Desinformation om Kuba och dess valsystem


Denna informativa artikel om Kubas valsystem har jag fått av Eva Björklund, en av landets främsta experter på Kuba, som hon besökt många gånger. Av stor aktualitet i dessa dagar.

Det sprids mycket desinformation om Kuba och dess valsystem. Vi försöker räta ut frågetecknen
Först lite om rapporteringen på Sveriges Radio, därefter följer en beskrivning av det kubanska valsystemet.
Fel igen, Lotten Collin
På Sveriges Radio fortsätter Lotten Collin sina ovederhäftiga rapporter. Nu gäller det Kubas president. Här säger Collin att det är Kommunistpartiets Kongress som utser den nye presidenten. Faktum är att det är det nyvalda parlamentet, Nationalförsamlingen, som vid sitt första sammanträde har som en av sina uppgifter att utse ny regering, inklusive president. Långt ifrån alla i Nationalförsamlingen är medlemmar i Kommunistpartiet. Partiet hade kongress 2016, så hon är ute och cyklar igen.
Kuba imagesCAD0JAQF
Likaså hävdas ideligen, också av Collin, att det nu är den förste som inte heter Castro som blir president efter revolutionens seger 1959. Det stämmer inte heller. Den förste var Manuel Urrutia, som snart efterträddes av Osvaldo Dorticos. Denne var president till 1976 då Fidel Castro tog över, för att efterträdas av Raul Castro, som nu fullgjort två mandatperioder på fem år.

Kubas system för att välja folkets företrädare i beslutande kommun-, läns- och nationalförsamlingar, samt president och regering, är unikt. Det finns inget liknande i världen.
Kubas system har vuxit fram ur landets historia, en liten nations kamp för frihet, självständighet och människovärdigt liv, mot 1800-talets spanska kolonialism och sedan mot supermakten USA:s ständiga, aggressiva anspråk på att kontrollera öriket.
Historien har lärt Kuba att varken tillåta utländska krafter eller privat rikedom att påverka valen. Kubanerna nominerar och väljer sina företrädare från grannskapsnivå och uppåt, utifrån deras insatser i grannskapen, folkrörelserna, de statliga organen och inte utifrån några fagra vallöften. Det är ett noga genomtänkt system för representativ, deltagande demokrati.
Det handlar om val till politiska församlingar utan partier, utan vackra vallöften, utan personvalskampanjer, utan pengars inflytande, utan tävlan om ekonomiska fördelar (inga mutor, inga arvoden, nästan bara fritidspolitiker). Hur går det till?
Havanna imagesCA3XREEAHavanna
Allmänna och hemliga personval på alla nivåer
Rösträtt från 16 år
Små valdistrikt
Nomineringar på kvartersnivå, kommunnivå och folkrörelsenivå
Alla valda har regelbunden redovisningsplikt inför sina väljare, som kan återkalla mandatet
Valda församlingar i kommuner, län och hela landet

Val till national- och länsförsamlingarna äger rum vart 5:e år, till kommunförsamlingarna med 2,5 års mellanrum. Vartannat val till kommunförsamlingarna är starten på en halvårslång valrörelse med val till länsförsamlingar och nationalförsamling. Slutligen president- och regeringsval, samt styrelseval i länsförsamlingarna.

