Gagnar Krims införlivande med Ryssland världsfreden?


Ukraina har behandlats i flera blogginlägg här och detta fokuserar på Putins tal, som inte återges väl i de massmedia jag tagit del av, och en kort diskussion av läget. Liknelser med Anschlûss, första världskriget etc berörs, men behandlas troligen i senare inlägg, liksom en artikel i New York Times med förståelse för Rysslands inställning.

Ur Putins tal.
Jag är ingen särskild anhängnare av Putin, men kan konstatera att Ryssland under hans tid fört en mycket fredligare utrikespolitik än USA, och jag anser att han i denna fråga har flera synpunkter som man ha förstående för. Utdraget kommer från förträffliga Nyhetsbanken.

* I sitt tal i Kreml i tisdags förklarade president Putin inledningsvis att folkomröstningen på Krim varit ”helt i enlighet med de demokratiska förfaranden och regler i internationell rätt” och hänvisade till artikel 1 i FN-stadgan som användes med nästan exakt samma ordalag som då Ukraina utropade sin självständighet. Krim har också stött sig på prejudikatet Kosovo (se blogginlägget om Jugoslavien).

Internationella domstolen i Haag uttalade 22 juli 2010: ”Inget allmänt förbud mot ensidigt utropande av självständighet följer av säkerhetsrådets praktik”.
Putin hänvisade också till den deklaration USA gjorde 17 april 2009 i samma fråga: ”En självständighetsförklaring kan strida mot nationella lagar och det är ofta fallet. Men det betyder inte att det är ett brott mot folkrätten.”

Att Kosovos självständighet utropades efter en lång blodig konflikt, i motsats till i fallet Krim, innebär inte att Kosovo skulle vara ett ”specialfall”. I så fall blir en blodsutgjutelse en förutsättning för självständighet vilket enligt Putin vore en ”förfärande primitiv och enkelspårig cynism”. Han tackade också de ukrainska militärer som varit återhållsamma istället för att orsaka blodspillan.
Ukraina -Krim-valet [ref]thumbnailklippwidgetmedium

* Han vill att Krim efter självständigheten får tre statliga språk: ryska för de 2,2 miljonerna etniska ryssar och ukrainska för de 350 000 ukrainarna, varav de flesta ser ryska som sitt modersmål, och tatariska för de 290-300 000 tatarerna av vilka en betydande andel röstat för återförening med Ryssland enligt Nyhetsbanken.

* Rehabiliteringen av tatarerna efter 1940-talets förvisning måste slutföras.

* Putin påpekade att efter revolutionen 1917 överfördes delar av sydöstra nuvarande Ukraina utan hänsyn till befolkningens nationella hemvist från Ryssland till Ukraina, och 1954 beslöt Chrusjtjov att överföra även Krim till Ukraina utan folkomröstning.
I december 1991 blev Ukraina en självständig stat i december, trots att 71,5 % av befolkningen i mars röstat för att behålla unionen.

* Putin beskrev USA:s politik från Nato:s angreppskrig mot Jugoslavien 1999 och framåt. Han menar att samtidigt som Ryssland uppriktigt strävat efter dialog med sina europeiska partners har Nato bedrivit sin utvidgning österut under ständiga försäkringar till Ryssland att ”detta rör inte er”. Han påpekade att många av de restriktioner mot Ryssland som infördes under kalla kriget fortfarande är i kraft och att politiken att innesluta Ryssland följer en obruten linje ända sedan 1700-talet. ”Men allt har sin gräns. ”Om man trycker ihop en fjäder tills det tar stopp, kommer den någon gång att räta ut sig med kraft. Det måste man alltid komma ihåg.”

* Putin uppmanade väst att upphöra med den hysteriska retoriken från det kalla kriget och ”inse det självklara, att Ryssland är en självständig, aktiv deltagare i det internationella livet, som liksom andra länder har nationella intressen som måste beaktas och respekteras”.
* Han tackade Kinas ledning, som visat förstående för den ryska positionen liksom Indien som visat återhållsamhet och objektivitet.

