Det är inte OM utan NÄR


Nu i helgen träffas G8-länderna i S:t Petersburg för att bland annat diskutera det pandemihot som ständigt är mänsklighetens följeslagare.

Svensken Anders Norström är tillförordnad generaldirektör i WHO och han har i medierna bland annat talat om vad som skulle hända vid ett massivt utbrott av fågelinfluensa. Det krävs inte särskilt mycket fantasi för att föreställa sig katastrofen på det lokala planet, t.ex. i Sverige. En farsot, oavsett vilken, som dödar 10-20 % av befolkningen innebär en total kollaps av det samhälle som vi har idag.

Det nu aktuella hotet, att fågelinfluensaviruset (H5N1) muterar och blir luftburet, beskrivs som ett reellt hot och många med djupa kunskaper inom området hävdar det jag skriver i rubriken, det handlar inte OM utan NÄR. Det må vara hur det vill med den saken, men vi har under de senaste åren sett ett flertal virus som på sitt sätt upplevts som hot mot hela mänskligheten. Galna kosjukan och SARS är ett par tämligen näraliggande exempel.

Men det mest uppenbara är den pågående pandemin av HIV/AIDS. En farsot som medierna inte rapporterar speciellt mycket om därför att den inte leder till döden efter bara några dagar, och givetvis också därför att dess effekter slår som hårdast där svenska tidningars löpsedlar inte ger en ökad lösnummerförsäljning.

Den katastrofkommission som utredde regeringen och myndigheternas agerande i samband med tsunamikatastrofen, påverkade sannolikt regering och riksdag på ett positivt sätt då det utmynnade i ett beslut om att bygga en svensk vaccinfabrik.

Antagligen var ett av de mer avgörande motiven det faktum att vi inte kan förlita oss på möjligheten att få köpa tillräcklig mängd vaccin i händelse av en pandemi, oavsett vilken farsot det än gällde. Från regeringens sida insåg man inte i tid vilken fara det innebar när medicinföretagen

förlade vaccinproduktionen till andra länder, något som sannolikt också påverkade standarden på den forskning som tidigare bedrevs i landet.

G8-mötet i S:t Petersburg får förhoppningsvis de rikaste länderna att uppmärksamma farorna i att vara oförberedda på ett utbrott av en smittsam och mycket dödlig pandemi. En av de saker som måste få kosta pengar är en väl utbyggd sjuk- och hälsovård, inte bara lokalt utan även globalt. Och nu krävs det att G8-länderna tar initiativ och öppnar plånböckerna. Vackra tal har vi hört tillräckligt många.

Om fågelinfluensa blir nästa farsot, eller om det blir ”digerdöden” eller ”pesten” det har jag inte en aning om, men visst är det 100 % korrekt att säga NÄR i stället för OM. Den dagen, oavsett om den kommer i morgon eller om hundra år, måste svensk vaccinforskning ligga i nivå med de världsledande och produktionsmedlen måste finnas för att snabbt kunna producera den mängd vaccin som behövs.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

[tags]politik, fågelinfluensan, h5n1, regeringen, vaccinfabrik, g8, anders norström, who[/tags]


7 svar till “Det är inte OM utan NÄR”

 1. ”måste svensk vaccinforskning ligga i nivå med de världsledande och produktionsmedlen måste finnas för att snabbt kunna producera den mängd vaccin som behövs.” Hoppas du menar i världen när du talar om behovet?

 2. Ja givetvis. Men i en sådan situation så kommer knappast Sverige att få köpa in 9 mijoner doser, därför är det viktigt att vi har egen produktionskapacitet.

  Att inbilla sig att solidariteten är hög i ett sådant läge är bara dumt. Jag tror t.o.m. att vapenmakt kan komma att användas för att förvissa sig om vaccin.

  Och ja, hela världen måste ha möjlighet att få vaccin, men G8:s första uppgift måste väl bli att se till att alla medborgare har hälsovård nog att administrera det.

 3. Peter Karlberg
  Det finns i dag kapacitet att inom ett halvår tillverka ca: 300 miljoner doser totalt i världen om man ser det på en tidsdräkt av ett halvt år.

  Uppgifter säger att det räcker för att skydda max 100 miljoner människor.

  Alla som har kunskap (även WHO) har en benägenhet att mörka kunskaper om h5n1-virusets mutationer och nya DNA varianter, den troliga orsaken är att man planerar att göra pengar på saken.

  Det vore inte helt fel om regeringen kunde ge lika mycket pengar till villkorad forskning om detta som man ger till forskning för vapenindustrin.

  Då vi har ett överskott på ca: trettio miljarder i budgeten skulle det sitta fint om dom åtminstånde kunna ge en tiondel av detta till ett pandemiförsvar.

  KAS

 4. KAS: ”Alla som har kunskap (även WHO) har en benägenhet att mörka kunskaper om h5n1-virusets mutationer och nya DNA varianter, den troliga orsaken är att man planerar att göra pengar på saken.”

  Vilket dravel! Skulle WHO mörka om mutationer?

 5. Det förefaller ju som om det vore en god gärning att planera för en produktion som vida överstiger våra egna behov liksom att satsa resurser på att hjälpa dem som har brister i sin distributionskedja. Då kanske vi skulle slippa utdragna strider om utvecklingsländernas tillgång till medicin (som ju gäller för HIV-medicinering).

 6. Jinge det är inte dravel dom har haft kännedom om vissa sekvenser av DNA i över 6 månader utan att offentliggöra dem och kritiseras därför av forskare. Om dom mörkar vet jag verkligen inte men kanske DNA har förmåga att leka kurragömma.

  Google lite öm en säger!

  Vänligen KAS