Direktnominering på kommunnivå
Kuba har 168 kommuner uppdelade på 15 län, och den särskilda kommunen ”Ungdomsön”. Kommunerna är indelade i kommundelar med 3–10 000 invånare på landsbygd, och upp till ca 15–60 000 i stadsbygd. Kommundelarna är i sin tur indelade i små geografiska valdistrikt med ca 1 000 invånare, men i de minsta kommunerna kan ett valdistrikt omfatta så lite som ett par hundra invånare. Distrikten är indelade i 2–8 grannskap eller byar – motsvarande CDR-kvarterskommittéernas upptagningsområden – med från ett 50-tal upp till ett par hundra invånare.
Nomineringarna till kommunalvalen sker direkt på öppna grannskapsmöten. Nomineringsdebatten är öppen, deltagarna känner varandra och röstar på dem de har mest förtroende för. En USA-stödd dissidentkampanj försökte lansera 175 egna kandidater, men ingen av dem fick sina grannars förtroende.
De två som får flest röster blir nominerade till kommunförsamlingen. Presentationer med ålder, utbildning, yrke, medlemskap i organisationer, internationella insatser mm sätts upp på anslagstavlor på välbesökta platser runt om kommunen inför valen.
Den 26 november 2017 ägde kommunalval rum i 24 365 vallokaler över hela Kuba, med en andra omgång 3 december där ingen av kandidaterna fått över 50 % av rösterna. Av nominerade 60 870 kandidater valdes 12 515 ledamöter till landets 168 kommuner. Valdeltagandet uppgick till ca 86 procent, 4 procent blankröster och 4 procent ogiltiga.
Mandela och Castro untitledNelson Mandela och Fidel Castro
Kommundelsnämnder för deltagande demokrati
I varje kommundel bildas en nämnd bestående av kommunförsamlingens ledamöter i kommundelen och representanter för grannskap, organisationer och verksamheter i kommundelen. De väljer en ordförande, som får gå igenom en kurs för att kunna sköta sitt uppdrag.
Det blir en slags kommundelsstyrelse för att se till att all verksamhet sköts som den ska, kanalisera klagomål från medborgarna och bidra till att lösa problem som de tar upp, eller som nämnden på annat sätt blir varse. Genom att kommundelens kommunfullmäktigeledamöter ingår i nämnden, finns direktkanal till kommunfullmäktige som kan fatta beslut om sådant som t ex behöver finansiering, men de problem som kan lösas inom kommundelen stannar där. Det finns också direktkanal till alla folkrörelsers lokala organ.
Kommundelsnämnden ska följa utvecklingen och redovisa den i öppna möten med invånarna, liksom alla ledamöter ska genomföra regelbundna öppna redovisningsmöten i sina distrikt, där väljarna kan besluta att genomföra nyval om de inte är nöjda.
Kommunerna nominerar kandidater till national- och länsförsamlingar
Inför valen bildas en valberedning i varje kommun med representanter för folkrörelserna: Fackföreningsrörelsen CTC, Kvinnoförbundet FMC, Småbondeförbundet ANAP, Kommittéerna för Revolutionens Försvar CDR, Elevförbundet FEEM och Studentförbundet FEU, med representanten för CTC som ordförande. De lägger förslag till kommunförsamlingen som nominerar kommunens kandidater till läns- och nationalförsamling.
Länens storlek uppgår i medeltal till 600–700 000 personer. Stor-Havanna har dock 2,2 miljoner indelat i 15 kommuner.
Högt valdeltagande gav 53 procent kvinnor i Nationalförsamlingen
I valen till Nationalförsamlingen 11 mars uppgick valdeltagandet till 82,9 procent av 8 926 575 röstberättigade. Giltiga valsedlar 94,42 %, Ogiltiga 1,26 %, Blankröster 4.32 %
Och kvinnorna fick för första gången majoritet med 53 procent av ledamöterna.
Presidentval 19 april
Den 19 april kommer den valda Nationalförsamlingen att konstituera sig och välja landets president. Inom sig väljer de 605 ledamöterna ett Statligt Råd bestående av en ordförande, en förste vice och fem vise ordföranden, en sekreterare och 23 ledamöter därutöver, dvs. sammanlagt 31 ledamöter. Ordföranden i Statliga Rådet är tillika Kubas stats- och regeringschef.
Den 23 mars sker konstitueringen av länsförsamlingarna som väljer styrelse, ordförande och sekreterare.
Inga höga löner
Ledamöterna i Nationalförsamlingen får inga personliga eller ekonomiska fördelar. De behåller sina gamla arbeten och får tjänstledigt utan lön. Under tiden får de ersättning som motsvarar lönen och traktamente för extra kostnader för att resa till och vistas i Havanna. Ledamöterna är skyldiga att hålla kontakt med sina väljare, lyssna på deras klagomål, deras förslag och regelbundet inför dem redogöra för sin verksamhet som ledamot. De kan när som helst få sitt mandat återkallat av sina väljare.

i Andra om: , ,, , , , , ,


15 svar till “Desinformation om Kuba och dess valsystem”

 1. Faktum är att i USA kan du få köpa vilken politiker som helst för att springa dina ärenden. Du kan även köpa hela kongressen. I Kuba däremot väljer folket sina representanter. Västmedia kan ljuga hur mycket den vill (detta är ingen nyhet i och för sig), dock folk har numera fått upp ögonen för medias smutsiga spel. Vem behöver Fejk Stream Media när det finns alternativ?

 2. Sen bör vi nog titta på vårt eget land. Här har vi valfusk i klass med gamla Sovjet. Undrar vad de bestämt att nästa regering ska se ut. Blir det en fortsättning på diktator Löfven eller blir det en samregering med S och M med Annie Lööf som statsminister? Vi får väl se vad Saudi och EU vill.