* I en hänvändelse till Ukrainas folk förklarade Putin att Ryssland självklart inte önskar skada dess intressen men är motståndare till tanken att krigsorganisationen Nato skulle ”husera nära vårt staket”. Bara ukrainarna själva kan få ordning på sitt hus, men Ryssland är alltid berett att hjälpa till sa Putin. Han nämnde bl.a. att 12 procent av Ukrainas BNP kommer ifrån ukrainare som arbetar i Ryssland.”

Några synpunkter på läget
1. Janukovits valdes till president 2010 i ett val som prisades för OSSE som ett mönster för demokrati, närmare 70 % valdeltagande.
2. USA har sedan flera år satsat 5 miljarder dollar (vice utrikesminister Nuland) för att få ökat inflytande i Ukraina och gav öppet stöd år fascistpartiets ledare före statskuppen.
3. Protesterna på Maidan mot korruption, oligarkernas makt, vanstyre är förståeliga. Dominerade av fredliga demonstranter men med ökande inslag av beväpnande av högerextremister.
4. 20/2 ingick en överenskommelse mellan den valde presidenten och oppositionen med stöd av USA, EU och i närvaro av bland andra Tysklands utrikesminister, entusiastiskt hyllat i massmedia som DN. Överenskommelsen hade kunnat bana vägen för minskade spänningar mellan olika sociala och etniska grupper, minskat inflytandet från högerextremisterna och givit klart bättre möjlighet till ekonomisk utveckling med Rysslands ekonomiska stöd som var 25 gånger större än EU:s bud.
5. Följande dag skedde en statskupp ledd av högerextremistiska grupper bland alla demokratiskt sinnade på Maidan. Presidenten flydde, hotad till livet, medan Carl Bildt kallade honom en ”Quisling”. Statskuppen stöddes genast av USA & EU, som därmed svek demokratin, liksom dominerande massmedia som DN.
6. I den nya regeringen har fascistpartiet Svoboda 4 ministerposter, bl.a. posten som vice premiärminister. Utbildningsminister Kvit står nära den än mer extrema (jämfört med Svoboda) Högersektorn, vars man Parubly leder nationella säkerhetsrådet, där man även återfinner Högersektorns ledare Jarosh.
7. Statskuppen och Svoboda har hyllats av bland andra naziststämplade broderpartiet ”Svenskarnas parti”.
8. Sedan Sovjetunionens sammanbrott har en inringning skett av Ryssland, med svikna löften av bl.a USA. NATO tillkom som en militärallians mot Sovjetunionen och dess allierade. Då Sovjetunionen föll sönder kunde NATO ha upplösts. USA (president G Bush den äldre) lovade att INTE expandera NATO:s gränser österut. Men NATO:s ansvarsområde har kraftigt ökat och NATO framstår som en krigsorganisation i tjänst hos USA och dess strävan efter kontroll över andra länder och områden.

En kolossal försvagning har skett av Rysslands geopolitiska situation:
RyssKrig-768954

Flera före detta allierade till Sovjetunionen har blivit medlemmar i NATO: Albanien (2009); Bulgarien (2004); Polen (1999);Slovakien (2004); Tjeckien (1999); Ungern (1999); Rumänien (2004). Tjeckien och Slovakien var delar i Tjeckosolvakien. Estland (2004), Litauen (2004) och Lettland (2004) ingick i Sovjetunionen medan Kroatien (2009) och Slovenien (2004) var delrepubliker i Jugoslavien som Sovjetunionen hade goda relationer till. Bulgarien, Polen, Ungern, Rumänien och Tjeckoslovakien var allierade med Sovjetunionen i Warszawaapakten, men ingår nu i NATO. Stater som kan gå med i NATO är Makedonien, Georgien, Bosnien & Hercegovina och Montenegro.
9. Ryssland har starka skäl att se Ukraina, och särskilt Krim, som en del av sin intressesfär, bortsett från att Ukraina varit en del av Ryssland/Sovjetunionen i 200 år fram till 1991.
10. Folkomröstningen på Krim skedde i strid med FN-stadgan, liksom den långvariga inblandningen av USA i Ukrainas inre angelägenheter. Folkomröstningen på Krim saknar stöd i Ukrainas författning men är i sig klart mindre odemokratisk än statskuppen 21/2 mot en överenskommelse mellan en demokratisk vald president och representanter för partier som valt i fria demokratiskt val. Det finns stora likheter men också skillnader med tillkomsten av Kosovo. Mot bakgrund av detta och den omfattande militära uppladdningen mot Ryssland de senaste 20 åren bör alla godkänna resultatet av folkomröstningen med mer än 96 % stöd i acceptabla val enligt valobservatörer för anslutning till Ryssland.
11. Sanktionerna mot Ryssland är en aggressiv handling i strid med FN-stadgan.

