Ett demokratiskt Amnesty stöder whistleblowers.Som gästbloggare kan jag idag välkomna min kollega Leif Elinder som är barnläkare i Uppsala med intresse för miljö, mänskliga rättigheter och öppenhet inom forskning. Han har tidigare publicerat inlägg om att leva under drönare, ett och om att döda barn och ”Släpp Guantanamo-fångarna loss – till Sverige”, om bra beslut i Svenska Amnesty, om fängelseförhållanden och mänskliga rättigheter i USA samt ”2013 – ett ödesår för demokrati och mänskliga rättigheter” och 30 mars om ”Vår skuld till Irak”. Han har 28/4 diskuterat situationen på Guantanamo, som USA:s president år 2008 lovade att stänga. Han diskuterade 7 juni förra året i inlägget ”Hur kunde 169 Guantanamofångar bli en enda?” hur ledningen för Amnesty i Sverige i praktiken har försvagat opinionsarbetet om Guantánamo och för Julian Assange. Leif Elinder är själv medlem i Amnesty.
Amnesty untitled

Blogginlägget.
Den 10-11 maj håller Svenska Amnesty årsmöte i Malmö. Årsmötet är Amnestys högsta beslutande organ: delegaterna ska genom majoritetsbeslut avgöra vilka motioner som skall tillmötesgås. Därför är detta ett viktigt möte, som riktar in Amnestys fortsatta politik i kampen för mänskliga rättigheter.

Inför detta årsmöte presenteras fyra motioner, som har det gemensamt att styrelsen har rekommenderat avslag. Tre av dessa handlar om Guantanamo och whistleblowers. Låt oss börja med dessa.
På årsmötet 2012 antogs en motion att Amnesty ska verka för att Sverige erbjuder fristad för samtliga de Guantánamofångar som inte kan dömas i en civil domstol. Här hade styrelsen röstat avslag motiverade med att ”regeringen anser att Guantánamofångarna är ”USA:s problem”. Trots detta antogs alltså motionen av årsmötet.
Guantanamo images

I den verksamhetsplan som sedan arbetades fram valde styrelsen att helt på egen hand skriva ner ambitionen. Det gällde nu inte ”samtliga fångar” utan ”minst en fånge … under de kommande två åren.” Alltså, generös hjälp i en takt som skulle ta ungefär trehundra år.

Så långt kampen för fångarna på Guantanamo. Situationen för Julian Assange är inte mycket ljusare. Här ville motionärerna att Amnesty skulle verka för att Sverige garanterade att Assange inte utlämnas till USA. Skälen är att Assange måste betraktas som en politisk fånge och att Sverige dessutom är bundet av Europakonventionen, som förbjuder utvisning till länder som tillämpar inhumana bestraffningar.
Assange. untitled

Motionen överensstämmer med vad som framhållits av Amnestys Internationella sekretariat. Den avvisades dock eftersom styrelsens jurist påstod att den skulle strida mot svensk grundlag. Om det vore sant vore det ett tungt skäl för att motionen skulle avslås. Men det är inte sant.

Edward Snowdens situation uppmärksammades i en annan motion. Motionärerna önskade här att Amnesty verkade för att Snowden skulle erbjudas politisk asyl i Sverige. Snowden har en tillfällig asyl i Ryssland. USA har tvingat honom att bli kvar där – dels genom att ogiltigförklara hans pass, dels genom påtryckningar på länder att inte erbjuda honom asyl.
Snowden 25 december

Från amerikanskt håll har den tidigare senatorn Gordon Humphrey i ett upprop till det svenska folket vädjat om stöd till asyl för Snowden. Humphrey anser att Snowden genom sina avslöjanden riskerat sin egen frihet men framför allt gjort världen en stor tjänst. Humphrey avslutar sin vädjan till Sveriges regering: ”Sverige är det idealiska asyllandet. Ert land har ett etablerat rykte för att upprätthålla rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Samtidigt som ni är vänligt inställda till USA, är Sverige principfast och oberoende i sin utrikespolitik”.

Även denna motion vill styrelsen avvisa.

Påverkanstorg. Styrelsen förlorade i voteringen om Guantánamofångarna 2012. Kanske är det för att undvika kommande nederlag som man har infört en ny omröstningsprocedur som kallas ”Påverkanstorg.” Påverkanstorget tillhandahåller ett antal informationsstationer i en samlingssal, där intresserade delegater före omröstning kan passera och till motionären ställa frågor för att få mer information. Den genomsnittliga delegaten hinner inte konsultera fler än hälften av stationerna. Oinformerade delegater röstar – för säkerhet skull – som styrelsen föreslår. Detta gör det svårt för en enskild motionär att vinna majoritetens stöd för sin sak oavsett hur saklig och angelägen den är.
Förlorare är inte bara enskilda motionärer utan den demokratiska processen som sådan.

I en fjärde motion önskar man tillsätta en oberoende granskningskommitté, som prövar styrelsens ansvar när det gäller hur man hanterade årsmötesbeslutet om Guantanamo fångarna samt att styrelsen och dess jurist lämnat felaktiga upplysningar till årsmötesdelegater före den viktiga omröstningen om Assange.

Inte oväntat har styrelsen yrkat på att också denna motion ska avslås.

