Avsett för transporter till Treblinka


För snart tre tusen år sedan började judendomen finna sina former. Judarna har sedan dess drabbats av olika slags förföljelser och sett över tid kan man troligen hävda att judarna i och med Förintelsen är världens mest förföljda folk.

Den som idag försöker sig sätta sig in i vad som hände på 30-talet fram till att den sista människan mördades i koncentrationslägren har praktiskt taget en omöjlig uppgift. Det är så ofattbart groteskt att närmare sex miljoner människor avrättades på grund av sin etnicitet, religiösa tro eller politiska uppfattning att det är svårt att föreställa sig.

Under tidiga 1900-talet så ökade demoniseringen steg för steg. Det sades att judar var ute efter att lägga under sig hela världen. De trakasserades och förföljdes och det var endast ett fåtal icke-judar som agerade till deras försvar.

Praktiskt taget hela Europa stod passivt och såg på när ett helt folk näst intill utplånades.

Det som borde ha varit tydligt för de samtida ledde i stället till fascismens seger och de mest sataniska massmord världen känner till.

Parallellerna med 2000-talet är dessvärre alltför tydliga för att jag ska kunna undgå eller förtiga dem. Dagens förföljda har en annan tro, mycket nära vår egen kristna och även den judiska.

Fast idag handlar det om muslimer.

Muslimerna demoniseras nu på samma sätt som judarna gjorde då. De sägs vara ute efter att göra hela världen muslimsk, och precis som Sion Vises Protokoll var en förfalskning så förekommer det idag andra falska urkunder och utsagor.

Skillnaden är att det ”världsherravälde” som judarna skulle skapa var ekonomiskt/politiskt och det muslimerna skylls för är religiöst/politiskt. Någon faktisk eller egentlig skillnad existerar inte.

Många krafter samverkar nu för att misstänkliggöra muslimer.

Etablerade politiker gör olika slags utfall och kommer med olika förslag. T.ex. vill Folkpartiet att lärare ska samarbeta med säkerhetspolisen om muslimska skolelever.

Att folk inte drar sig till minnes att de tyska skolorna samarbetade med Gestapo förstår jag inte.


Minnesmonument vid Treblinka

Nu anses det politiskt korrekt att driva hemsidor vars enda syfte är att förtala och skrämma folk för muslimer som Sverigedemokraternas. Hade Internet funnits på 30-talet så hade det varit judarna som var de utsatta.

Det enda som inte förändrats sedan 30-talet är rasismen. Den är konstant medan föremålen växlar.

Det hot vårt samhälle utsätts för har inget med islam att göra.

Fascisterna har bara bytt mål..

Andra bloggar om: , , , , , ,

[tags]Politik, Judar, Hitler, 30-talet, Fascismen, Sverige, Sverigedemokraterna[/tags]


9 svar till “Avsett för transporter till Treblinka”

 1. Finns det inte en viss, fundamental skillnad? Den (alltför) hätska och uppskruvade debatten handlar ju om extremister som gömmer sig bland en majoritet fromma. Min uppfattning är ändå att detta förhållande nämns synnerligen ofta. Hur många judar lyfte problemet (eller fick lyfta problemet) med giriga extremist-sionister som vann mark på moderata judars bekostnad? Inga västliga (för det är ju inom västvärlden posten handlar om) samhällen utsattes för explicita judiska attacker.

  Men jag kan hålla med om att tonläget, och för all det många åtgärder, ÄR för ängsligt/aggresivt. Men denna paranoia verkar ju finnas i alla läger…

 2. Du skriver:

  ”T.ex. vill Folkpartiet att lärare ska samarbeta med säkerhetspolisen om muslimska skolelever”

  Och jag undrar:

  Har jag missat något i deras valmanifest?

  Berätta mer. Vi vill skriva om detta, om det stämmer.

 3. Många bra poänger i den postningen, Jinge! Den hetsning som just nu pågår har kusliga likheter med trettiotalets hetsning av judar. vi är bara en börskrasch från att börja vandra samma väg som tyskland.

 4. Helt rätt Jinge:
  Jag såg det här komma redan för 15 år sedan och försökte skriva om det då, men det fanns ingen som trodde mig den gången. Jag ansåg bara knäpp den gången.
  Jag, som har specialstuderat den här tiden (slutat av 1800-talet och början av 1900.talet) i min forsknng om samspelet mellan biologin och samhällsvetenskaperna, såg den nya ”tanketrenden” segla upp redan då, dvs, den nygamla trenden, eller biologismens/rasismens rennässans, men med muslimer som fienden, och jag förutspådde dess utveckling och konsekvenserna av den. Fast det blev snabbt värre än jag trodde då, trots att jag ansåg mig ganska pessimistisk den gången.

 5. Berätta mer. Vi vill skriva om detta, om det stämmer.
  ————————–
  Nån av dom hade ett förslag under förra året som gick ut på att säkerhetspolisen tillsammans med skolpersonal skulle hålla koll på skumma element ute i skolorna.
  Ungefär efter samma linje som i Usa och deras patriot act.

  Tror knappast att det fanns med i deras valprogram.

 6. Jag fäste inget avseende vid den frågan. Vet man inte vad Björklund talat om så är man inte speciellt välorienterad om landets inrikespolitik..