Dagens Nyheters visdom flödar över alla bräddar


För en gångs skull kan man instämma i det mesta av inledningen till en huvudledare i Dagens Nyheter, den som kom igår med titeln ”De lata utopisterna”. DN skriver ”Världen är bättre än vad många tror. Utbildningsnivån är högre, medellivslängden har stigit till 71 år, allt fler barn vaccineras och i många utvecklingsländer har befolkningsökningen börjat plana ut. Skillnaden mellan hur det faktiskt ser ut och hur vi tror att det ser ut är markant. Om detta kunde man läsa i lördagens DN. Men allt är inte frid och fröjd och den globala utvecklingen rör sig inte i entydigt positiv riktning. Demokratiska framgångar följs av våldsamma bakslag, koldioxidutsläppen fortsätter att öka, miljöförstöring och överexploatering av haven riskerar att göra planeten fattigare, människor dör fortfarande av svält och förorenat vatten. Andra dör i krigshärdar – eller på flykt undan dem. Här i Europa ökar inkomstklyftorna på många håll och i den ekonomiska krisens spår har många blivit arbetslösa. Behovet av reformer är stort. Men i det rådande politiska systemet finns absolut ingenting att hämta. Det hävdar den kände och vältalige stand up-komikern Russell Brand som har hyllats av en mångmiljonhövdad skara efter en BBC-intervju i förra veckan. Politikerna har skapat en underklass som nu lämnas åt sitt öde när bankirernas och företagsmogulernas girighet tillåts diktera den politiska dagordningen.”
Russell Brand 162998328

Andra citat ur ledaren:
* ”I en lång artikel i magasinet New Statesman – vars senaste nummer haft självaste Brand som gästredaktör – förklarar komikern hur fel det är att en del människor är rika, medan andra inte är det.”
* ”Politiker som intresserar sig mer för att hålla sig väl med penningstinna särintressen än att se till att alla medborgare får tillgång till vård och utbildning förtjänar inte väljarnas förtroende.
* Och visst är det ett problem när det styrande skiktet i huvudsak hämtas från den ekonomiska överklassen.”

Kapitalism is not working images

Naturligtvis instämmer ändå inte DN:s ledare i Russel Brands synpunkter. Men har man någon egen analys, eller några bra motargument?

”Runtom i västvärlden sjunger unga och halvunga män – och några kvinnor – i lite olika tonarter den andliga, inre utvecklingens lov i kontrast till det rådande systemet.” Kommentar: DN bortser här från en faktabaserad kunnig kritik av kapitalismen, som finns på många håll, även i Sverige. Det är bara det att DN och dominerande massmedia inte släpper fram sådan kritik på sina debattsidor, med enstaka undantag. Och man bortser från den kamp mot orättvisor och den klasskamp som pågår i olika former, som Occupy Wall Street, 575 000 namnunderskrifter till USA:s kongress mot NSA, de tiotusentals strejkerna varje år i Kina, kampen för höjd minimilön i USA, naxaliternas kamp i Indien mot imperialism och förtryck, de kraftiga protesterna mot försämringarna hos befolkningen i länder som Grekland, Spanien och Italien etc. DN skriver själv idag ”Efter avslöjandena om NSA:s avlyssning kräver nu senaten en total översyn av USA:s underrättelseinhämtning.”

”Med hemsnickrade ekonomiska teorier och mer eller mindre konspirationsteoretiskt influerade världsbilder vänder de i moralisk överlägsenhet den smutsiga realpolitiken ryggen.”
Kommentar: I stället för presentation och analys av de väl underbyggd kritik åstadkommer DN denna plattityd. Vilket (typiskt) lågvattenmärken för landets ledande morgontidning.

”Västvärldens demokratier underkänns eftersom de inte genererar egalitära utopier där alla människors hela själsliga potential tillåts blomma ut. Vad de däremot ger av rättssäkerhet, välfärd och skydd för yttrandefrihet och andra mänskliga rättigheter är tydligen irrelevant.”
Kommentar: Rättsäkerheten minskar tveklöst i USA och andra västvärldens demokratier genom odemokratiska spionprogram på hemliga eller oklara grunder, som NSA. Framstående jurister har påvisat att rättsäkerheten har minskat sedan flera år i USA. Expresident Carter är tveksam om USA längre kan kallas demokrati. På tal om yttrandefrihet och västvärldens officiella demokratisyn – Se behandlingen av Assange, Manning och Snowden. Vid valen i USA, Västvärldens ledare, har en ”Dollarocracy” allt tydligare ersatt demokrati (se blogginlägg 13/8). På tal om mänskliga rättigheter -se de hundratusentals dödade i Irak, Libyen och Afghanistan, den öppna tortyren, Guantanamo och NSA.

På tal om välfärden: En dominerande trend sedan många år är ökad arbetslöshet (med fluktuationer), minskad social välfärd.
Enligt beräkning av Unicef, Världsbanken, WHO, UNDP, UNESCO m.fl. 1998 skulle man då för 80 miljarder dollar årligen, dvs. 800 miljarder totalt, under 10 år kunna ge alla jordens invånare basal sjukvård, basal utbildning, bra vattenförsörjning och bra sanitära förhållanden Toussaint & Millet nämner i sin utmärkta bok ”Debt the IMF and the World Bank” att dessa 800 miljarder US Dollar motsvarar 20 % av tillgångarna på 4 400 US Dollar för de 1 125 dollarmiljardärerna år 2007 enligt Forbes Magazine. En engångsskatt på 20 % för dollarmiljardärerna skulle varit tillräckligt!