12. NATO:s uppladdning och NATO-chefens tal om att detta är den allvarligaste situationen i Europa sedan andra världskriget måste avvisas. Situationen var väl värre i samband med främst Jugoslavien under 1990-talet. NATO:s vapenskrammel är naturligt med tanke på organisationens stadgar och image.
13. Alla eventuella ryska framstötar för att söka införliva andra områden måste bestämt avvisas. Tror inte sådant är aktuellt. Allt undermineringsarbete av USA, CIA och dess NGO:er måste avvisas.
14. Försiktigheten i det militära handlandet av Ryssland och av Ukrainas nuvarande regering förtjänar uppskattning.
15. Jämförelsen med ”Anschlüss” och första världskrigets utbrott är mycket haltande. Behandlas kanske i kommande blogginlägg.
16. Att USA:s och NATO:s aggressiva utrikespolitik med krig i Irak, Afghanistan, Libyen och interventionen i Syrien stöter på patrull är bra för världsfreden.
17. Världsfreden gagnas av detta, men en klar fara är att krigsorganisationen NATO inte bara förstärker inte bara Ukraina med dess illegala fascistinfluerade regering utan går vidare.

Putin imagesCAAIMOLN


intressant.se Ukraina, , , , , , , , , ,

DN 20/3 Nyhetsbanken, Putins tal Åsa Linderborg, AB DN 17/3
USA-bloggen Annarkia Folkomröstning i Venedig I
a href=”http://sv.wikipedia.org/wiki/Veneto” target=”_blank”>Venedig Daily Telegraph om Venedig-valet Infowars 23/1 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch
Annarkia SvD 1/3 DN 28/2 Synpunkt på anti-ukraina propaganda DN 1/3 Svenssonbloggen 1/3 Protester mot polisbrutalitet i USA Polis mot OWS
DN:s ledare 22/2 Expo Nuland om USA:s stöd DN 23/2
DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch Knut Lindelöf 7/2

  16 comments for “Gagnar Krims införlivande med Ryssland världsfreden?

 1. Socialliberal
  20 mars, 2014 at 11:47

  Ja, det finns en hel del att önska från USA och väst, som agerar precis som vilket globalt intresse som helst, precis som Ryssland gör nu. Detta förändrar dock ingenting. Jag kvarstår vid min åsikt att sådant här skall skötas via politik, inte via tanks. Två fel gör inte ett rätt. Man gör helt enkelt inte så här. Hade man bara haft en reguljär folkomröstning så hade uppenbarligen de proryska vunnit i alla fall, och allt hade egentligen varit väl. Men nu måste väl det nya, återupprustade Ryssland visa hur stora, tuffa och starka de är och då blev det denna omgång skuggboxning på Krim.

  -Och, ja, jag hade varit lika kritisk om USA började annektera delar av Canada baserat på dimmiga etniska anledningar, och jag är lika kritisk mot katastroferna i Irak, Afghanistan, drönarattacker på spontant utvalda getherdar i Pakistan och det rättsvidriga Guantanamo och så vidare, men det kan inte försvara vad Ryssland gör.

