En god jul 2013 och goda människorIdag är det julafton en av årets lyckligaste dagar för många människor på jorden som firar denna högtid. Själv har jag haft förmånen av bra julaftnar i alla år, även då jag var ung jourläkare på Falu lasarett julaftonen 1973. Det var en varm och trevlig stämning bland oss som var i arbete på akuten.Detta inlägg skrevs för länge sedan, men jag tycker det är aktuellt. Och det har direkt anknytning till Stefan Einhorns inlägg ”Ge tills du dövar samvetet och ge sedan ännu mer” på DN Debatt idag, vilket kort berörs nedan. Att ge till behövande medmänniskor, som tiggare på trottoaren, är dock en självklarhet. ”Det är saligare att giva än att taga” säger Kjell-Albin Abrahamsson i radion idag.

Det är inte alla vänsterbloggare som är intresserade av religion, men jag är det i viss omfattning. Inom kristendomen, som jag föddes in i är julen en religiös högtid som firas till minnet av Jesus födelse. Men som Karin Bojs en gång påpekat i DN ”Även hemma hos mig finns förvånansvärt många spår bevarade från den fornnordiska julen”. Oändligt mycket har skrivits om Jesus, som väl tillsammans med Muhammed, Buddha, Aristoteles, Platon, Konfucius, Isac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, och Karl Marx, är en av dem som påverkat mänskligheten mest.
Afghanistan JUL 3

Må det förefalla förmätet och banalt att här som lekman yttra sig om Jesus och religion – men det är en rättighet för alla att yttra sig om detta. Ett tilltalande drag hos honom ur mänsklig synpunkt var att han var småfolkets man. Han framträdde i en berömd scen där han drev ut månglare ur templet och han var i opposition till de skriftlärda som var en grupp i maktens tjänst vars insatser skulle hålla folket i schack. Han tog ställning för den fattiga änkans skärv, fäste uppmärksamhet på medmänskligheten hos den barmhärtiga samariten och tog till sig en kvinna med ganska tvivelaktigt anseende. Att han såg sig som Människosonen var kanske symboliskt och var inte unikt för tiden efter vad jag förstått efter läsning av böcker av Jonas Gardell och Lena Einhorn. Sedan byggde hans lärjungar upp en bild av honom med betydande osäkerhet. En religion växte fram, efter diskussion och beslut av andra människor ibland några hundra år senare vid kyrkomöten (som det viktiga mötet i Nicea 325).
Jesus

Lass Berg menar i boken ”Skymningssång i Kalahari – hur människan bytte tillvaro” att det finns grundläggande förhållningssätt som de allra flesta föds med, i alla kulturer, i alla tider, och som är väl sammanfattat i de stora världsreligionerna. Det är centrala mänskliga erfarenheter.
”Ingen av er är troende förrän han önskar för sin broder det han önskar för sig själv” (Islam);
”Det du inte vill att människor ska göra mot dig, det skall du inte heller göra mot dem” (Judendom).
”Skada inte andra med sådant som skulle skada dig själv” (Buddhism).
”Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Kristendom) (a.a., sid 60).

Forskning har visat att handlingen att ge något åt någon ofta medför större lycka, större självtillfredsställelse än då man får något från någon. Man har funnit ungefär samma förändringar i hjärnans belöningssystem av osjälviska handlingar som av annat som ger tillfredsställelse, alltifrån sex till fysisk träning, god mat och fina naturupplevelser. Detta har bekräftats vetenskapligt, bl.a. i ett experiment av professor Martin Ingvar och medarbetare på Karolinska Institutet. Och detta är temat i Stefan Einhorns debattartikel i DN. Stefan Einhorns inställning om ökad givmildhet, tolerans och förståelse är tilltalande, men han saknar enligt min mening anknytning till dagens ekonomiska system, klasser och socioekonomiska förhållanden.

Kan någon se ett samband mellan kapitalism och jul? Vem tjänar extra på människors osjälviskhet med jultomten som symbol?

