Ekonomisk krigföring mot Iran


Olagliga sanktioner mot Iran
I valet i Iran vann en av de sex kandidaterna redan i första valomgången, överraskande enligt olika media. Dominerande slätkammade massmedia, som inte slår vakt om FN-stadga och internationella konventioner, rapporterar att ekonomin försämras i Iran sedan flera år, men nämner bara i förbigående och utan skarp kritik att olagliga sanktioner är en viktig orsak till detta.
Förutom sanktioner beslutade av säkerhetsrådet har väst beslutat om sanktioner på egen hand, vilket strider mot FN-stadgan.
De olagliga sanktionerna drabbar Iran mycket hårt enligt olika rapporter. I slutet av 2011 antog USA sanktionen Section 1245 som angriper själva grunden för Irans ekonomi. Enligt denna försöker USA stoppa försäljningen av råolja och blockera transaktioner mellan Irans centralbank och omvärlden. Omkring 50 % av Irans budget baseras på oljeexport som utgör 80 % av bytesbalansen. Och FN och det internationella samfundet tiger i stort sett.

Sanktionerna har drabbat Iran hårt. Priset på kyckling, kött och matolja har ökat med 60 % på några månader och värdet på Irans valuta har minskat kraftigt. Regeringen kände sig tvungen att slopa mat- och drivmedelssubventioner i april rnligt Reuters. USA, med sin barbariska och inhumana utrikespolitik har skärpt sanktionerna. Kanske vill man överträffa insatserna i Irak under 1990-talet. 1997 beräknades också mer än en halv miljon barn under fem år ha dött som en följd av sanktionerna, fler än de som dog efter atombomben över Hiroshima. ”Jag tycker att valet är mycket svårt, men priset – vi tycker att det är värt priset” sade USA:s dåvarande, aktade utrikesminister Madeleine Albright, när hon intervjuades i TV-programmet ”60 Minutes” 12 maj 1996.
gilly informationskriget

Sanktionerna motiveras av Irans kärnvapenprogram.
Icke-spridningsavtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) är internationella överenskommelser som trädde i kraft 1970 och är underskrivna av de allra flesta av staterna på jorden. Enligt avtalet har alla stater rätt till utveckling och användning av kärnkraft för fredliga ändamål, allitfrån anrikning av råmaterial till anrikning och klyvning av kärnbränsle. Varje stat är skyldig ”att inte tillverka eller på annat sätt förvärva kärnvapen eller andra kärnladdningar”. NTP-avtalet tillåter att en stat blir en ”tröskelstat”, dvs. en stat som inte har kärnvapen men utvecklar förmåga att tillverka sådana. Att motivera sanktionerna mot Iran med dess kärnvapenprogram är olagligt.

En betydande brist är att de tre kärnvapenstaterna Indien, Israel och Pakistan inte har skrivit under avtalen. NPT-avtalet säger att anslutna kärnvapenstater ska genomföra:” allmän och fullständig avrustning under strikt och effektiv internationell kontroll”, vilket inte skett i någon nämnvärd grad.

Det speciella med Iran är stormakternas inblandning. USA hävdar att Irans kärnkraftsprogram är ett hot mot freden. Iran, ett fredligt land, som – liksom Sverige – inte angripit någon annan stat på oerhört länge medan raka motsatsen gäller för Iran.

I IAEA:s om Iran 8 november 2011, kritiseras Irans nukleära program, som rapporten försäkrar ”indikerar att Iran har utfört … aktiviteter som är relevanta för utvecklingen av kärnladdningar.” Men det finns inga bevis för att kärnvapen håller på att utvecklas. ”.