  • 20 mars, 2014 at 12:22

   Ja, USA:s och NATO:s insatser i länder som Irak, Afghanistan, Syrien (via ombud), Libyen (via NATO) och i f.d. Jugoslavien (”etniska skäl” anfördes) skedde verkligen med brutalt våld och hundratusentals dödade som följd- en bra kontrast till Rysslands ”minivåld”, som dock kanske medfört ett dödsoffer.

  • yugo45
   20 mars, 2014 at 14:41

   Kan inte annat än hålla med.

   Problemet är att någon reguljär omröstning aldrig hade tillåtits. När den gamla folkvalda regeringen som enligt ukrainsk lag hade rätt och skyldighet att utföra sitt jobb fram till nästa val tillsammans med EUs representanter förhandlat fram en övergångsregering där oppositionen också skulle delta och erhålla ett antal ministerposter och tidigarelagt nyval valde oppositionen säkerligen påhejade från USAs ambassad att helt enkelt strunta i överenskommelsen, storma regeringsbyggnader, skicka nazistiska gäng för att fysiskt skrämma, misshandla och om det behövs mörda alla som skulle opponera. Ryssland drog med rätta slutsatsen att sådana typer ej går att förhandla med. Nästa steg när man organiserat sitt styre i Kiev hade säkerligen varit att säga upp avtalet om ryska baser på Krim och lagar som är förtryckande mot minoriteter som nu stoppats hade införts istället. Jag kan inte se att under givna förutsättningar detta hade kunnat sluta annorlunda. Om ryssar hade tvekat och ej agerat så snabbt och resolut så hade blod säkerligen redan flödat i Ukraina.

 2. Lövet
  20 mars, 2014 at 12:10

  Så den nuvarande situationen i Ukraina, betyder i själva verkat att vi är längre från 3.e världskriget än för ett halvår sedan!
  …tänka att ingen annan insett det?

  • 20 mars, 2014 at 12:19

   Jag är säkert inte ensam om mina åsikter. Den acceptans som funnits mot USA:s krig med hundratusentals dödade och sönderslagna stater som Libyen, Afghanistan och Irak måste få ett stopp. Rysslands insats att inte acceptera USA:s aggressiva uppladdnings- och omringningspolitik är bättre än eftergiftspolitiken.
   Läs kommande blogginlägg där New York Times har en artikel med liknande bedömning.
   Faran är nu USA:s och NATO:s aggressivitet.

   • Нешко
    21 mars, 2014 at 02:57

    Vad sägs om följande artikel i Time av Jack F. Matlock Jr., f.d. USA’s amabassadör i Soviet: ”Let Russia Take Crimea” där han bl.a. skriver:
    ”…
    Though they may be difficult for all relevant parties to accept, the premises of a solution to the Ukrainian mess are clear: 1) The new constitution should provide for a federal structure of government giving at least as many rights to its provinces as American states have; 2) The Russian language must be given equal status with Ukrainian; and 3) There must be guarantees that Ukraine will not become a member of NATO, or any other military alliance that excludes Russia.
    …”
    http://time.com/author/jack-matlock/

    • 21 mars, 2014 at 08:00

     Tack för tipset. Det finns även andra intressanta artiklar. Kommer att publicera enöversatt öppen ledare i New York Times med ungefär samma ståndpunkt som detta blogginlägg i de frågor som tas upp. Förbereder en annan från USA med en ”kontrabild”.

 3. 20 mars, 2014 at 13:41

  En video som visar hur Svobodas män misshandlar chefen för Ukrainas största TV-kanalen och tvingar denne att skriva under sin avskedsansökan pga ”ryssvänlighet” har fått stor spridning. Inte sett den än. Ska utredas av en Svoboda-åklagare. Surprise?

