2016 har dessa sanktioner orsakat stor skada. (https://theintercept.com/2016/09/28/u-s-sanctions-are-punishing-ordinary-syrians-and-crippling-aid-work-u-n-report-reveals/; http://sana.sy/en/?p=89402) Enligt denna FN-rapport har sanktionerna och krisen i Syrien destabiliserat varje sektor av syriska ekonomin, omvandla en gång självförsörjande land till ett land beroende av stöd. Till följd av sanktionerna har det blivit svårt att få tag på utrustning, läkemedel, medicinsk utrustning, mat, bränsle, vattenpumpar, reservdelar till kraftverk med mera. Enligt den 40-sidiga FN-rapporten av med uppdrag att analysera humanitära konsekvenserna av sanktionerna, bedöms USA:s och EU:s åtgärder vara ”några av de mest komplicerade och långtgående sanktioner som något land någonsin ålagts”. Den beskriver ett komplext system med ”oförutsägbara och tidskrävande” finansiella restriktioner och licenskrav.

Rapporten uppger att USA:s sanktioner mot syriska banker har gjort överföringen av medel till landet nästan omöjligt. Även när en transaktion är laglig är banker ovilliga att överföra medel till Syrien pga. risken att av oönskade avgifter. Detta har gett upphov till ett inofficiell och oreglerat nätverk av valutatransaktioner som saknar öppenhet, vilket gör det lättare för extremistgrupper som ISIS och al-Qaida att överföra medel utan att upptäcktas. Detta innebär att det också är svårt att överföra pengar till hjälporganisationer för att till exempel betala personal lokalt och leverantörer. Detta har försenat eller förhindrat leverans av biståndet.
Rapporten påpekade också att handelsrestriktioner mot Syrien är ännu mer invecklade, eftersom objekt vars innehåll till minst 10 procent kommer från USA, inklusive medicinsk utrustning, är förbjudna för export till Syrien.
Syrien var först utsatt för sanktioner 1979, efter USA utsett den syriska regeringen till en ”stat som sponsrar terrorism”. Fler sanktioner insattes under kommande år, men ingen mer extrema än de begränsningar i 2011, som svar på den syriska regeringens tillslag mot terrorister.
Ett internt FN-mail informerar om att USA:s och EU:s sanktioner bidra till livsmedelsbrist och försämringar inom hälso- och sjukvården. Ett e-post från en central FN-tjänsteman varnade för att sanktionerna hade bidragit till en fördubbling av bränslepriser och medför kraftig ökning av priset på livsmedel.

Mailet anger att sanktioner är en ”avgörande faktor” för en försämring av Syriens sjukvårdssystem.

Fabriker som tillverkar läkemedel som inte helt har förstörts har tvingats stänga på grund av sanktions-relaterade restriktioner för råvaror och utländsk valuta.
Syrien massor av folk
Rapporten kritiserade också USA för att använda samma taktik USA fördömer, såsom beskjutning av staden Manbej i norra Syrien med, och dödade upp till 125 civila i en enda attack.”

Komplettering med utdrag ur en intervju med en läkare från Aleppo. Läkare i Aleppo: Västs olagliga sanktioner drabbar civilbefolkningen

Intervjuaren: Vad anser du och det syriska folket om sanktionerna och den ekonomiska blockaden som västliga regeringar har satt i verket sedan kriget började.

Läkaren: Vi är mycket arga över dessa sanktioner och blockaden. De drabbar inte den syriska regjeringen utan det syriska folket. Till exempel så kan jag som bor i Syrien inte företa den minsta transaktion. Om jag vill skicka pengar till barnen så går det inte. Jag kan inte exprotera eller importera någonting. Det är förlamande. Som läkare vill jag kunna ersätta min medicinska utrustning. Vanligen har detta tagit en veckan. Nu tog det ett och ett halvt år för att få tag i den.

Dessa sanktioner straffar det syriska folket. Under en period upphävde EU sanktionerna, men bara för dem som boddde i terroristkontrollerade områden.