Välfärden i USA.
-2008 fick 32 miljoner personer i USA matkuponger, år 2012 var det 48 miljoner, en ökning med 50 %.
-Mer än en miljon skolbarn är hemlösa, efter en ökning med 57 % sedan 2006-2007.
-37 % av familjer där den äldste är under 30 år är fattiga.
-Medianinkomsten har fallit 4 år i rad och var högre för 40 år sedan, enligt Economic Report from the President, presidentämbetets officiella rapport.
Fattiga barn som är framgångsrika i skolan har mindre sannolikhet att ta college-examen än barn från rika hem, vilka är dåliga i skolan. Möjligheten till högre utbildning är i USA starkt kopplad till föräldrarnas inkomst. Och ojämlikheten fortsätter att öka under Obama. ”Occupy Wall Street”-rörelsens paroll om att ”Vi är 99 % och de 1 %” ställer viktiga frågor på sin spets.
-Arbetslösheten i USA är officiellt 8 %, men 15 % om man inkluderar även korttidsarbetslösa som slutat söka (U6 i officiell statistik) och 22 % om man medtar även långtidsarbetslösa.
-Hypotesen om att även fattigare nu får del av ökat välstånd (”trickle down”) med ökning av BNP stämmer inte med fakta.

Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

Större insikt hos folket än hos politikerna?
I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade bara 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system behövdes. 2/3 menade att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt. 54 % menade att Sovjetunionens fall var positivt. Tjugotvå procent, (61 % i Ryssland och 54 % i Ukraina), sa att det var illa.
*En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009)
* I en tredje representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en fjärde opinionsundersökning, i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket av Karl Marx i boken Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987).

Sammanfattningsvis finns en utbredd kritisk inställning till kapitalismen och en likaledes utbredd positiv inställning till socialistisk idéer. Förslag på innehåll i en socialism av idag finns i tidigare blogginlägg, t.ex 23/10.
Lathet imagesCAL6F65X

Dagens Nyheter fortsätter sin högklassiska analys ”Gemensamt för dessa gaphalsar är att de är alldeles för lata för att orka arbeta för verklig förändring. De ids inte sätta sig in i det politiska arbetet kring enskilda lagar eller internationella överenskommelser och formulera en ordentlig åsikt om vad som skulle behöva göras, än mindre engagera sig partipolitiskt och försöka påverka utvecklingen.”
Kommentar: Så vist, vad de vet om de som protesterar mot orättvisor, vilken konkret analys, man tappar andan. Inte kan man väl utläsa argumentnöd, fakta- och människoförakt? Sådant skriveri får oss att arbeta ännu hårdare för en bättre och mer rättvis värld!
* Så bra DN tillämpar sin egen devis ”Vår utgångspunkt är att människor, oavsett social bakgrund, ska ha möjlighet att följa vad som händer i världen och kunna delta i debatten om viktiga samhällsfrågor. Vi verkar i en upplysningstradition som ska bidra till att svenskarna förblir ett läsande och tänkande folk.”


intressant.se, , , , ,, , , , , , , ,, , , , , ,

DN:s huvudledare 28/10 Unicef DN 29/10 DN:s devis Russell Brand
Rysk opinionsundersökning, BBC World Services 2009 , Cleveland Leader 2009 , Pew Research , DN 17/7 , DN 14/7 Clarté -Stalins märke ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4
Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10

.

  2 comments for “Dagens Nyheters visdom flödar över alla bräddar

 1. 29 oktober, 2013 at 21:14

  En visserligen anekdotisk och något gammal kommentar:

  När Maud Johansson på Forum Syd på 90-talet försökte föra ut kunskap om OECD:s s.k. Mutual Agerement on Investments, som bland annat skulle förbjuda varje lag som minskade lönsamheten hos en investering, sa våra samlade medier, inkl DN, att det var för svårt att förstå sig på så därför kunde de inte skriva något om det.

  Förslaget föll för att franska dagstidningar inte var lika lata, utan publicerade Forum Syds franska motsvarighets nyhet. Då drog sig Frankrike ur. Och då la OECD ner förslaget.

  Kanhända DN är mindre lat idag. Fast det är faktiskt i konkurrenten SvD.s ekonomibilaga man ser de bästa analyserna och den hårdaste kritiken mot finansspekulationssamhället. DN är för lat för att matcha.

  • 29 oktober, 2013 at 23:30

   Tack för ditt informativa och tänkvärda inlägg. Ja, jag har hört talas om SvD:s ekonomibilaga (och fick där material till ett blogginlägg som bl.a behandlade hur Morgan Stanley tjänade pengar på markupongrer som delas ut till allt fler, fattiga i USA). Dn har i mit tycke en dålig utlandsbevakning, och jag ser mycket sällan några skarpa analyser där. Och DN:s val av utländska krönikörer imponerar inte. Men själv får man inte komma till tals där – även om jag publicerat c:a 5 inlägg på DN Debatt, men bara om alkoholpolitik.

Comments are closed.