  • yugo45
   20 mars, 2014 at 14:32

   Ser att video i kyivpost.com ej längre fungerar, antagligen fick man telefonsamtal eller påhälsning från medlemmen i yttrandefihetsnämnden (ja, han med svansen!). Video finns här än så länge:

   http://www.euronews.com/2014/03/19/ukranian-tv-boss-assaulted-and-forced-to-resign-by-far-right-svoboda-mps/

   Märkligt nog fick jag använda en annan söktjänst än google. Vanligtvis är google bäst på att hitta men här fick jag inga träffar i varje fall på första 2-3 sidor jag orkade kika genom. Där har vi framtidens censur – outtalat serveras du utvald information högst upp och det ”olämpliga” göms. Kanske ska man i fortsättningen börja kolla längst bak för att hitta mest intressanta träffar?

   • hans Johansson
    20 mars, 2014 at 23:01

    hur får man captchacoden att accepteras?

    • Peter Grafström
     22 mars, 2014 at 03:38

     Hans
     Tryck på den lilla runda saken till höger om captcha så kommer en ny
     Då brukar det funka

 4. Erik
  20 mars, 2014 at 14:32

  https://www.youtube.com/watch?v=COK211wu3uE

  Stor spridning i Ukraina och Ryssland. Svenska medier lägger inte ut på 1:a sidan. Tänk om det varit ryssvänliga krafter som misshandlat en journalist på Krim=förstasidesnyhet!

 5. Gammal krigare
  20 mars, 2014 at 17:24

  Rättsligt sett så är Putins handlande fel men jag kan inte se att han hade något annat val. Ukrainarna är förstås inte glada över det vilket man kan förstå. Varje land vill ju ha sin egen självständighet. Jag hörde på jobbet idag att de Europeiska utrikesministrarna har ett möte ikväll gällande sanktioner. I mina ögon är EU värre än Sovjet någonsin var. Mest likt ett större DDR. Att kuppmakarna tvingade chefen för Ukrainas TV att skriva under sin ”avskedsansökan” borde ju ha gett eko i Europeisk media men det har varit förvånansvärt tyst. Å andra sidan önskar jag att Sveriges hela förljugna mediakår tvingades avgå.

 6. koijen
  20 mars, 2014 at 19:15

  Om man nu bortser ifrån ”the grand chessboard” varför är ukraina så fruktansvärt viktigt för ”väst”. Kom inte med svammel om demokrati, det har vi sett till leda i minst 5 länder bara under 2000 talet. Alla är totalt sönderbombade och totalt inbördeskrig pågår och frågan kvarstår.

  • Peter Grafström
   20 mars, 2014 at 21:36

   Koijen
   Det är Ryssland som är viktigt för väst. Att förhindra Ryssland att utvecklas och samarbeta med andra. I Chechenien och Georgien och Ukraina har liknande insurgents, militärt tränade upprorsmakare av helt annat slag än de flesta övriga på maidan torget utgjort västvärldens pirayor mot Ryssland.
   Det är fortsättningen på Englands gamla geopolitiska synsätt och Brzinzky är strategen tycks det.
   Oligarkin i angloamerika ser alla som konkurrenter som skall röjas ur vägen. Dessa maktmänniskor är psykopater och det är inte lönt att försöka förstå dem.

 7. 21 mars, 2014 at 17:37

  Nyhetsbanken rapporterar (www.nyhetsbanken.se)

  ”Nato laddar upp för militärövningen 14-25 juli i Ukarina. ”Rapid Trident 2014” syftar enligt Nato till att ”bidra till regional stabilitet och säkerhet, utveckla effektiviteten i partnerskapet och skapa förtroende samtidigt som man förbättrar samarbetsförmågan hos Ukrainas styrkor, Nato och övriga partnerskapsländer” (enligt US forces in Europe website)

  Förutom trupper från USA och Storbritannien kommer kontingenter från Armenien, Azerbaijdjan, Bulgarien, Kanada, Georgien, Tyskland, Moldova, Polen, Rumänien och Ukraina att delta. Sverige deltog i samma slags övning 2013.

  Svenskt flyg har på begäran av Kievregimen hjälpt bevaka landet och man kan räkna med att en omfattande hemlig militär verksamhet från Västs sida redan pågår i Ukraina.

Comments are closed.