Bodström målar in sig i ett hörn


”- Jag tycker att det är kanonbra att det blir en KU-utredning,” säger Thomas Bodström till medierna om hans ministerstyre.

Men tar man det hela från början så är det fullständigt klart att åklagare Rosvall gjorde bedömningen att The Pirate Bays verksamhet inte var åtalbar. Då ingrep amerikanska myndigheter och bjöd över honom, andra åklagare, polis och folk från justitiedepartementet till USA. Väl där så hotade amerikanerna att blanda in WTO i någon form av handelssanktioner mot Sverige, något som senare upprepades av den amerikanska ambassaden i Stockholm.

Åklagare Rosvall var medbjuden men tackade nej eftersom han var den som handlade ärendet. Departementet kallade upp honom efteråt och redogjorde för resan till USA och de hotelser som USA presenterade för den svenska dele-gationen. Med vid det mötet var också Justitiekanslersämbetet och folk från Rikspolisstyrelsen.

Bodström säger: ”- Ja, enskilda fall diskuterar vi hela tiden med olika myndigheterna. Det vi inte får göra är att tala om att de ska hantera fallet si eller så.”

DN: ”- Det faktum att departementets arbete mot olaglig fildelning och upphovs-brott trappats upp under våren, är inte det en direkt effekt av de påtryckningar som tidigare i år framfördes från den amerikanska ambassaden? Då sade ju ambassadtjänstemän där att om Pirate Bay fick hållas kunde Sverige hamna på en amerikansk ”bevakningslista”, en antydan om att USA skulle försöka föra upp ärendet i Världshandelsorganisationen WTO?”

”- Nej, det är fel, hävdar Thomas Bodström”

Henrik Brors skriver i en kommentar:

”Debatten om piratkopiering har lyft till en ny nivå med avslöjandet om att USA hotat med handelssanktioner. Det är knappast någon röstvinnare i valrörelsen att framstå som knähund till president George Bush och Hollywoods nöjesindustri.”

Rimligen borde alla socialdemokratiska affärer leda till att Vänsterpartiets och Miljöpartiets folk som inte idag står på valbar plats på valsedlarna får en rejäl chans att komma in i riksdagen. För alldeles oavsett om många socialdemokratiska väljare faktiskt inte bryr sig så borde ändå hundratusentals väljare bli tillräckligt trötta på allt ljugande från regeringens sida så att de taktikröstar.

För på något sätt borde alla lögner från Bodström, Danielsson, Persson och nu också Lövdén avspegla sig i väljarkårens agerande i september.

Sker inte det så kommer fler än jag att helt mista tilltron till den parlamentariska demokratin, för Bodström är inte bara en amerikansk knähund, han kan sitta vackert på anmodan också.

Andra bloggar om: , , , , , ,

[tags]politik, bodströmaffären, regeringen, the pirate bay, ministerstyre, socialdemokraterna, bodströmsamhället[/tags]


4 svar till “Bodström målar in sig i ett hörn”

  1. Och alliansen. får vi anta, skulle modigt protesterat och hävdat den liberala frihetligheten gentemot USA – eller??