Dagens Nyheter nu centertidning?


Sveriges Malligaste Morgontidning, är ett epitet som tillskrivs Dagens Nyheter av en känd skribent med vass penna.

Nu verkar det dessutom som om DN övergett sitt gamla folkparti för att i stället lovprisa en kvinna från norrland vars badtunna vunnit viss medial uppmärksamhet. Inget ont i det, både kvinnor och badtunnor är värda all upp-
märksamhet i världen. Så här skriver DN på ledarplats om kvinnan.

Dagens Nyheter: ”Från klarhet till klarhet med Maud Olofsson. Maud Olofsson har sitt parti i sin hand. Under hennes ledning utgör centerpartiet i dag det socialliberala alternativet i svensk politik. Medan Fredrik Reinfeldts nya moderater försöker locka över socialdemokrater riktar Maud Olofsson sig mot liberaler. Vi ska bli Sveriges tredje största parti, förkunnade hon på centerns valkonvent i går. Lars Leijonborg lär inte ha haft svårt att dra de rätta slutsatserna. Ännu ett tecken på borgerlig kannibalisering? Röstmaximering i en valrörelse är naturligtvis vad som gäller även för intimt samarbetande partier. Alliansen utgör inget undantag. Men Maud Olofssons centerparti har under lång tid, betydligt längre än moderaterna, genomfört ideologiska och sakpolitiska omprövningar. Resultatet är ett i flera avseenden betydligt mer socialliberalt alternativ än vad folkpartiet i dag förmår att erbjuda.”

Att centern övergett kärnkraftsfrågan tycker jag givetvis är bra. Själv anser jag att kärnkraft är en nödvändig energikälla nu när oljan snart börjar sina, och då alternativet till den är kol.

Däremot har jag givetvis en hel bunt med invändningar eftersom partiet numera är att betrakta som ett närmast nyliberalt parti, värst är givetvis deras ungdomsförbund där ordföranden öppet anger att han är nyliberal och älskar Timbro. Väljare i allmänhet borde därmed inse att partier som älskar näringslivet och kapitalägarnas absoluta frihet inte är några älskare av den arbetande befolkningen.

Gör de inte detta utan låter sig luras, ja då kommer de att bli varse resultatet i fyra år, sedan kommer vi att få amortera på nästa borgerliga statsskuld i decennier, precis som vanligt när vi haft borgerliga regeringar.

Att Federley dessutom är så bottenlöst intelligensbefriad att han skänker pengar till IDF bortser jag helt ifrån. Han kommer under inga

omständigheter hamna i Sveriges Riksdag för väljarna är långt ifrån intelligensbefriade faktiskt.

Men vi ser redan idag vartåt det lutar. Maud Olofsson vill försämra anställningstryggheten. Detta för att – förbättra för företagarna som annars inte vågar anställa folk. Att Sverige redan är ett av de länder i Europa där det är lättast att göra sig av med folk nämner hon inte, hon vill försämra ytterligare.

Idag räcker det med att arbetsgivarna säger att det är ”arbetsbrist” så har de rätt att sparka personal, något som de också utnyttjar. I Maud Olofssons Sverige kommer det att räcka med att knäppa med fingrarna.

Det är vad Dagens Nyheter menar med att gå från klarhet till klarhet med Maud Olofsson.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

[tags]politik, centerpartiet, federley, maud olofsson, dagens nyheter, nyliberal, politiskt omdöme, högeralliansen, val2006[/tags]


5 svar till “Dagens Nyheter nu centertidning?”

 1. Min (begränsade) erfarenhet av arbetsmarknaderna i Sverige, England och Tyskland säger mig att det inte är särskilt lätt att avskeda folk i Sverige gämfört med övriga europa… Samt att det är betydligt lättare att få arbete i andra länder för studenter…

 2. Ptja, hur många månadslöner är t.ex. tyska företag skyldiga att betala?

  Svenska företag måste betala noll månadslöner..

 3. Märkligt att någon med ”begränsad” erfarenhet yttrar sig är skoj. Sverige är det BILLIGASTE landet i EU när det gäller att sparka personal för arbetsgivarna… Vi har sämsta villkoren. Och jag har INTE begränsad erfarenhet.

 4. Nej så lätt är det inte att göra sig av med folk som påstås i texten! Att uppsägan har saklig grund, och saklig grund är sk ”personliga förhållanden” samt arbetsbrist där arbetsgivaren MÅSTE varsla om uppsägan. I bägge fallen måste arbetsgivaren BEVISA detta vid en ev rättligtvist – annars kan det blir dyrt för arbetsgivaren! Det har kommit att innebära, i praktiken, att arbetsgivaren alltid kan säga upp, trots att han saknas saklig grund – bara han ”halar upp kulor, så leder det till (i 99 fall av 100) en förlikning d.v.s. parterna processar inte i domstol utan arbetstagaren accepterar en föreslagen summa allt från 3 upp till 11 månadslöner. Jag uppmanar till att inte ingå i en förlikning utan STÄM dem – den svenskarbetsrätt är den enda lagstiftning som har processats fram. Det finns ett antal prioriseade fall i arbetsdomstolen som ger arbetsgivaren rätt till uppsägan och avsked närmare bestäm va 450. Läs in dem!

  En uppsägan eller något helt annat än ett avsked, som är det grövsta ingreppet i svenskarbetsrätt men skillnaden, mellan dem, är att en uppsägning menas att ett meddelande gått från ena parten i ett anställningsavtal till den andra parten, att avtalet ska upphöra att gälla efter utgången av en viss uppsägningstid. Med avsked menas samma förfarande men omedelbart – hej och tack för kaffet, om ens det! En arbetsgivare kan endast avskeda en anställd då denne GROVT åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Man kan alltid bli avsked oavsett anställningsform, medan reglerna för uppsägning i första hand tar sikte tar på anställningsavtal om det gäller t ex tills vidare (”fast anställning”). En tidsbegränsad anställning upphör i princip utan föregående uppsägning. I normalfallet kan en tidsbegränsad anställning inte sägas upp i förtid. Det förekommer dock former av blandade tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar för vilka uppsägningsreglerna bör tillämpas. Ett exempel på en sådan blandform är då anställningen skall gälla ”tillsvidare” men endast fram till ett visst datum.
  Vinner du i arbetsdomstolen om avskeds får du 3 årslöner samt jobbet tillbaka! Svenska arbetsgivare är förvånansvärt dåligt pålästa och läser man innantill bara några rader ur svenskarbetsrätt så blir det blött i byxorna – när det kommer till små arbetsgivare. Makt är något som ständigt missbruks av arbetsgivaren ute på svenska arbetsplatser – tur att man är arbetslös :- )

 5. Jinge, i Sverige betalar företagen för ett annat system. De pengarna som tyska arbetare får ska räcka till exempel vidareutbildning som är avgiftsfri här.