Det handlar här om medkänsla och solidaritet mellan människor. Detta är också en utgångspunkt för ett socialistiskt synsätt hos en del kristna och även hos präster. En av dessa är ”Gösta Berling” som ibland kommenterat på denna blogg.
Men religion har också varit en källa till krig och olyckor, till korstågen, wahhabistiska krigare, och inkvisitionen och till att förneka, förfölja och försena spridning av forskning. Den har använts av de härskande i årtusenden för att förtrycka folket och de fattiga. Jesus kända uttalande ”Om någon slår dig på ena kinden så vänd den andra till” manar till att utstå förtryck och orättvisor – men å andra sidan drev han ut månglarna ur templet. Skedde detta verkligen utan någon form av våld?
Bush imagesCA1K6D8G
Karl Marx’ karakteristik ”Religion är opium för folket” är då högst förståelig och väl underbyggd. Lyckan var inte att finna på jorden, men kunde erövras i himmelriket genom att acceptera den egna ofta eländiga, orättvisa tillvaron. Detta står inte i motsättning till att enskilda människor och enskilda präster inspirerats av Jesus till ett slags socialistiskt synsätt (Oskar Romero, ”Gösta Berling”, t.ex.). Många har också inspirerats till medmänsklighet och goda gärningar av relgion, många andra av andra skäl, men religion har också lett till intolerans, skenhelighet etc.

I sin bok försöker Lasse Berg sammanfatta forskningen om människans ursprung och ”väsen”. Forskarna menar, bl.a. på basis av utgrävningsfynd och studier av fossil att relationer mellan de tidiga människorna inte främst karakteriserades av aggression utan av samarbete. Man bar mat till varandra, män och kvinnor hjälptes åt med ungars försörjning och överlevnad. Våra förfäder levde i parförhållanden i motsats till aporna. Det är sannolikt att samarbetsförmågan var en viktig faktor i det tidiga människosläktets kamp för tillvaron för att nu uttrycka sig a la Darwin, att det var ett selektionstryck (genetisk och kanske socialt via epigenetiska effekter) som gynnade överlevnandet för de som kunde samarbeta.

Hierarkier, klasser och Karl Marx När människan sedan började bruka jorden – av avgörande betydelse – för människosläktets framväxt uppkom sociala och ekonomiska skillnader. Hierarkier, beskattning och byråkrati blev nya inslag, liksom i ökad utsträckning strider och krig om tillgångarna. Karl Marx menade att klasskampen var en röd tråd i människosläktets historia, ett mycket känt synsätt som det finns omfattande empiriskt stöd för. Han menade att människans vara (värderingar etc.) främst bestämdes av det samhälle man fanns i.

Kapitalismen motverkar samarbete
Det helt dominerande produktionssättet, kapitalismen, är inte grundat på samarbete. Kapitalismen är snarare grundad på konkurrens mellan olika företag, där var och en strävar efter största möjliga vinst. Konkurrens i sig kan vara sporrande, inte tu tal om detta. Men ett produktionssystem som baseras på vinstintresse, där en liten, liten minoritet fattar besluten med ingen eller begränsad insyn från folkmajoriteten är inte demokratiskt och inte heller optimalt då det gäller att på bästa sätt nyttja jorden begränsade resurser och låta alla få en rimlig del. Kapitalismen har inneburit kraftigt ökad produktion och produktivitet, men dess svagheter är tydliga:

-33 % av jordens befolkning lever i stor fattigdom (FN, 2011);-De ekonomiska skillnaderna inom länder och mellan många länder har ökat. Forskning har visat att det finns ett tämligen starkt samband mellan graden av ekonomisk ojämlikhet i ett land och nivån av ohälsa och sociala problem (Wilkinson & Pickett. Jämlikhetsanden. Se t.ex. min recension i Läkartidningen 2010, www.lakartidningen.se/arkiv).
Boston Consulting Group har nyligen rapporterat att 0,1 % av jordens invånare kontrollerar mer än 20 % av tillgångarna på jorden;
-20 % av tillgångarna hos världens miljardärer skulle räcka till för att ge alla jordens invånare tillräckligt med mat, skolunderbyggnad och hälso- och sjukvård enligt vissa beräkningar (Toussaint & Millet. Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press, 2010);
-Deras förmögenheter har främst skapats av andras arbete;
-Kapitalismen utgår inte från en analys av vilka behov som främst behöver tillgodoses. I så fall skulle fattigdom, mat- och vattenbrist snabbt försvinna;
-I en demokratisk planerad humanitär ekonomi skulle alla få arbeta;
-I stället för företagshemligheter och reklam av osäker kvalitet behövs samarbete (Hur många miljarder skulle sparas om läkemedelsbolagen delade på kunskap och forskning?)
-I stället för allt allvarligare och redan delvis irreversibel klimatförstöring behövs samarbete;
-I stället för ökad rustning (f.a USA har rustat kraftigt efter kalla krigets slut, svarar för närmare hälften av jordens militärutgifter, har 700 militärbaser och bedrivit angreppskrig i råvarurika Irak och Afghanistan. I USA, lever drygt 40 miljoner på matkuponger, och medianlönen har ej ökat sedan 1974 enligt statistik).

Största hindret för en verkligt demokratisk, ansvarsfull och humanitär ekonomi är dels vinstintressen hos en mycket liten grupp som kontrollerar och kontrolleras av kapitalismen och dels förkrossande ideologiskt försvar av dagens läge.

Största tillgången för att genomföra den nödvändiga genomgripande förändringen är samverkan mellan den stora majoriteten av människor på jorden baserad på ökad insikt och solidaritet. Klasskamp för ökad rättvisa.

Större insikt hos folket?
I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.

En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009. Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.

ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling och genetik.

God Jul och Gott Nytt År till Dig som besökt denna site – och till andra


intressant.se jinge människan, , , , , , , ,

DN Debatt 24/12 2013 SvD 24/12 DrCais blogg
Fotolasses blogg Röda Malmö Knut Lindelöf DN Debatt 24/12 Bloggaren Peter Linden BBC-undersökningCleveland LeaderSKP-blogg Anders Svenssons bloggDN 23/12 Karin BojsDN 10/2 2012 DN 4/10 2012 DN 23/8 2012
Nina Björkn DN 19/9 2012SVD 2/5 2012Expressen Aftonbladet 7/8 2012 DN1 2011 DN2 2012 DN3 2011 SVD1 2011 SVD 2011


16 svar till “En god jul 2013 och goda människor”

 1. Anders, när skall du inse att ingen i Sverige är intresserad av att införa kubansk demokrati (läs diktatur) här. Om du trots det vill införa ditt system så måste du göra som alla andra kommunistiska ledare som Mao, Lenin etc, ta makten med våld.

  • Jag ser att du som vanligt motsätter sig ett socialistiskt samhälle, med ökat demokrati. Jag tror inte heller att ett socialistist Sverige blir som Kuba. Noterar att den härskande klassens ställning i alla stater ytterst vilar på våld och våldsmonopol.

   • Jag motsätter mig alla typer av socialistiska samhällen för de kommer alla att innebära mindre demokrati. Du har du rätt i att vi aldrig kommer få en kubansk demokrati i Sverige. Dock inte på grund av att du inte skulle önska det, utan på grund av att svenska folket inte vill ha en diktatur. Statens existens bygger på ett våldsmnopol oavsett om det råder diktatur eller demokrati. Skillnaden mellan Kuba och Sverige är att i Sverige har våldsmonoplet givets till de som vunnit fri och öppna val (de som representerar folkviljan) medan på Kuba har Castro tagit våldsmonoplet med vapenmakt.

