Återuppbyggnaden av Syrien


Den internationella terrorismen kraftsamlar i Syrien och att Syriens armé utgör huvudstyrkan i kampen mot terrorismen, med stöd av Ryssland, Hizbollah och säkert många regeringar. Detta bör man kunna tillstå även om man vill ha bort Assad. Stödet till rebeller av skilda slag av USA, Qatar, Saudiarabien m.fl, vilket ingående beskrivits i bl.a. denna blogg, innebär att den al-Qaidaassocierade terrorismen får ökad kraft och ökar utrymme. Vem tror inte att en del av USA:s vapen hamnar hos den dominerande rebellgruppen på marken. 27 januari rapporterade Reuters att USA:s kongress bakom lyckta dörrar nyligen godkänt ökat vapenstöd till rebellerna.
kerry_1078240c

USA:s utrikesminister Kerry pläderade bestämt för att Assad måste bort. Vad skulle detta innebära annat än en försvagning av kampen mot terroristerna. Men synpunkten är konsistent med USA:s desinformation om Assad och Syrien och dess stöd till rebellerna direkt och via trevliga länder som Saudiarabien och Qatar – ”unconventional warfare”. Därmed visar också Kerry att han saknar elementär känsla för demokrati, vilket är i linje med mycket i USA:s utrikespolitik i övrigt. Man tänker på alla demokratier som USA:s bidragit till att störta för att ersätta med diktaturer.

* Den syriska regimen har jämnat tusentals bostadshus med marken enligt en rapport 1 februari från den långt ifrån opartiska människorättsorganisationen Human Rights Watch, som menar att detta är krigsbrott. Men rapporten ger ej belägg för antalet hus, och inte heller hur de förstörs. Men hus har förstörts i områden där strider ägt rum. Det förefaller rimligt att skadade hus i ett krigsområde kan rivas av säkerhetsskäl – och för att Syriens armé vill förhindra att rebeller återvänder dit. Rebeller söker etablera och gömma sig i områden där civila bor och tar civila som gisslan.. Det finns all anledning att tro att när den syriska arméns flyg bombar bostadsområden så är det för att rebeller håller till där. Den tanken verkar främmande för massmedia som enbart rapporterar att flyget bombar civila, vilket förstås ger ett frånstötande intryck.

Och Humar Rights Watch har inte fördömt den USA-initierade och -stödda interventionen i Syrien och stödet till extremistiska rebeller som något krigsbrott.

Syriens regering har inlett arbetet på att bygga upp landet.
Syrien har inlett samarbete med Kina och Sydafrika med fokus på att bygga upp det krigshärjade landet (se länken nedan). Man har i gemensamma planeringsmöten fokuserat på att bygga upp bostäder, industri och en modernisering av Syriens Medelhavshamnar. Detta skulle kunna öka den syriska ekonomin efter slutförandet av den planerade gasledningen Iran – Irak – Syrien, vilket fick Qatar år 2007 att börja förbereda försök till omstörtning av Syrien.
SYRIA_CHINA_RELATIONS-300x201

Snabb rekonstruktion av byggnader planeras. Den syriska nyhetsbyrån SANA rapporterar att Syriens minister för offentliga arbeten Hussein Arnous betonade vikten av en snabb återuppbyggnad av syriska hem och strukturer genom samarbete och partnerskap mellan de båda ländernas byggföretag.
Vid ett möte med representanter för den kinesiska företaget Kansai Co underströk Arnous nödvändigheten av att använda sig av företagets kompetens, modern teknik och möjlighet att delta i den snabba byggandet av byggprojekt i Syrien.

Ministern underströk att det är nödvändigt för att tillgodose grundläggande behov när det gäller utrustning och maskiner för att starta byggprojekt. Han underströk att Syrien har lidit av systematiskt sabotage och förstörelse av utrustning och att en stor del av landets maskiner, inklusive hela fabriker har plundrats. Förutom skador på grund av stridsrelaterad förstörelse och sabotage, har de syriska industrin lidit kraftigt på grund av det faktum att utländska – stödda legosoldater har plundrat och levererat hela fabriker utomlands, särskilt till Turkiet. Den syriska regeringen har vid upprepade tillfällen tagit upp situationen med den turkiska regeringen, FN:s generalsekreterare och FN: s säkerhetsråd utan att ha fått konkreta svar.