Säkerhetsrådet har antagit flera resolutioner mot Iran.
Säkerhetsrådet påstår att Irans kärnenergiprogram skulle utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet. Vad rådet primärt beslutat är att Iran skall upphöra med anrikning, något som Iran har rätt till enligt NTP-avtalet. Rådet använder förbudet att utöva en traktatsenlig ”oförytterlig” rätt som primär sanktion.”
Är inte detta ett upprörande exempel på att FN ej korrekt använder/följer ett internationellt avtal?
Obama hök untitled


i Andra om: , ,, , , , , , ,

DN 18/6 Blogg -politisk jordbävning Per Jönsson DN 14/6 DN 14/6 SvD 14/6 Globalresearch 7/6 Annarkia Globalresearch 25/3 Gunnar Westberg Newsmill 2011-11-10Björnbrums rescension 2/4 Pierre Gillys hemsidaBjörnbrums rescension av boken ”Bombdiplomati” Verbal förlag Globalresearch 22/9 2012 Globalresearch 27/5 2012 Nils Bowie Russia Today 8/4 2013 Björnbrum 13/4DN1
DN2
Svenska Dagbladet
Expressen
Aftonbladet
Dokument utifrån 30/9 FIB-Kulturfront DN 22/8 Economy Watch 24/8 Globalresearch 21/8 SvD 22/8 Aftonbladet Expressen 23/8 New York Times 3/8 SvT GP Pierre Gilly

  21 comments for “Ekonomisk krigföring mot Iran

 1. Thomas Åkerblad
  18 juni, 2013 at 14:06

  Iran ett fredligt land? Man för sedan lång tid krig genom ombud (Hamas och Hezbollah) mot Israel. Ambassadbombningarna i Sydamerika för en del år sedan är ytterligare exempel. Man talar oavbrutet om att utplåna Israel.
  Sanktionerna vore ju mycket enkelt att bli av med om Iran gick med på att låta IAEA genomföra de inspektioner som de vill göra – men detta vägrar man. Enda logiska slutsatsen är att man anser sanktionerna vara ett rimligt pris att betala för att kunna hålla Israel på sträckbänken. Men då ska man inte heller gnälla över dem.

 2. 18 juni, 2013 at 14:50

  Ja, Iran är ett mycket mera fredligt land än Israel, som blivit föremål för fler kritiska FN-resolutioner (som man genomgående struntat i) och världens i särklass mest aggressiva stat – USA.
  Hamas och Hizbollah är inga ombud för Iran, och deras insatser drunknar vid en jämförelse med Israel & USA:s aggressioner.
  IAEA har gjort inspektioner och inte påvisat oegentligheter.
  Däremot har man inte inspekterat den dolda eller välkända aggressiva kärnvapenmakten Israel. Hur kommer det sig?
  Din slutsats om sanktionerna är nästan befängd. Men den logiken skulle man verkställa betydligt hårdare sanktioner mot Israel och USA…

 3. Tom Jensen
  18 juni, 2013 at 17:57

  Håller helt med dig Thomas , men du borde ju inse vid det här laget att handlingar som begås av USAs fiender har en tendens att bagatelliseras, medan handlingar som begås av USA och dess allierade förstoras. Tillexempel håller USA drygt 150 personer på Guantanamo. Detta har resulterat i mängder med kritiska inlägg här på bloggen. Dock är det så att länder som Kina, Kuba, Vietnam, Iran, Syrien och Nordkorea håller hundra tusentals personer fånga, men har du någonsin läst ett kritiskt inlägg här om detta?

 4. 18 juni, 2013 at 20:37

  I Guantanamo förvaras människor från andra länder. Du jämför med inlåsta människor i andra länder i stället för att diskutera förhållandena i USA, som utmålat sig och utmålas som någon förkämpe för demokrati, helt felaktigt. Jag jag gör en jämförelse om detta nedan.

  För över tio år sedan fördes de första personerna till Guantánamo, det amerikanska fånglägret på Kuba. Sedan dess har sammanlagt 779 personer hållits inspärrade, under tortyrliknande former, i detta läger. De har anklagats för terrorism men inte fått sin sak prövad i domstol. Av dessa fångar har bara ett fåtal gripits av amerikansk militär. De flesta har tagits tillfånga av olika krigsherrar, av säkerhetstjänst, lokal milis och bybor i Afghanistan och Pakistan och sedan sålts till amerikanerna mot kontant betalning.

  Trots att president Barack Obama redan för tre år sedan lovade att stänga lägret hålls fortfarande 166 personer inspärrade på obestämd tid. Barack Obama undertecknade nämligen den 31 december 2011 en lag – kallad NDAA (”National Defense Authorization Act”) – vilken ålägger USA:s regering att hålla personer, som anklagas för att stödja “terrorism”, inspärrade under obegränsad tid och utan att få sin sak prövad i domstol.