Syrien Manjib II 160720
I utrikespolitiska deklarationen 15/2 2017 sägs ”Den syriska regimen och dess allierade har genomfört en brutal militär strategi och Sverige är engagerat i att bidra till en långsiktig lösning, bland annat genom att ge kvinnor en röst i fredsprocessen. Vårt omfattande bistånd består både av akut nödhjälp och långsiktigt stöd; även till de grannländer som har tagit emot ett stort antal flyktingar.”
Kommentar:Den svenska regeringens deltagande i de illegala sanktionerna står i samklang med att regeringen inte har stött sekulära Syriens och Rysslands kamp mot den mycket kvinnorförtryckande terroristerna i Syrien, som fått en del biståndspengar. Detta är en anti-feministisk Syrienpolitik.
Den svenska regeringen har hävdat att Assad måste bort. Inte att det var det syriska folket som skulle bestämma om sin framtid vid fria val i demokratisk ordning. Regeringens position står i strid med FN-stadgan och den position som bl.a. FN har i fredsförhandlingarna, liksom Ryssland och nu ibland USA och Turkiet.
Inget nämns om Syriens legitima kamp mot terrorism som bidrar till att minska flyktingströmmarna till Sverige och EU.

Ett hundratal artiklar om Syrien

i Andra om: , , , , , , , , , ,, , , FN-stadgan


2 svar till “EU förlänger sanktionerna mot Syrien – aktivt illegalt försök att hindra återuppbyggandet”

  1. EU:s politik är grym och cynisk på ett sätt som borde uppröra alla som trodde att kolonialismen var ett passerat stadium. EU:s beslutsfattare på alla nivåer räknar med att lag och rätt inte kommer att hinna ikapp dem, innan de själva ligger sex fot under. Och därmed tänker jag inte på att Syrien skulle få ut något skadestånd. Men det nystas redan i Frankrike i trådar som gäller Libyenkriget. Sarkozy, som var startmotorn för kriget, börjar ligga allt sämre till. I Norge försöker man utreda hur statsterroristen Stoltenberg och hans hejdukar ledde landet till att bomba Libyen på det mest brottsliga sätt. Inte ens Hitler när han förgrep sig på Europa försökte bomba ihjäl ländernas ledare och deras familjer som Norge och dess allierade gjorde i Libyen, där man bombade familjers hem i försöket att döda landets ledare. En krigsförbrytelse som saknar motstycke.

    Detta börjar växa sig till ett allt starkare skäl att avveckla hela EU. Det finns ingen som vill och behöver ta ansvar för en brottslig politik byggd på den mest typiska krigspropaganda. Det gemensamma ansvaret axlas av ingen, man kan bekvämt hänvisa till de övriga som man ställer sig bredvid. I Nürnberg skulle sådana argument inte ha fritagit någon men nu finns ingen tribunal att vända sig till. Som enskilda länder skulle denna grupp ha det betydligt svårare att bedriva en sådan kriminell politik som man bedrivit mot Jugoslavien, Irak, Libyen, Syrien , Jemen och Afghanistan.

    Damaskus är sedan en vecka för första gången på sju år fritt från terroristers granatattacker. Det finns endast två stora terroristnästen kvar, Idlib i norr och Daraa vid den jordanska gränsen i söder. En viss panik börjar sprida sig bland krigets sponsorer och därmed blir retoriken allt groteskare. Samtidigt finns det inga tecken på vilja till konstruktiva förhandlingar. Genom ekonomisk utpressning försöker man fortsätta det projekt terroristerna misslyckades med, att splittra Syrien och inrätta fanatikernas eget rike rensat på demokrati, kristna och kvinnors rättigheter.

  2. Det finns lite akademiska teorier om ”Regime change” som man kan läsa i den akademiska litteraturen. De följer dessa maniskt, trots att de redan falsifierats grundligt i exempelvis Irak, att utifrån plåga folket till uppror emot regimen har aldrig fungerat. Man följer inte längre dessa principer för att man tror att det faktiskt får bort Assad, man fortsätter pga av andra materiella fördelar som det ger att hålla på. Men man får ju inte folk i sina länder att ställa upp på krig och svältkrig genom att hänvisa till de ekonomiska vinningar som det ger, då är det bra att damma av lite akademiskt flum för att motivera sina ingrepp emot andra länder, hur man gör det för att försvaga ”den onde Assad”, trots att motsatsen är bevisad för decennier sedan.