Bildts blogg fråga för KU


Nu berättar Ekot att frågan om Carl Bildts blogg kommer upp i konstitutionsutskottet.

Ekot: ”Efter att Bildt underlåtit att rensa bort läsarinlägg med hätska utfall mot palestinier är bloggen föremål för förundersökning om brottsmisstanke.

Åklagare Jörgen Lindström, som inlett förundersökningen som ska ge svar på om Bildt ska åtalas, vill först veta om KU anser att det är Bildt som privatperson eller statsråd som är ansvarig för bloggen.”

Jag ska ringa och prata med åklagaren på måndag och berätta att det är skattebetalarna som driver bloggen. Jag har haft en hel del kontakt med UD om de blogginlägg som jag anmälde, dessutom har jag begärt att ett par andra blogginlägg ska plockas bort. Då har jag kommunicerat med tjänstemännen på UD, och det är även de som har kontaktat mig i ärendet. Inte Carl Bildt. Det betyder rimligen att det är skattebetalarna som står för kostnaden, såtillvida inte utrikesministern låtit sin personal ta ledigt under tiden de sysslat med hans blogg och han betalt dem för det ur sin egen ficka.

Att åklagaren går till KU med frågan tyder rimligen på att han avser att åtala Bildt om inte KU anser att det är regeringens blogg, för då måste KU ta itu med saken. Och att en utrikesminister skulle slippa ansvar i ett så tydligt fall som detta är orimligt. Det skulle väcka allmän anstöt.

utrikesminister skulle slippa ansvar i ett så tydligt fall som detta är orimligt. Det skulle väcka allmän anstöt.

Källor: Ekot AB RoD Dagen EX

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

[tags]Bloggosfären, Carl Bildt, Blogg, Högerregeringen, Lögner, Kommentarer, BBS-lagen, Anonymitet, Internet, Politik[/tags]