    • De är rätt att Castro med stöd av en stor del av det kubanska folket tog makten från den USA-stödda Battista-diktaturen, som innan hade våldsmonopolet med USA:s stöd. Till skillnad från Kuba använder USA sin våldsapparat till att etablera och stödja diktaturer i många länder och underminera även demokratiska stater i en strävan efter hegemoni. Och demokrati finns i olika grader. I USA har demokratin underminerats på olika områden som påpekats av jurister i USA, och behandlats här. Expresident Carter har uttalat att USA knappast längre är en demokrati (se tidigare blogginlägg). Våldsapparaten i USA är också utformad för att kunna sättas in mot landets noga övervakade medborgare. (Se kommande blogginlägg).

     • Som vanligt kommenterar du inte det jag för fram i min kommentar nämligen jämförelsen mellan Sverige och Kuba, samt det faktum att en svensk medborgare knappast skulle vara nöjd med en kubansk form av demokrati i Sverige. Det vill säga samma form av demokrati du önskar införa i världen. Istället så bara spyr du ut ditt USA hat som du brukar göra istället för att föra en saklig diskussion.

      • En jämförelse mellan Kuba och Sverige är inte så intressant. Kuba har en helt annan historia, var koloni under det spanska väldet innan USA erövrade det i krig i slutet av 1800-talet. Var sedan en av USA starkt beroende stat, en diktatur som blev fritt 1959, ett fattigt land. Snart utsatt för hårda, helt olagliga sanktioner av USA (som alla världens länder förutom USA och Israel) tog avstånd från senast i FN:s generalförsamling i höstas. Det är belagt att mördarorganisationen (Pulitzerpristagaren Mazetti) CIA vid flera tillfällen sökt mörda Kubas statschef. Dessa sanktioner har allvarligt skadat Kuba, som USA försökte intervenera i via exilkubaner (”Grisbuktsintermezzot” 1962) och där USA har en militärbas i Guantanamo där man idkar mycket brutal, tortyrliknande behandling av människor vid sidan av lagen.
       Sverige var ett högt utvecklat land 1959, självständigt sedan c:a 1000 år, om än tidvis under starkt inflytande av grannar (Danmark och Hansan bl.a). Det svenska folket har en annan historia och lär välja en annan typ av socialism någon gång framöver.

       Jag har inget hat till USA som sådant. Har ofta besökt landet, har många släktingar och vänner däroch har ofta trivts etc. Jag avskyr och vill informera om den människovidriga, odemokratiska politik som bedrivs av USA:s statsledning till gagn för en liten, liten minoritet i USA (Occupy Wall Street ”We are the 99 %, the the 1 %”).

 2. Nu går denna bloggare till julfirande med familj, samt tjänstgöring som Tomte (med ny tomeluva med blinkande lampor, det gäller att hänga med). Eventuella kommentarer granskas senare i kväll.

  • Tack Jan!

   I Apostlagärningarna 2 kapitlet 44 versen står att läsa ”Men alla de som trodde höllo sig tillsammans och hade allting gemensamt. Apg 4:32.”

   I Apostlagärningarna 4:32 står följande ” Alla de troende var ett hjärta och en själ, och ingen tyckte att det han ägde var hans eget – alla delade med sig.”

   De första kristna var alltså en slags kommunister. Detta påtalas också i Pål Steigans bok ”En gång skall jorden bliva vår”, i det avslutande kapitlet ”5.Kommunism 5.0” i avsnittet ”Kommunism 1.0 – den religiösa kommunismen” där Apg 4:32 citeras.

   Kanske hade Karl Marx och Jesus (Josefsson eller Gudsson) ändå funnit viss förståelse för varandra på något sätt om de träffats… Jag kan tänka mig att Jesus var både en principfast och resonabel karl. Och inte vände han ”andra kinden till” mot fariseerna, maktens ideologiska stöd, och månglarna – han bekämpade dem.

 3. Apropå goda människor och andra – Snowdens julbudskap ”http://www.nrk.no/video/snowden_i_forste_tv_opptreden_siden_han_landet_i_moskva/886C5410B12DAF94/”