Debatt om Syrien med Socialistpartiet, som förespråkar ökat krig


Det lilla trotskistiska Socialistiska Partiet (SP) arbetar mer än andra politiska partier på att stödja oppositionen i Syrien och därmed interventionspolitiken ledd av USA-imperialisterna, och utan särskilda förbehåll, fast SP kallar sig för vänsterparti. Detta framgår av artiklar i SP:s tidning Internationalen och av blogginlägg av Göte Kildén och Benny Åsman, ledande medlemmar i SP. De stödde också NATO:s krig i Libyen, ett klart överskridande av FN-resolutionen. Facit:Uppemot lika många döda på ett par månader, en sönderslagen stat, och alltmer kontroll för utländska bolag över Libyens rika oljtillgångar.
Kilden & Åsman cropped-makrilloring07_sm2

Jag kommenterade för första gången ett av deras blogginlägg 19/3, med tre kommentarer, som blev införda. En av mina kommentarer avslutades med förslaget nedan i 6 punkter. Svar kom från en Tim Gibran, med instämmande av Göte Kildén. Mitt svar till Gibran har inte blivit införd och kommer här.

Jag: ”Trots osäker information bör de flesta kunna enas om.
1. Fredlig lösning av konflikten.
2. Nej till utländsk intervention.
3. Upphävda sanktioner.
4. Inget svenskt stöd för krig mot Syrien.
5. För ett fritt, enat och självständigt Syrien.
6. Låt det syriska folket bestämma sin framtid – inte al-Qadia eller USA-imperialismen.
Instämmer ni också? Om inte, vad instämmer ni inte i, och varför?”

1. Tim & Gibran Fredlig lösning? Under 6 månaders demonstrerade hundratusentals obeväpnade civila för vanliga medborgerliga rättigheter, medan regimen massakrerade demonstranterna med automatvapen och terror. Efter 6 månader började delar av regimens soldater massdesertera p.g.a. detta och ställde sej på demonstranternas sida till deras skydd. Regimen Assad hade all möjlighet att visa ett fredligt ansikte, men visade sitt rätta: terrorns och det mördande förtryckets. Finns ingen anledning för nån att tro på Assads vilja till fred.

Svar: Kriget i Syrien utgår från USA-imperialismens väl kända planer på att destabilisera Libyen (skett) Syrien(pågår) och Iran (nästa steg, förbereds medialt) samt även från förklarligt missnöje med diktaturen och ekonomiska problem. USA och dess allierade bedriver i Syrien enligt ”unconventional warfare” enligt sin armémanual – krig genom ombud samt överlägsen massmedial desinformation och demonisering av motståndaren. Huvudmotsättningen är nu mellan USA-imperialismen och dess allierade samt den syriska regeringen. Kampen för ökad demokrati är viktig, men undanträngd av denna motsättning. De protester som började för 2 år sedan i Syrien hade i tidigt skede inslag av utifrån beväpnade demonstranter, vilket motverkade en fredligare utveckling som i Tunisien och Egypten. Arabförbundets rapport vittnar om att stora och ofta fredliga demonstrationer för och emot regeringen ägde rum under 2011, men också om visst ömsesidigt våld.
Syrien skada efter Israels bombanfall 4RTR3D5PK

Du ger inga fakta om omfattningen av din beskrivning av Assadregimens dåd. Det pågår ett av utländska stater initierat och stött inbördeskrig, med dödande och våld från båda sidor enligt olika rapporter. Olika uppgifter finns och i krig är sanningen ofta det första offret. För att komplettera bilden: Då Syriens regering, som enligt FN-stadgan har rätt att försvara sitt land, bombar rebeller i bostadsområden kallas det av ”Assad dödar sitt eget folk”. Flera av de massakrer som regeringen beskyllts för har visat sig vara utförda av rebeller. ”Massakermarknadsföringsstrategi” har den kände tyske politikern och mediamannen Todenhöfter kalla det. Det pågår som saget ett informationskrig också och här är USA och allierade helt överlägsna. Med detta kan jag inte bestrida övergrepp och tortyr från regeringen, men jag vill ha mer fakta.