På årsmötet i Malmö avgörs om Amnesty ska ta steget mot att fullt ut vara en gräsrotsdemokratisk rörelse eller fortsätta som en till delar toppstyrd organisation.”


i Andra om: , ,, , , , , ,

Professor’s blog intervju med Leif Elinder 11/5Professors blog New York Times 15/4 Dr Gerald Thomson DN Gunnar Jonsson 4/5 ABC 24/4CBS 27/4 DN 28/4 Jonathan Turleys blogg SKP-blogg > Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska


6 svar till “Ett demokratiskt Amnesty stöder whistleblowers.”

 1. Inte nog med det. På årsmötet i Malmö avgörs om Amnesty ska ta steget mot att fullt ut engagera sig för fångar i länder som USA har något otalt med men blunda för fångar i USA och USA-allierade länder.

  Helt i strid mot den ursprungliga idén.

 2. Vill komplettera med andra uppgifter till helhetsbilden.

  * På Amnestys vanliga hemsida är det svårt att finna information om ekonomiska bindningar.
  Men i Amnesty International Limited 2011 Rapport och Redovisning står att Amnesty får stöd av John D. och Catherine T. MacArthur Foundation, Oak Foundation, Georgia Foundation, Vanguard Charitable Endowment programmet, Mauro Tunes, och judiska World Service i USA. Man får också stöd från Storbritannien och EU (EuropeAid).

  * Uppenbarligen tar Amnesty emot pengar från både regeringar och företags-finansintressen. Man får också pengar från ”Open Society”, som kontrolleras av Wall Street-spekulanten och miljardären George Soros, mannen som en gång tjänade hundratals miljoner på att knäcka det brittiska pundet, och då äventyra förhållandena för miljontals människor.
  Cartalucci menar att Soros, vars Open Society finansierar också Human Rights Watch och många andra organisationer som bevakar ”mänskliga rättigheter” på detta sätt putsar bilden av sig själv som en spekulant med tvivelaktiga affärer. Han dömdes för insiderhandel i 2002 i den franska storbanken Société Générale.

  * Valet av exekutiv chef för Amnesty säger också något om organisationen agenda. Suzanne Nossel, verkställande direktör för Amnesty International USA, kom direkt från USA: s utrikesdepartement, vilket i sig ifrågasätter Amnesty påstående att man är ”oberoende” av regeringars intressen. Nossel har fortsatt att främja USA:s utrikespolitik, men bakom ett nytt podium med Amnestys logotyp. På Amnestys hemsida nämns särskilt Nossels roll för USA-stödda FN-resolutioner om Iran, Syrien, Libyen och Elfenbenskusten. Ser man närmare på verksamheten finner man att de frågor som USA:s UD arbetar med också har prioritet för Amnesty. Dit hör stöd till USA-stödda ”Pussy Riot”, underminering av regeringen i Syrien och Vitryssland, menar Cartalucci.

  * I sanningens namn behandlar Amnesty också frågor som innebär kritik mot amerikansk utrikespolitik, men de har underordnat utrymme.

 3. Amnesty är som organisation för länge sedan kidnappad av personer som stödjer USA:s agenda. Detta märks tydligt när man i stort sett bagatelliserar alla övergrepp och folkmord som USA är inblandat i. Har inget som helst förtroende för Amnestys rapporter, som blivit allt mer politiserade och tillrättalagda. Tyvärr så håller Greenpeace på att gå samma öde till mötes. En oberoende rapport från Amnesty borde innehålla sida upp och sida ner av exempel på övergrepp som administrationen i Washington begår, både inom och utom USA. Men kritik mot USA är oftast överslätande och ytlig.

 4. Dr Leif Elinder har informerat mig om att hans motioner avslogs vid årsmötet för Amnesty International. Hans beskrivning av förfarandet innebär tyvärr också ett aktuellt svar på den avslutande frågan i hans blogginlägg ”På årsmötet i Malmö avgörs om Amnesty ska ta steget mot att fullt ut vara en gräsrotsdemokratisk rörelse eller fortsätta som en till delar toppstyrd organisation.”

  Ämnet och ställningstagandet av svenska Amnesty International utvecklas i ”The PROFESSOR’S BLOG” där Leif Elinder intervjuas i ett inlägg med titeln ”Swedish Amnesty International voted rejecting human-right actions on cases Assange, Snowden and tortured Palestinian children.”

  Bloggen skrivs av Ferrada de Noli, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, liksom jag, samt även vid Harvard.

  Professor de Noli skriver avslutningsvis ”. Min åsikt är att den enda anledningen till att Amnesty Sverige vid återkommande tillfällen förkastat Leif Elinders förslag om Julian Assange, Edward Snowden, Guntanamo-fångarna, etc., är dess politiska och ideologiska agenda. Det är svenska UD: s, som i sin tur agerar i fallet Assange på order av den amerikanska regeringen. Studera fakta och logik i exempelvis min artikel ”Was the reopening of the Sweden case, part of the US request to prosecute Assange by any means?”

 5. Det behövs en parallell upprorisk organisation Real Amnesty, Popular Amnesty, Democratic Amnesty, True Amnesty, Peoples Amnesty, Free Amnesty
  Liberated Amnesty
  Ett nytt EU: Real EU , Freies EU, EU Libre, EU Populaire
  Beträffande Soros, financier extraordinaire
  Soros lär vid tiden för spekulationen mot pundet ha stått den brittiska bankkartellen nära. Han har sagt att han alltid agerar på insiderinfo, och han bör uppfattas som en agent för kartellen och ingen verklig frifräsare. Följaktligen hade kartellen andelar i Soros affärer. Och motivet bakom var nog ungefär som i Sverige året efter att i både England och Sverige gällde det att underminera välfärdspolitik för vanligt folk.