EU-domstolen ryggradslös inför USA och FN.


Nu har EU-domstolen bestämt att lagar om mänskliga rättigheter inte gäller. Det visas tydligt när den begäran om frysning av Ahmed Yusuf,s tillgångar som begärdes efter 9/11 står fast.

DN: ”Silbersky och Thomas Olsson har hävdat att EU inte har rätt att införa sanktioner mot enskilda personer och att det faktum att skälen till listplaceringen inte prövats i domstol strider mot Europa-konventionen om de mänskliga rättigheterna.”

Det är anmärkningsvärt att han inte fått

veta vad han anklagas för.

Vidtar man en så ingripande åtgärd så måste personen få ta del av anklagelserna och dessutom försvara sig mot dem. Den rätten har förvägrats honom.

Att han arbetat för banken Al Barakat innebär inte att han kan anses vara medskyldig när det gäller att finansiera terrorism. En stor rättskandal..


5 svar till “EU-domstolen ryggradslös inför USA och FN.”

  1. Håller helt med. Enligt min uppfattning bör inte Sverige effektuera sådana beslut av EU-domstolen som t.o.m. för en lekman tydligt bryter mot stadgandena i FN:s deklaration om de mänskilga rättigheterna.

  2. Det är sinnessjukt. Aldrig i livet att det hade gått så här långt om det hade varit en ”riktig svensk” istället för en ”invandrare” (som på köpet har mage att vara muslim!) som råkade illa ut.

  3. Vad skall vi med EU till? Finns det några fördelar alls? Nej det är bara nackdelar. Rättssäkerhet finns t.ex. inte.