Ny komplettering av den vanliga bilden. I sin bok ”Drömmen om Damaskus” skriver syrienexperten Aron Lund: ”Religionsfriheten är mer omfattande i Syrien än i nästan något annat arabiskt land” och att ”Assad var genuint populär”. I en opinionsundersökning av ett institut i Syrienfientliga Qatar gav 55 % stöd till Assad som president. Jag anser att demokrati innebär att folket i Syrien ska få bestämma själva.
Huvudsidan av konflikten är nu mellan USA-imperialismen och dess ombud samt folket i Syrien. Rebellerna på marken domineras av utlandsstödda, ofta religiöst extrema rebeller, dessutom med betydande inslag av utlänningar, varav t.ex. den starka al Nusra-fronten har anknytning till al-Qaida. Och ledningen av rebellernas ledning skedde senast i Doha, Qatar under USA:s överinseende. Den ”president” som nu föreslås i en konkurrerande marionettregering har bott i USA i åratal, liksom Karzai i Afghanistan hade.
Är regeringen i Bahrein, Saudiarabien, Irak, Afghanistan, Honduras etc. för resten mer legitim?

Man bör absolut stödja allt arbete på en fredlig lösning a la FN. Då ökar möjligheterna för en demokratisk utveckling och ett oberoende Syrien. Att världens i särklass mest aggressiva stat, USA och gamla kolonialmakter som Frankrike och Storbritannien och de utlandsstödda rebellerna i ställer vill ha krig säger något. Den syriska regeringen har lagt fram konkreta och utförliga planer för fred a la FN, samt för demokratisering. FN:s fredsarbete och dessa planer måste tas på allvar. Fortsatt krig kan knappast vara i det syriska folkets intresse. Däremot är det av intresse för USA & Co och deras policy att ”Söndra och härska” samt för de dominerande religiöst extremistiska stridande rebellgrupperna på marken. Glöm inte att den våldsbejakande oppositionens ledning är tillsatt under ledning av USA i Doha, Qatar i november, med en i USA bosatt (jämför Karzai i Afghanistan) syrier som presidentkandidat i en marionettregering.
9syrien2

2.Tim Gibran Den helt dominerande utländska inblandningen i Syrien står Ryssland och Iran för med sitt stöd till en mördarregim utan nån rätt till makten. Västs skamliga roll är hittills till största delen att hindra vapen att nå oppositionen, denna är helt underbeväpnad och slåss främst med handeldvapen mot ryska stridsflygplan och tanks.

Syria gulf-states-logic

Svar: Syrien har som erkänd legitim stat valt att ha samarbete med Ryssland och Iran, och är annars ganska isolerad som stater som vill vara självständiga mot USA gärna blir. USA är annars den stat som har störst vapenexport, inte minst till diktaturer historiskt sett. Det är mycket väl belagt att USA och dess allierade, som Turkiet, Jordanien, Saudiarabien och Qatar, sedan länge försett rebeller med vapen, militär träning och pengar. Redan vid ett möte 1 april 2012 i Istanbul beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och pengar. USA lovade 12 miljoner och Västtyskland 7,6 miljoner US dollar, dvs. motsvarande 130-140 miljoner svenska kronor. Nu vill Frankrike och Storbritannien öka det militära stödet till rebellerna. Ryssland och Iran har inga trupper i Syrien efter vad jag vet. Västs skamliga roll är att beväpna och stödja rebellerna enligt principen ”söndra och härska” för att minska möjligheterna till en fredlig lösning och minska möjligheterna till demokrati.
3.Tim Gibran Ja, sanktionerna och vapenembargot riktat mot de kämpande demokraterna måste hävas. Regimen har fri tillgång till en mordmaskin, tillhandahållen av dess allierade i Iran och Moskva.

Svar: Rebellerna på marken domineras enligt rapporter i massmedia (t.ex. Independent) i Assad-fientliga länder av religiöst extrema grupper, ofta av utländsk bakgrund och med vissa grupper har anknytning till al-Qadia, en organisation som stödjer rebellerna.
Enligt Syrienkännaren Aron Lund existerar egentligen inte den i väst så omskrivna Fria Syriska Armén. De omfattande sanktionerna har inte stöd av FN-stadgan och har inte godkänts av FN:s säkerhetsråd.

Men USA, EU och Arabförbundet har infört sanktioner mot den syriska regeringen och inte mot rebeller, tvärtom. Sanktionerna förvärrar situationen för befolkningen. 2,5 miljoner syrier hade enligt en FN-bedömning i november 2012 ett akut behov av humanitär hjälp och över 340 000 hade flytt till grannländerna. Sanktionerna bidrar till att människor inte får de mest basala mänskliga behoven tillgodosedda. Dit hör dricksvatten, elektricitet, bränsle till matlagning. Sanktionerna mot Syrien innebär ett aggressivt ekonomiskt tvång som siktar till regimskifte och kränker Syriens suveränitet. Sanktioner kan aldrig vara tillåtna för att framtvinga en regimförändring och andra stater får enligt folkrätten inte heller hota med sådana handlingar.