  Enligt internationell statistik kommer USA på första plats i världen när det inlåsta fångar. Med 5 % av världens befolkning – härbärgerar USA 23 procent av världens fångar. Det rör sig om 715 fångar per 100 000 människor. För en population på 310 millioner (USA) blir det ca 2, 2 miljoner fångar.
  På andra plats i världen kommer Ryssland med 584 fångar per 100 000 människor, på trettiotredje plats kommer Iran med 226/100 000, på sjuttioförsta plats kommer Kina med 119/100 000, på hundraåttonde plats kommer Sverige med 75/100 000.

  I en artikeln 16 april med 705 kommentarer påpekar New York Times att en obunden, oberoende granskning av förhör och kvarhållandeprogram efter 11 september 2001 funnit att ”det är obestridligt att USA deltar i utövandet av tortyr”, och att landets högsta tjänstemän har det ultimata ansvaret för det.
  Den svepande, 600-sidiga rapporten säger att medan brutalitet har skett i varje amerikanskt krig, har det aldrig tidigare förekommit ”den typ av genomtänkta och detaljerade diskussioner som uppstod efter 9/11 som direkt involverar en president och hans främsta rådgivare gällande anständighet och lagligheten av att tillfoga smärta och plåga vissa fångar.” Rapporten kommer från en panel med 11 medlemmar i Constitution Project (Konstitutionsprojektet), en juridisk forsknings- och policygrupp.

  • Tom Jensen
   18 juni, 2013 at 22:00

   I de länder jag räknade upp sitter hundra tusentals människor fängslade. Många av dessa har suttit betydligt längre och behandlats betydligt värre än fångarna på Guantanamo. Dessa fångar är inte misstänkta för terrorism. Deras enda ”brott” är att de i tidigare nämnda länder har arbetat för/förespråkat demokrati, yttrandefrihet, pressfrihet och respekt för de mänskliga rättigheter. Tycker du inte detta är betydligt mera allvarligt än Guantanamo?

   • 19 juni, 2013 at 20:50

    Du anför som vanligt inga belägg för dina påståenden eller siffror. Jag anser inte att man ska straffas för att man förespråkar demokrati, yttrandefrihet, pressfrihet. Därför är jag kritiskt om detta sker i de länder du nämnt i inlägget ovan. Uppgifterna om antal kan man hitta i icke alls objektiva källor som Amnesty, vars ordförande är f.d. tjänsteman i USA:s UD och som för en policy nära relaterad till USA:s utrikespolitik. Eller i Humans Rights Watch. Har behandlat detta i separat blogginlägg.

    USA har stött och etablerat många, många fler diktaturer än något annat land och störtat flera demokratier. Har räknat upp det då och då i denna blogg. Därigenom har de aktivt arbetat för och åstadkommit blodigt förtryck samt minskat demokratiska rättigheter i större utsträckning än något annat land, med all sannolikhet. Du nämner Kuba: En USA-stödd diktatur före Castro. Du nämner Iran:En hård USA-stödd diktatur för USA. Närmare i tid minns man det mångåriga stödet till diktaturerna i Egypten och Tunisien. Du nämner Nord-korea: 1-3 miljoner människor dödats i detta oerhört blodiga USA-ledda krig. USA vägrar fredsavtal, som Nordkorea, mång i Sydkorea och andra länder vill ha. Irak, Libyen och Syrien störtas inte för att de är diktaturer utan för att de försöker föra en självständig politik mot den antidemokratiska världspolisen.

 5. Wikström
  19 juni, 2013 at 06:08

  Ett bra svar Anders, både Thomas och Tom blev svarslösa där. Visst är det anmärkningsvärt att det land som påstås stå som försvarare av demokrati helt har tappat all sans och vettighet. Det verkar som en konspiration att man delat ut Nobels fredspris i förskott till dess president som är allt annat än en fredsduva. Lika besynnerligt var utdelandes av fredspriset till EU som genom sin konstruktion håller på att krossa levnadsbetingelserna i flera av sina medlemsländer. Ett EU som låg bakom den skandalösa våldtäckten på Libyen där även Sverige deltog på ett skamligt sätt. Var står Libyen idag? Inte ens radions utrikeskorre Cecilia Udd’en vågar sig in i det kaosartade landet.
  Nej USA och Israels kurs har varit känt länge, det är bara att lyssna till vad general Wesley Clark avslöjar. Det inslaget finns på you tube och borde vara ett stående inslag i både Rapport och Aktuellt.

