Danmark i krig


Detta är information om en intressant artikel som publicerats av Lars-Gunnar Liljestrand på Alliansfriheten.se 17/5 Danmark i krig

Danmark är det land som vid sidan av Storbritannien ivrigast deltagit i alla de stora krigen Väst genomfört under de senaste 20 åren. Det började med insatsen i Balkankrigen och bombkriget mot Jugoslavien 1999.Sedan följde deltagandet i USA:s krig mot Afghanistan 2001 och Irak 2003. Danmark gick med i den Nato-ledda interventionen i Libyen 2011. Nu ska det utredas.

i Andra om: , , , , , , , ,