EU har infört sanktioner som inkluderar investeringsförbud i den syriska oljesektorn och vissa relaterade exportförbud, begränsningar vad gäller export av utrustning för IT och telekommunikation, en rad olika förbud på kredit- och finansområdet, restriktioner mot handelsstöd och flygfrakt, och förbud för Europeiska Investeringsbanken och regeringar att låna ut pengar till Syrien mm.
4.Tim & Gibran Det finns inget stöd till någon sida i Syrien från svenska staten. Att det skulle vara ”ett krig mot Syrien” är en grotesk lögn och fövillelse som diktaturen och dess vänner sprider och som ingen anständig människa kan tro på. Däremot är det ett mördande krig mot Syriens befolkning av en regim som har noll rätt till makten och som endast kan stoppas från fortsatta massakrer på den egna befolkningen av den väpnade oppositionen. Ju förr dess bättre. Endast demokratiskt valda regimer är legitima. Assads regim är en ren och mycket brutal diktatur.

Svar: Fakta visar tydligt att det är ett krig mot Syrien, vg. se mina svar ovan. Sverige deltar i EU:s hårda sanktioner mot Syrien. I våras krävde Carl Bildt Assads avgång. Utrikesminister Carl Bildt säger enligt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 30/ 8 2012 att Sverige kan komma att hjälpa SNC med ambulanser och mobila kök. (http://www.svd.se/nyheter/utrikes/syrisk-opposition-lovas-svensk-hjalp_7460492.svd; http://www.dn.se/nyheter/varlden/svensk-teknik-till-syrisk-opposition).
”De framförde en del konkreta önskemål, som vi ska titta på. Jag tror vi kan klara huvuddelen av vad de var intresserade av” säger Carl Bildt till TT efter att ha träffat SNC:s ordförande Abdulbaset Sieda och ytterligare fem ur SNC:s ledning i Stockholm. Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin har ungefär samma syn som Carl Bildt i utrikespolitiska frågor och deltar också i finanselitens och USA-imperialismens slutna maktcentra som Trilaterala kommissionen, startad 1972 på storkapitalisten David Rockefellers lantställe.

5. Ja.

6. TG. Det syriska folket ska bestämma sin framtid och det förutsätter demokrati. Ingen utländsk makt ska styra och ställa med detta, inte USA med vapenembargo riktat mot oppositionen, inte Ryssland, Iran eller nån annan med tungt vapenstöd till diktaturen Assad. Vanlig solidaritet med vanligt folk och deras rättigheter betyder att vi ställer oss på demokraters sida mot en mördarregim som inte har nån rätt i världen till den politiska makten.
Syrien FRAMSIDA SYRIENHAFTE
Svar: Jag anser också att det syriska folket ska bestämma sin framtid och stödjer också en demokratisk utveckling i Syrien. Som jag påvisat ovan, och som framgår av massmedia i även Assad-fientliga massmedia samt i broschyren ”Vad händer i Syrien?” med 83 referenser, 20 kr av solidaritetsyrien@gmail.com är den utländska interventionen med krig genom ombud och desinformation av dominerande betydelse nu. Den som vill stödja en demokratisk utveckling måste fokusera på att bekämpa USA-imperialismen och på att stödja fredsförhandlingar. Det är solidaritet med det syriska folket.i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , ,, , , ,

Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs bloggAron Lund Björnbrum SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  3 comments for “Debatt om Syrien med Socialistpartiet, som förespråkar ökat krig

 1. 22 mars, 2013 at 10:54

  Jag har på Kilden & Åsmans blogg (se länk ovan) fått följande kommentar ”Vad är det för trams? Vi har inte fått någon replik på Gibran.”

  Faktur är att jag igår kväll försökte 4 gånger att lägga in min kommentar (detta blogginlägg) på deras blogg, men det gick inte.

  Mitt korta svar (föregående mening) kommer inte heller in. Jag riktar därmed ingen kritik/misstanke mot dem om att vilja undanhålla kommentar, utan vill se det som ett tillfälligt datatekniskt problem. Var min kommentar för lång?

  • 22 mars, 2013 at 18:48

   Det är möjligt att din kommentar är för lång. Jag har ingen aning om hur många tecken som kommentarsfältet tillåter. Däremot har vi inte fått den korta kommentar du talar om ovan. Ett är dock säkert: vi har ingen censur på vår blogg, utom i två fall- vi accepterar inga rasistiska inlägg och inga oförskämdheter mot en person eller grupp. Vilket ju inte gäller för ditt inlägg.

   • 22 mars, 2013 at 19:06

    Bra, jag uppskattar er policy och försöker själv tillämpa. I enstaka fall, vanligen efter några diskussionsvändor, kontaktar jag en kommentator och meddelar att vi får fortsätta en annan gång eller då mer fakta finns.

Comments are closed.