  • Ursprunget till denna demokrati har Kuba under 50- och 60-talet hämtat från Sovjetunionen! Sedan har de kanske utvecklat demokratin mer på grund av det kubanska folkets vilja.
   Faktum är att ursprunget till Kubas valsystem är Sovjetunionen. Både Kuba och Sovjetunionen hade täta kontakter med varandra på 60-talet, och mycket är hämtat från Sovjetunionen (t ex hade Sovjetunionen en bra utbildning av både inhemska och utländska medborgare, som till läkare, ingenjörer, mm). Då var det ganska vanligt att se människor med en annan hudfärg i Moskva än det var i Stockholm.
   Så det är tack vare Sovjetunionen som Kuba har en sådant bra valsystem! Sedan har Kuba naturligtvis utvecklat sin egen prägel på valsystemet. Det är folkets röst som ska gälla – inte kapitalets! Och kapitalet här är USA. Det är många konservativa och förmögna organisationer som har satsat enorma summer på att fälla den kubanska socialistiska regeringen, t ex den konservativa och högerextrema organisationen The Heritage Foundation.

  • Det finns inget annat land som stöttat så många diktaturer som USA. Punkt
   Det finns inget annat land som störtat indirekt eller direkt så demokratier som USA. Punkt
   Det finns inget annat land som exporterar vapen till så många diktaturer som USA.Punkt

   USA:s politik för ”regimändring” i Syrien har varit en katastrof från början till slut. Som aggressionskrig är det enligt internationell lag ett brott mot mänskligheten och har medfört ohyggligt lidande för det syriska folket. Men de två senaste norska regeringarna har stött denna aggression med 100 % i Stortinget. Vill de aldrig lära sig?
   Kommentar: Också de svenska regeringarna under Reinfeldt, då Bildt instämde i det odemokratiska skallet ”Assad måste bort” och regeringen Löfvén som upprepar USA:s lögner och demonisering är lika odemokratiska stödjare av brutalitet och brott mot internationell lag.

   Skriften 13-247x350
   Utdrag ur Bilaga till Kapitel 1 i skriften och boken ”USA som världspolis”. (Se annons till höger).
   Några USA-stödda statskupper mot demokratiskt valda regeringar.
   Det finns inget land som stött så många militärkupper mot även demokratiska regeringar som USA. Utrikespolitiskt är USA inte för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra.
   – 1953 Mossadeq i Iran 1953
   – 1954 Arbenz i Guatemala
   – 1960 USA-stödda mordet på premiärminister Lumumba i Kongo inleder kaoset
   – 1965 Sukarno i Indonesien
   – 1973 Allende i Chile
   – 1970 Sihanouk i Kambodja
   – 1983 USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada
   – 2002-2015 USA stödjer statskuppsförsök i Venezuela
   – 2014 Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti och skickas till Afrika. En USA-stödd statskupp genomförs och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas
   – 2009 Zelaya i Honduras
   – 2013 Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi
   – 2014 Stödet till statskuppen i Ukraina i februari

  • Jesper, vem har sagt att Kuba är en diktatur? Har du själv besökt Kuba och tagit del av deras valsystem, och att det är därför som du kan säga att det är en diktatur?
   Eller upprepar du bara mediernas framställning att det är så utan att du själv har funderat på saken? Då går du i ledband till medierna och de multinationella företagen.
   ”Inom mediafältet har marknaden på senare tid kommit att domineras fullständigt av multinationella företag. Företagen i fråga har satsat på vertikal expandering över flera branscher för att säkerställa deras grepp om publiken. Följden blir att ett begränsat antal media konglomerat kontrollerar utbudet och distributionen av mediainnehållet på en global skala. Utvecklingen har nått ett stadium där nio av tio TNC:s har fördelat marknaden mellan sig och fullständigt kontrollerar samtliga betydande filmstudier i Hollywood, de stora amerikanska TV-bolagen, 80-85% av den globala musikindustrin, majoriteten av TV-sändningarna via satellit som används för att nå internationell publik, en stor del av världens företagsamhet, de kommersiella tidningsföretagen, mm.
   Några av dessa aktörer är Robert Murdochs New Corperation och Time-Warner som rymmer t ex CNN och Warner Bros.”
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Multinationellt_företag
   De multinationella företagen har som avsikt att styra våra åsikter och tänkande. Om det inte varit för att det finns minst två fraktioner inom kapitalet – en nyliberal fraktion med Clinton, Obama, Biden Löfven, m fl, och den konservativa fraktionen med Trump, Steve Bannon, Tillerson, m fl – så skulle skandalen med Cambridge Analytica förmodligen aldrig uppdagats. CA har som uppgift att samla in data analyser och folkets uppfattningar om saker och ting (genom sociala medier) och säljer sedan infon till alla som vill styra folket till det politikerna vill. Så har vi har blivit manipulerade av kapitalet!
   Men detta är inte något nytt. Redan på 90-talet (och förmodligen mycket längre tillbaka i tiden än så) har företag försökt styra folket. Cambridge Analytica är ett dotterbolag till SCL (Strategic Communication Laboratories) som har använts av militär och politiker för att manipulera folket. SCL har blandat sig i valen i mängder av länder, t ex Ukraina och Sydafrika. De hävdar att regeringen i Storbritannien och USA har godkänt eller stött deras metoder.
   Nyckelpersonerna i Cambridge Analytica är bland annat Robert Mercer och Steve Bannon. CA har sålt info till den enormt rika, konservativa och högerextrema organisationen The Heritage Foundation där Rebekah Mercer har en del makten.