Den kinesiska delegationen uttryckte för sin del sin beredskap att erbjuda hjälp och expertis samt att bidra till en snabb uppbyggnad efter lämplig standard. Apaema Tire Factory i Hama ska byggas i samarbete med kinesiska partners. Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal om detta som inkluderar installation av ny utrustning. Detta undertecknades på lördagen vid Näringsdepartementet i Damaskus rapporterar den syriska nyhetsbyrån SANA. Avtalet innebär ett kontinuerligt samarbete om upprustning och underhåll av anläggningen och dess utrustning där Kina ger ett lån som täcker 85 procent av projektkostnaderna.

Dessutom innebär avtalet att inrätta två nya produktionslinjer för nya däckstorlekar med en kapacitet på 18.000 ton per år utöver 9.000 ton däck för lätta och tunga lastbilar och jordbruksmaskiner. Samarbetet syftar också till att de kinesiska företaget CAMC deltagande i liknande projekt för bearbetning av återvunnet gummi och utbildning av syriska arbetare.

Syriens transportminister Mahmoud Ibrahim Said har träffat Sydafrikas ambassadör Shaune Byneveldt och diskuterat sätt att stärka och utveckla de två ländernas samarbete inom transportområdet.

Vem ska betala tycker ni? Ska den som orsakat skada och förstörelse betala, eller den part som åsamkats skadan?

Stöder också Du parollerna
1. Nej till krig mot Syrien!
1. Stöd en fredlig lösning och FN:s fredskonferens om Syrien!
3. Stoppa det långvariga militära stödet av USA, Storbritannien, Saudiarabien, Qatar och Turkiet & Co till rebeller, vilket stärkt al-Qaida, och är det stora hindret för fred!
4. Upphäv sanktionerna mot Syrien!
5. För ett fritt, enat och självständigt Syrien!
6. Inget svenskt stöd för krig mot Syrien!
7. Öka den humanitära hjälpen till Syrien!
8. De som står bakom angreppskriget och förstörelsen i Syrien (paroll 2) ska bidra väsentligt till återuppbyggnad.i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , ,

Återuppbyggnaden av Syrien Michael Winiarski DN 1/2 Hans Öhrn på Syriensolidaritets hemsida Rick Rozoff morgonen DN 20/1 kvällen DN 20/1 Expressen 20/1 Guardian 20/1 Åke Sellström i Washington Blog 13/12 McClatchy-bloggen Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken DN 13/12 Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  2 comments for “Återuppbyggnaden av Syrien

 1. Jan Wiklund
  7 februari, 2014 at 10:43

  Å andra sidan ska man akta sig för att anamma begreppet ”terrorism” som ju är en skapelse av kretsarna kring Bush. Som många påpekade redan på den tiden är den ena personens terrorist den andres frihetskämpe (Mandela t.ex.).

  Vad det handlar om är väl oljestaternas strävan att öka sitt inflytande – växla valuta i politisk makt – och att de använder särdeles ruffliga medel för detta som på intet sätt står Saddam Husseins efter när han invaderade Kuwait.

  Sen håller EU och USA på att skita på sig i nervositet om vilken sida de ska hålla sig väl med. Till slut blir det väl den som ser ut att vinna som de håller med.

  • 7 februari, 2014 at 10:53

   Ditt påpekande om ”terrorism” är viktigt. Här är jag inte konsekvent. Å ena sidan använder jag den etablerade vokabulären att kalla grupper sådana som al-Qaida för ”terorrister”. Å andra sidan framhävs kanske alltför sällan att CIA i sin politik och praktik mycket väl klvalificerar för detta. CIA är mycket mäktigare och åstadkommer mycket större skada än upphaussade asl-Qaida.

   Ja, säker analyserar och diskuterar USA & Co hur de ska förhålla sig om Assad verkar vinna i Syrien. Lappkast (vet alla som inte är från Norrbotten vad lappkast är?) har hänt förr inte minst i USA:s politik. Man brukade säga om USA:s aggressiva utrikespolitik att ”Vägen till Teheran går via Damaskus” – men jag blir inte förvånad om man får se USA försöka gå artigt till Damaskus via Teheran med en del sedlar i fickorna.

Comments are closed.