 6. Anders
  19 juni, 2013 at 16:22

  Du Wikström, jag tror inte att vare sig Thomas eller Tom blev svarslösa. Tror att de på samma sätt som undertecknad förstått att det är meningslöst att diskutera med personer som är så uppfyllda av hat mot USA och Israel att de inte kan se andra länders och regeringar tillkortakommanden.

  • Tom Jensen
   19 juni, 2013 at 18:54

   Jag har också många gånger funderat på varför jag offrar tid och energi på att argumentera emot. Istället så borde man nog strunta i vilket och bara konstatera att som tur är så delas de tankar och idéer som förs fram här på bloggen bara av en mycket mycket liten del i världen. Dock är det knappast så att jag blir svarslös. Ibland verkar det dock så, men då beror det enbart på att Anders inte släpper fram mina kommentarer. Det sker oftast när jag kritiserar honom för att stödja diktaturer och/eller belyser den fullständiga brist på demokrati som råder i de länder som Anders okritiskt hyllar.

   • 19 juni, 2013 at 21:02

    Jag släppper fram nästan alla dina kommentar. Har skippat ett par som jag bedömt som irrelevanta eller alltför ”grova”.

    Att bloggen är ant-kapitalistisk blir väl snabbt tydligt för en läsare. Det finns opinionsundersökningar på detta område -(utdrag från kommande bok):

    – I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall) menade endast 21 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I endast USA och Pakistan tyckte mer än 20 % detta. 23 % menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ”a new economic system” behövdes. En knapp majoritet, 54 %, (en majoritet i 15 av de 27 länderna) menade att Sovjetunionens fall var positivt. Tjugotvå procent, (61 % i Ryssland och 54 % i Ukraina), sa att det främst var en dålig sak medan 24 % menade att de inte visste om det var bra eller dåligt.
    -En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 April 2009;http://www.clevelandleader.com/nade/9655.).
    -I detta sammanhang kan man notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 September 1987. Bellamy Foster J. The age of monopoly finance capital. Monthly Review 2010;61:1-13).
    -Det brukar då och då diskuteras om det finns samband mellan lycka och rikedom. I sammanhanget kan nämnas att USA kom på plats 114 av 143 länder i en opinionsundersökning med måttet ”The Happy Planet Index”, som utvecklats av New Economic Foundations. (Annie Leonard. The Story of Stuff. New York: the Free Press, 2010;sid 151; http://happyplanetindex.org).
    -I en aktuell uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (se Politico.com).

 7. 19 juni, 2013 at 16:41

  Inläggen på bloggen här är underbyggda med siffror, fakta och referenser, betydligt mer än på flera andra bloggar. Det är inget hat alls, det handlar om att slå vakt om mänskliga rättigheter, fred, demokrati, FN-stadgans tillämpling, nationell självständighet och så tar jag ställning politiskt för förtryckta och utsatta. Själv har jag bott ett år i USA som vuxen, ofta besökt USA, har vänner och många släktingar där som jag trivs med. Försök vara saklig i stället för detta. Jag släpper fram kommentarer som är tillräckligt sakliga och relevanta, även från de som har rakt motsatt uppfattning. (Ibland funderar jag en tid inför tveksamma kommentarer).

 8. Gunnar
  19 juni, 2013 at 20:37

  Jag håller med om att denna bloggen inte direkt är nyanserad, men det behöver inte bloggar vara, dom är inga nyhetssajter. Jag tycker det är kul att läsa åsikter som är 180 grader från vad jag själv tycker. Blogggägaren bör dock vara försiktig med att inte falla i samma fälla som Bush, nämligen att tro att världen är svart eller vit, det är den inte, den är grå i varierande nyanser. Att ha som utgångspunkt att USA är roten till allt ont gör att man fösröker i varje nytt fall passa in händelsen i sin egen värdsbild. Fyrkantig kloss i runt hål ger inga poäng. Bättre att vara öppen. Sedan att Hizbollah inte är ombud för Iran…mja dom hade knappast gett sig in i Syrien utan godkännande..