   (TNC – Transnational Corpartion)

  • Säger den lycksalige slaven. Inte utan inte sade Goethe ”den bäste slaven är den som tror sig vara fri”. Hur är det med löneslaveriet, dyra hushyror, matvaror och annat? Av din inlägga at bedöma så dryga du ut det via trolleri på nätet.

  • Jesper
   20 april, 2018 at 12:24

   Trams. Kuba är en diktatur. Punkt.

   I den mån Kuba tillåter endast ett parti så tycker jag du har rätt. Men artikeln ovan har inte perspektivet flerpartisystem utan beskriver demokratin inom enpartisystemet. Jag tycker faktiskt det är ganska imponerande hur de har lyckats och framförallt med att få människorna intresserade att få vara med och bestämma utan att de ska behöva se politiken som en födkrok. Det här är något vi lyckats sämre med inom den västerländska demokratin och utvecklingen går heller inte mot mera deltagande inom politiken. Jag tror vi hellre vill att någon annan gör det. Åtminstone ser jag det så numera. Ett deltagande känns inte meningsfullt. Men efter mångårig kräftgång och medlemstapp från både politiska partier och LO förbund så har det istället vuxit fram en alternativ höger som tycks engagera många och särskilt inom den politiska debatten på internet.

   För övrigt vill jag tacka för redogörelsen över det demokratiska inflytande på Kuba men undrar samtidigt hur kubanerna upplever det själva? Har de koll hur det ser ut i övriga världen eller blir de 24/7 matade med tillrättalagd statlig propaganda som i Sovjetunionen?
   Finns Internet på Kuba eller är det censurerat?

   • Enpartidemokrati är en form av demokrati såväl som att direktdemokrati i Schweiz är en form av demokrati. Jag har inte talat med befolkningen på Kuba, men med folk i Laos och Vietnam. Det jag vet bekräftar att Kuba förmodligen har en demokrati, precis som dessa länder har detta. De har visserligen många nollor på sedlarna, men Sveriges politikeradel är idag faktiskt på god väg att fixa så att även vi blir miljonärer snart på bekostnad av pensionärers skrala sparkonton.

  • @jesper: läs här om den ökända demonkratin i lill-brittanien. Kanske kan du lära dig ett och annat som stärker dina trams argument om Kuba . . .

  • Diktatur är att inte ha kollektivistiska partisystem där ens enda möjlighet att delta i formandet av samhället är att frånsäga sig sin individualism och underkasta sig diverse kollektivistiska partistrukturer. Jesper vill underkasta sig ett kollektiv istället för att agera i samhället som individ.

   • Jag håller med dig. Det utopiska samhället är ingen diktatur utan istället en demokrati av högsta rang. Problemet är bara att det utopiska samhället inte tillåter konkurrens. Men konkurrensen är en del av människan och för den delen levande varelser överhuvudtaget. Frågan jag ställer mig är bara, är ett samhällssystem möjligt där människan inte längre tillåts vara människa utan berövas en del av dess genetiska egenskaper?

    Det pratas ibland om genmodifierad mat och som jag är mycket tveksam till, men kanske det också borde vågas dryfta om genmodifierade människor? Jag tror det här är farliga vägar, att med hjälp av uppfinningsrikedom börja mixtra med dom ekologiska systemen.