Bör Israel fråntas rätten att vara suverän stat?


Frågan är inte så märklig som den kan synas i förstone. FN har gett Israel dess rättigheter och borde också kunna ta tillbaka dessa.

Visserligen är frågan inte speciellt enkel, men ”det brittiska mandatet Palestina” var knappast ett landområde som någon eller några hade RÄTT att dela ut till att börja med. Men om man funderar vidare på detta så kanske det borde finnas en möjlighet för en överstatlig organisation som FN att överta administrationen av hela stater?

Historiskt kan man se många exempel på nationer där statsledningarna är korrupta, ägnar sig åt etnisk rensning, eller regelrätta folkmord. Darfur är bara det senaste och dagsfärska exemplet på detta.

Befolkningen som bodde i det området som idag kallas Israel fördrevs från landet, i alla fall merparten ur den arabiska folkgruppen. Idag håller Israel över 3000 palestinier i fängelse utan vare sig rann-sakan eller dom. Man vägrar konsekvent att följa de resolutioner som FN utfärdat, man väljer dessutom att expandera de olagliga bosättningar man byggt på palestinskt område.

IDF avrättar regelbundet ”terrorister” utan vare sig rättslig prövning eller någon slags urskiljning. Över 4000 palestinier har dött de senaste åren på grund av detta, och många av dessa har varit helt oskyldiga barn. Israeliska toppmilitärer vågar idag inte åka till Europa på grund av deras rädsla att gripas och ställas inför krigsförbrytartribunalen i Haag.

Utöver detta så expanderar man ensidigt landets gränser genom att bygga en mur, en mur vars uppgift sägs vara att hindra palestinierna från att angripa israeler.

Men har man, som i fallet Israel, ständigt brutit mot Genèvekonventionen, brutit mot palestiniernas berättigade krav på fri- och rättigheter så bör ju gränsen dras någonstans av någon. Och denna någon bör – i guds frånvaro – vara Förenta Nationerna.

Valet i Israel visar tydligt att någon förändring knappast är att vänta i israelisk politik. De flesta, liksom undertecknad, har alltid förespråkat en tvåstatslösning men jag vacklar alltmer i den inställningen för varje dag som går. En annan lösning kan ju vara den bipolära, dvs. den som ger alla rätt att bosätta sig i Israel under för-utsättningen att de hör hemma i regionen och tidigare fördrivits därifrån.

Israels skattebetalare betalar idag betydande belopp till olika slags lobby-verksamhet världen runt. En lobby-verksamhet vars exempel här i Sverige kan ses bland annat genom dess kreativitet när det gäller att sätta antisemitism-stämpeln på alla som framför kritik mot staten Israel. En bieffekt av detta är att svenska skattebetalare t.o.m. får betala för en ”forskning” som görs helt och enbart för att bekräfta ”forskarnas” målsättning, att påstå att antisemitismen är vida spridd.

Att jag personligen av kreativt stämplande drabbats vet alla som läser bloggar, men jag får också regelbundet hotelsemail för att jag säger vad jag tycker och tänker i frågan. Jag kommer att återkomma till detta i en senare postning så att ni ska få se vilken sorts ”uppvaktning” israelkritiker kan få..

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

[tags]politik, antisemitism, mellanöstern, israel, 1967 års gränser, genèvekonventionen, apartheidmuren, palestina, förenta nationerna[/tags]


52 svar till “Bör Israel fråntas rätten att vara suverän stat?”

  1. Thomas P.,

    ”…och helst ha ratt ocksa…”

    Jag har bett om era kallor som visar jag har fel, ni har inte presenterat nagonting. Darfor kommer jag med en for er forhoppningsvis trovardigare kalla: (kommentarsregler/Jinge)

    Wikipedia beskriver det mycket trovardigt handelseforloppet och dar finns referenser att intifadan var planerad fore Sharon’s besok till Temple Mound. Baserat pa dessa uppgifter jag ar saklig och jag har ratt, Thomas. Om du fortfarande anser jag ar osaklig och har fel sa kom med kallor som styrker detta, det racker tyvarr inte att pasta jag har fel utan att visa pa det. Med ord endast kan man pasta precis vad som helst, och det ar alltid nagon som tror det ar sanning.

    Guardian, MEMRI citaten var fran bla. Al-Mujahid, April 3, 2000, Ahbar Al-Halil, March 8, 2000, Al-Hayut al-Jadida, August 24, 2000, French Nouvel Observateur (March 1, 2001). Mitt forsta citat var fran Daily Word Press, inte Word Net Daily som du pastar jag citerade. Jag kande inte till existensen av Word Net Daily innan du informerade mig. Jag kan inte citera nagot jag inte kanner till existerar, det sager sig sjalv…