  • 19 juni, 2013 at 20:57

   Inläggen på bloggen här är underbyggda med siffror, fakta och referenser, faktiskt betydligt mer än på flera andra bloggar. Min utgångspunkt är inte att USA är roten till allt ont. Det handlar om att slå vakt om mänskliga rättigheter, fred, demokrati, FN-stadgans tillämpning, nationell självständighet och så tar jag ställning politiskt för förtryckta och utsatta. Själv har jag bott ett år i USA som vuxen, ofta besökt USA, har vänner och många släktingar där som jag trivs med. Jag släpper fram kommentarer som är tillräckligt sakliga och relevanta, även från de som har rakt motsatt uppfattning. (Se svar till Tom Jensen på denna sida t.ex.).

   Håller med om att Hizbollah knappast gett sig in i Syrien utan stöd av den syriska regeringen.

 9. Gunnar
  19 juni, 2013 at 21:49

  Nobelt förhållingsätt men man väljer sina fakta själv. Saknar poster om Ryssland, Kinas, Irans m.,fl brott mot FN stadgan,

  Sedan vore det ju intressant om bloggägaren stödde ett upprop för att vi själva borde anrika uran. Vi kan och vi behöver. Skulle väl vara bra att vara oberoende?

  • Tom Jensen
   20 juni, 2013 at 00:13

   Helt sant. Överallt annars är människor på vänsterkanten emot kärnkraft och vill förbjuda den och tillexempel vill man att alla Sveriges kränkraftverk skall stängas. Dock när det gäller Iran så är dessa människor konstigt nog oerhört positiva till att landet utvecklar kärnkraft. Mycket märkligt tycker jag

   • 20 juni, 2013 at 08:37

    Blogginlägget handlar om sanktionerna mot Iran av USA och EU pga. påstådda ej belagda ”överträdelser” av provstoppsavtalet, och där berörs också Israels ”hemliga” kärnvapen som passerar utan kontroller av IAEA. Du har trots flera inlägg ej riktat kritik mot detta, och skriver om andra frågor. Instämmer du alltså i min bedömning i bloggen? Du tar här upp ämnet kärnkraft i allmänhet -inlägget handlar inte alls om kärnkraft, som jag inte berört i något blogginlägg.

  • 20 juni, 2013 at 08:58

   Försöker fokusera på huvudfrågor. USA bryter avsevärt värre mot FN-stadgan än dessa länder. Du är välkommen att påvisa att mina fakta är felaktiga. Jag är för kärnvapennedrustning, främst av de stater som har mest av detta. Nu har USA och Ryssland i stället moderniserat sin kärnvapenarsenal.Blogginlägget handlar om sanktionerna mot Iran, men jag ser ingen kommentar om detta från dig (eller från Tom Jensen).

   • Tom Jensen
    20 juni, 2013 at 09:12

    Det är ju precis som Gunnar skriver, man väljer vilken fakta man vill plocka fram. Tillexempel om du har en undersökning som har undersökt ”kapitalismen” i 10 länder och undersökningen har kommit fram till att kapitalismen har fungerat utmärkt i 9 av dem men dåligt i det tionde så kan man ”välja” att framhäva att kapitalismen är dålig genom att hänvisa till det tionde landet. Detta kan man naturligtvis göra utan att fara med direkt osanning även om jag tycker det knappast hade varit korrekt att vinkla undersökningen på detta sätt.

