Den brutala sanningen bakom moderat politikCharles Darwin

Moderater och nyliberaler är kraftiga motståndare till välfärdsstaten. Det beror på att de är starka anhängare av Darwinismen.

De anser att fattiga och sjuka ska dö ut automatiskt. Det är huvudskälet till att de vill privatisera även sjukvården. De rika kan betala för sin egen vård och anses därmed som mer livsdugliga..

Det är mot den bakgrunden man ska betrakta Reinfeldts förslag om att sänka pensioner, a-kassa och sjukersättning..

De fattiga som är friska nog för arbete kan få göra det som pigor i de rikas hem..

Det är den brutala sanningen!


11 svar till “Den brutala sanningen bakom moderat politik”

 1. Det naturliga urvalets princip. Så är det förstås. Nyliberaler och andra tokhögerfolk anser förstås att de tillhör ”de finare” och allt annat är pack. Sänker man a-kassan tillräckligt mycket så hoppas de väl att folk ska svälta ihjäl!

 2. Haha, så ateisten Jinge går å ena sidan i taket över den s.k. ”kristna högerns” korståg mot vetenskap

  Medan han å andra sidan förfäras över den hemska neo-Darwinismen som tillskrivs som den ideologiska drivkraften bakom vår höger.

  Kanske dags att uppfinna ett nytt högerspöke?
  kristna-högern, bomb-högern och nu *trumvirvel*… ateist-högern!

 3. Nej jag går inte i taket det minsta pga Darwinism. Men jag konstaterar, som Anders och Nils, att det är den starkes rätt som ligger bakom. Att de tokkristna inte tål darwins läror är inte ett bekymmer för mig, det borde vara deras bekymmer.

 4. Alla de borgerliga partierna säger ju tydligt att sjukvård ska vara gratis. Inte något snack alls om egenfinansiering.

 5. Det är själva grunden till varför det borgerliga alternativet är skrämmande. Visst kan de ha rätt i vissa frågor, kanske skattetrycket är för högt och så vidare, men grunden är: människosynen.
  De hävdar alltid den starkaste rätt. De starkaste klarar sig ju ändå alltid, därför är det viktigt att bygga ett samhälle där också de svaga grupperna, de gamla, de handikappade, med flera också har rätt att leva ett drägligt liv.

 6. De är samtliga förespråkare för både privata skolor och privatsjukvård. Jag håller helt med Chadie. Det borgerliga alternativet är klart skrämmande..

 7. Jag tycker att din benämning ”darwinism” är oriktig. Enligt min mening är det mer riktigt att använda sig av ordet ”socialdarwinism”, eftersom ditt inlägg berör politik och inte biologi. Blanda inte ihop darwinism med socialdarwinism, två olika saker!

  Susning.nu, socialdarwinism:

  Socialdarwinism är en term för de samhällsvetenskaper som tillämpar delar av Darwins evolutionsteori utanför biologins område. Till skillnad från Darwin som såg evolutionen som en oriktad process utan mål, ville socialdarwinismen driva upp människor som plantor i ett växthus eller hundar på en kennel, dvs man ville driva en avel på ”samhällskroppen”. (Socialdarwinismen var alltså ingen utvecklingslära, utan en avelslära.)