Electrolux – Nästa Skandiaskandal?


Som vanligt ägnar jag mig åt min morgontidning efter att jag matat katten.

Jo jag ägnar mig åt kaffe och ett par ostmackor också faktiskt, men det är ju oviktigt i samman-hanget.

Somliga av läsarna här har observerat att jag pillat in en ”Dagens Bild” på en rovfågel i postningen före denna. Och när jag kommer till ett uppslag i SvD Näringsliv sidan 10-11 så får jag rovfågelkänning igen.

Gam är väl en rovfågel? Eller kanske bara asätare..

I alla fall så kallar det inte helt obekanta företaget Electrolux AB till bolagsstämma i Berwaldhallen om en månad.

Ett helt uppslag i tidningen är själva kallelsen. 12-13 cm av texten utgör dagordningen, och resten, en dryg meter text handlar om Electrolux Performance Share Plan, ”Aktieprogrammet”.

Ja du läste rätt.

En meter text om en egen variant av Sharetracker och Wealthbuilder på känt Skandiamanér.

Det visar sig att 200 personer i Electrolux ledning ska dela på ett aktie- och optionsprogram avsett att ytterligare berika de redan väl-avlönade direktörerna i en ”Performance Share Plan..”

Personligen måste jag tillstå att jag inte alls begriper varför de mest högavlönade anställda ska få MER betalt om de sköter jobbet. De har ju redan betydligt mer i lön än de andra anställda..

Men som sagt, det är nog få förunnat att begripa allt. Frågan är väl om folket i Västervik begriper..


2 svar till “Electrolux – Nästa Skandiaskandal?”