    Själv har jag arbetat och arbetar fortfarande mycket med ekonomisk statistik och en sak jag har lärt mig är att med statistik går det nästan att bevisa vad som helst. Genom att manipulera mätvariabler, urvalsgrupper och tidsperioder kan man nästan alltid hitta något som stödjer sitt case. Därför fäster jag inget större värde vid all den ”statistiska fakta” du oftast hänvisar till då jag vet det hade varit oerhört enkelt att genom att ändra urvalsgrupp, mätvariabel och tidsperiod visa på precis motsatsen till vad du visar. Ett tydligt emempel på detta är ditt påstående om att reallönen i USA har minskat sedan 1970-talet. Det du ”glömmer” att påpeka här var att de amerikanska lönerna under 1950- och 1960-talet ökade mycket kraftigt i USA och i början på 70-talet var lönenivån i USA mycket högre än i resten av världen. Därmed blir det ju svårt för dem att fortsätta öka i samma tak. Dessutom om man istället för att bara mäta lön istället mäter total anställningskomprnsation så visar den på något helt annat.

    http://research.stlouisfed.org/fred2/series/COMPRNFB

 10. 20 juni, 2013 at 11:26

  Även jag har som forskare en betydande vana att granska statistik, och även ekonomisk statistik. Jag har stor nytta av bl.a. ”Economic Report of the President”, med tabellbilagor. Om du tycker att uppgifterna är tveksamma eller felaktiga kan du konkret söka påvisa detta, vilket inte skett.
  Att reallönen enligt bl.a nämnda rapport ej ökat på 40 år säger något om stora brister i det ekonomiska systemet. OBS att det finns litet olika uppgifter om ändring av inkomst och olika mått.

  Här andra uppgifter att studera – och konkret kritisera:

  • Mellan 1979 och 2004 ökade den genomsnittliga disponibla inkomsten hos den fattigaste femtedelen av USA:s befolkning med 9 procent medan den ökade med 69 % (7,5 gånger mer) hos den rikaste femtedelen (Skarstein 2009).
  • Medan 1 % på toppen år 1979 fick 7,5 % av nationalinkomsten var andelen 14 % år 2004. Under samma period föll andelen för de 20 % i botten från 6,8 till 4,9 %. (Sherman & Aviva 2007).
  • I USA ägde år 2001 den rikaste 1 % av befolkningen fyra gånger mer än de 80 % som har minst tillgångar. Denna rikaste procent äger lika mycket aktier som den återstående 99 % av befolkningen.
  • Enligt ett tal av chefen för USA:s centralbank Federal Reserve Ben Bernanke (2007) fick efter skatt den rikaste procenten 8 % av all inkomst efter skatt 1979, medan siffran var 14 % år 2004.
  • I september 2006 ägde de 60 rikaste i USA motsvarande 630 miljarder dollar, en ökning med 10 % från föregående år.
  • Enligt ekonomitidskriften Forbes äger de 400 rikaste i USA nästan lika mycket som de 50 % (150 miljoner invånare) i USA som äger minst.
  • Mellan 1950 och 1970 tjänade de 0,01 % rikaste 162 dollar för varje dollar som de 10 % med lägst inkomst tjänade. Motsvarande andel mellan 1990 och 2002 var 18 000 dollar. Den 1 procent med största tillgångar i USA hade mer än dubbelt så mycket som de 80 % i percentil 1-80 %, och fyra gånger mer då man inkluderar finansiella tillgångar. Mellan 1983 och 2001 fick den rikaste procenten 28 % av ökningen av nationalinkomst, 33 % av den totala nettotillväxten och 52 % av den finansiella tillväxten. (Bellamy Foster & Magdoff 2009).
  • Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90 % i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %. Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar för den rikaste 1 %, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.
  • 2008 fick 32 miljoner personer i USA matkuponger, år 2012 var det 48 miljoner, en ökning med 50 %.
  Arbetslösheten i USA är officiellt 8 %, men 15 % om man inkluderar även korttidsarbetslösa som slutat söka (U6 i officiell statistik) och är 22 % om man medtar även långtidsarbetslösa. Enligt Foster & Mc Chesney var 14,9 % i den civila arbetsstyrkan arbetslösa enligt måttet U6 från Bureau of Labor Statistics i februari 2012. (Foster & McChesney 2012).
  Hypotesen om att även fattigare nu får del av ökat välstånd (”trickle down”) med ökning av BNP stämmer inte med fakta.
  • Ojämlikhet ökar under president Obama. Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1 % hela 93 % av ökningen av ekonomin.
  • Mer än en miljon skolbarn är hemlösa, efter en ökning med 57 % sedan 2006-2007.
  37 % av familjer där den äldste är under 30 år är fattiga.

