Citypendelns resenärer lever farligt!


Idag säger underhållschefen Andreas Isaksson till media att ett hjullager normalt ska hålla i 60 000 mil.

Han påpekar i sammanhanget att 91 av Citypendelns 158 tåg är byggda år 1968, vilket knappast lugnar någon resenär.

Över hälften av vagnparken är således 37 år gammal vilket nog får anses som ur-gammalt om man jämför med de bilar som rullar på vägarna.

Att en hel del av dessa tåg är inköpta begagnade från Tyskland nämner han inte.

Men han berättar glatt att den senaste incidenten med pendeltåget vid stationen i Helenelund rörde sig om ett hjullager som skurit ihop.

Alla som har elementära tekniska kun-skaper vet vad som kan hända när ett lager skär ihop. Tåget kan tappa hjulet..

Om det dessutom sker i 140 km/t så är det lätt att inse att flerparten av resenärerna fortsättningsvis knappast behöver bekymra sig över hur de ska ta sig till och från arbetet…

När det gäller allmänna kommunikationer så borde de verkligen inte konkurrens-utsättas eftersom aktörerna som vinner anbuden garanterat kommer att skära ner på personalkostnader och service.

Att företagen i första hand vill tjäna pengar är inte konstigt, men resenärerna ska inte betala deras vinster med minskad säkerhet.

Samhället bör i 100 fall av 100 ha det direkta ansvaret för driften av bussar, pendeltåg och tunnelbana.

Månadsmärken och biljetter till trafiken bör subventioneras starkare än vad som sker idag. Det kan åstadkommas på flera sätt.

Men personligen anser jag att bensin- och bilskatten bör höjas rejält till att börja med.

Enda undantagen är de glesbygds-kommuner som aldrig kan få en acceptabel kollektivtrafik.

De medel som krävs i övrigt kan tas ifrån den statliga skatten och slutmålet bör givetvis vara nolltaxa.

Ordet nolltaxa låter ju bra, men inget kommer någonsin att kosta kronor. Men det är i huvudsak ett problem som får lösas fördelningspolitiskt.

Låter man nuvarande egenavgift vara kvar för att successivt sänka den så kan man på ett antal år förnya och upprusta vagn-parken inom alla områden.

När tågens genomsnittsålder närmar sig trafikanternas så behöver man knappast vara miljöpartist för att inse att det här är den enda vägen.


6 svar till “Citypendelns resenärer lever farligt!”

  1. Att fordon kan tappa hjulen när lagren är dåliga är väl känt. Givetvis ska säkerhet skötas av dem som inte ha något vinstintresse, i praktiken innebär det offentlig verksamhet, vilket också betyder att man ha insyn i verksamheten. Det är ingen tillfällighet att Svensk bilprovning inte sköts av privata företag.

  2. Jepp. Och jag kan tycka att det är lite märkligt att man låter det vara som nu. För någon besparing är det ju långt ifrån. Det har i stället blivit dyrare för skattebetalarna än vad det var innan. Men vänta bara till en pendel slagit runt i 140 knyck..

  3. Själv åker jag pendeltåg en gång om året i genomsnitt. Jag är därför inte skrajsen. Däremot åker jag tunnelbana varje dag 2-4 gånger. Och det har hänt mig många gånger att jag blivit sittande i en tunnel. Det är fan inte kul alls. Är det dessutom strömlöst så är det djävligt okul.

  4. Det snackas ju om en eventuell ”mediaskatt” istället för tv-avgifter och sånt. En ”reseskatt” kunde kanske finansiera/subventionera månadskortet.

  5. Jag är för helt gratis kommunaltrafik samt ökad bensinskatt och förbud mot bilar med för hög bensinförbrukning. De ökade kostnader detta medför i glesbyggd där kommunaltrafiken är dålig kan vägas av någon form av skattelättnad eller dylikt. Om dessa åtgärder skulle tas måste det till en ökad satsning på kommunaltrfafik både innan och efter för att klara ökningen av resenärer.