Brännpunkt Ukraina. Föredrag och debatt 8/10 kl 15.


brannpunkt-ukraina-affisch-160909

Oleg Mezjuev, Ukrainakännare:

Från Minsk-2 till provokationerna på Krim.
• Har Kiev och Donbass kommit närmare en fredlig
samförståndslösning?
• Hur påverkar den ukrainska konflikten det geopolitiska läget
i världen?
• Finns det några samband mellan den och andra konflikter som
t.ex. den i Syrien? Har vi kommit närmare ett världskrig eller kan
freden fortfarande räddas?
• Söker Kiev verkligen fred eller en konfrontation med Ryssland?
• Vad är USA:s, EU:s och Rysslands roll i det hela och vad kan
vi vänta oss härnäst?
• Hur agerar Sverige och vad kan göras annorlunda?
Det är bara några få av de frågor som kommer att behandlas
under föredraget.

Erik Göthe

, medlem i Folket i Bild Kulturfront och FIB-juristerna har
följt folkrättsfrågorna i krigen sedan slutet av 1970-talet.
Han diskuterar folkrättsfrågor. Han menar att ”annekteringen” eller återinförlivandet av Krim och maktövertagandet i Kiev i februari 2014 strider mot folkrätten men inte är anledning till krig.

Föreningen Folket i Bild – Kulturfront återuppstod år 1971 och utger tidningen med samma namn.
Föreningen har följande tre paroller i sin plattform:
• För yttrande- och tryckfrihet
• För en folkets kultur
• Antiimperialism


5 svar till “Brännpunkt Ukraina. Föredrag och debatt 8/10 kl 15.”

  1. Intressanta föredrag men eftersom jag bor långt i från Stockholm har jag ingen möjlighet att närvara. Kan man hoppas på ett referat från debatten på denna hemsida? Särskilt Göthes synpunkter på folkrätten intresserar mig. I radio och TV får ju bara s.k. experter från Försvarshögskolan komma till tals.

  2. Det var fullsatt lokal och stort intresse i debatten, främst om Krims status och historia. En fullständig rapport kommer som video