  De rika blir rikare
  • I en rapport våren 2011 kan man läsa ”Den globala förmögenheteten fortsätter att återhämta sig starkt med en ökning på 9 biljoner dollar (Boston Consulting Group). Rapporten behandlar situationen för ekonomiska tillgångar hos världens dollarmiljonärer. Enligt rapporten utgör dessa 12, 5 miljoner hushåll 0,9 % av alla hushåll i världen, men de äger 39 % av de ekonomiskt förvaltade tillgångarna i världen, förutom andra tillgångar. För denna grupp, som med all sannolikhet vanligen får särskilda förvaltningsinsatser av banker m.fl., ökade tillgångarna med 8 % under 2010 till rekordnivån 122 biljoner dollar, mer än dubbelt så mycket som BNP i världen. Trettioåtta procent av dessa hushåll finns i USA. Tillgångarna för dessa ökade med drygt 10 % år 2010.
  • Den Honkongbaserade Hurun Report publicerade Hurun Global Rich List i mars 2013. Världen kan gläda sig åt en ökning med 83 nya dollarmiljardärer (+6 %), dvs. privatpersoner som äger minst motsvarande 6 500 000 000 kronor. Tillsammans hade dessa 1 453 dollarmiljardärer en förmögenhet på 5,5 biljoner dollar, dvs. motsvarande c:a 36 000 000 000 000 kronor. Detta är lika mycket som bruttonationalprodukten i Kina, där det bor minst 1 200 000 000 människor, och knappt 10 procent av BNP i världen. miljardärer, 409 st. (28 %) fanns i USA följt av Kina med 317 st. (22 %).
  Rikedomarna för de 10 rikaste individerna ökade med 22 % förra året, motsvarande 250 miljoner dollar/dag (c:a 1 600 000 000 kr/dag). Och antalet som äger motsvarande minst 10 miljarder kronor ökade från 83 till 108 individer – med 30 %.
  • År 2012 hade de 400 rikaste tillgångar på totalt 1,7 biljoner dollar, efter en ökning med 13 % på ett år. Detta innebär att tillgångarna för dessa 400 personer motsvarade 11 % av BNP i USA. Genomsnittligt ägde de 4,2 miljarder dollar efter en ökning med 400 miljoner, d.v.s. drygt 10 % på ett år. År 1982 fanns 13 miljardärer i USA med tillgångar på 83 miljarder dollar (2,5 % av BNP) jämfört med 409 stycken med tillgångar på drygt 1 700 miljarder 2012, d.v.s. drygt 11 % av BNP.

  ** Och välkommen med synpunkter på blogginlägget också.

  • Tom Jensen
   20 juni, 2013 at 18:09

   Som jag skrev tidigare är jag inte intresserad av att diskutera statistik då jag vet hur enkelt det är att vrida och vända på statistiken för att få den att visa vad man vill. Tillexempel om man vill ”bevisa” att kapitalismen är dålig finns det miljoner upplagor av statistik som stödjer detta påstående, samtidigt som det finns miljoner upplagor av statistik som stöder att kapitalismen är bra. Allt beror på vilka länder, vilka tidsperioder, samt vilka undersökningsvariabler man väljer att fokusera på. Därför är jag inte imponerad av försök att ”bevisa” saker med statistik utan håller mig istället till principiella diskussioner.

 11. 23 juni, 2013 at 10:06

  Du har fel om statistik anser jag och många andra. Man måste kritiskt granska statistik, dess kvalitet, eventuella ”vested interests”, men använda den som också sker i all politisk och ekonomisk debatt. Sedan kan och kommer andra att kritiskt granska hur man använder statistiken. Se debatten om ekonomiska klyftor i Sverige, i DN Debatt och här.

  Principiella diskussioner är viktiga, och då är statistik viktigt då man vill beskriva ”läget” nu och då på olika håll under olika perioder (som du berör det, kan förhållanden variera). På denna blogg finns många inlägg som försöker sig på principiella diskussioner.

Comments are closed.