Bodström – Bushs lilla springpojke


Nu visar det sig att vår rätt till integritet är såld. Säljaren heter Thomas Bodström, en man som vi försörjer med våra skattepengar.

Sydsvenskan: ”FBI och andra amerikanska polismyndigheter kan få tillgång till miljontals telefonsamtal, sms och e-post från Sverige och andra EU-länder. Därmed får den hårt kritiserade EU-lagen om lagring av trafikdata mer vittgående konsekvenser än som tidigare varit känt. Vid ett möte med EU:s justitieministrar i Bryssel den 21 februari togs det slutliga beslutet om en högst omstridd EU-lag: Direktivet om lagring av trafikdata. En av de drivande bakom beslutet var Sveriges Thomas Bodström.”

Att den nya lagen om data- och trafiklagring av epost, sms, telefontrafik mm skulle trumfas igenom trots omfattande protester var kanske väntat. Men att USA:s olika myndigheter skulle få tillgång till dessa hade jag inte väntat mig. Men det var kanske dumt av mig.

Sydsvenskan: ”Bara en vecka efter det avgörande justitieministermötet i Bryssel möttes EU och USA på ett så kallat högnivåmöte i Wien. Enligt ett protokoll från mötet den 2–3 mars företräddes EU av en delegation från ordförandelandet Österrikes regering samt en tjänstemannagrupp från EU-kommissionen. Den amerikanska delegationen leddes av Elisabeth Verville, särskilt sändebud från USA:s utrikesdepartement. Enligt protokollet gjorde hon klart att USA avsåg att kontakta varje medlemsland i EU ”för att försäkra sig om att de data som samlas in med stöd av det nyligen antagna EU-direktivet om datalagring blir tillgängligt för dem.”

Sydsvenskan: ”Thomas Bodström anser att trafikdatalagen är ett nödvändigt instrument i kampen mot terrorism, narkotikasmuggling och människohandel.

– Jag är väldigt nöjd, konstaterade han när lagen antagits i Bryssel den 21 februari.”

Jag antar att ytterligare kommentarer är helt överflödiga..

Andra bloggar om: , , , ,

[tags]politik, bodström, bodströmsamhället, spionlagar, integritet[/tags]


Ett svar till “Bodström – Bushs lilla springpojke”