Är företaget med anknytning till Folkpartiet möjligen – TIMBRO ?


Socialdemokraternas presskonferens lämnar en intressant upplysning till medierna. Den upplysningen finns att läsa här:

Aftonbladet: ”Enligt Ohlström och Bratt har intrånget pågått länge. – Utredningen visar att det bara mellan januari och mars 2006 skett 78 intrång som registrerats från en viss IP-adress. Adressen går till ett företag som har kopplingar till folkpartiet.”

[ Artikeln i Aftonbladet ]

Expressen: ”DI redovisar också ett annat topphemligt dokument som ser ut att ha kommit i folkpartiets händer. I dokumentet pekas de kommande tio dagarnas politiska utspel ut. Där stod bland annat att på fredagen skulle Jens Orback göra ett integrationsutspel och på söndagen skulle skolminister Ibrahim Baylan lägga fram en rapport om skolan. Samma fredag, långt innan Socialdemokraternas agenda var offentlig, annonserade fp:s integratinostalesman Mauricio Rojas ett utspel samma fredag.”

[ Artikeln i Expressen ]

När Aftonbladet talar om ett företag som står nära Folkpartiet så tänker jag givetvis på Timbro där chefen heter Mauricio Rojas. Dessutom har Timbro ett antal illa beryktade datorfantaster knutna till sig. Möjligen kommer Aftonbladet att berätta mer i morgon..

Andra bloggar om: , , , , , , ,

[tags]politik, val 2006, folkpartiet, spionage, skandal, Timbro, hackers, infiltration[/tags]


12 svar till “Är företaget med anknytning till Folkpartiet möjligen – TIMBRO ?”

 1. Nu är mig vetterligen inte Timbro ett företag till sin juridiska form (kan ha fel).
  Sen tvivlar jag på att (s) skulle hålla tillbaka med Timbros namn om de kunde få jackpotten att sätta dit både opposition och Timbro i ett svep..

 2. Fakta:

  Sedan 2003 då Stiftelsen Fritt Näringsliv bildades är Timbro det samlade namnet för SFN:s egen verksamhet. SFN:s VD är Cecilia Stegö Chilò som också är chef för Timbro.

  Arbetet på Timbro bedrivs i tre affärsområden.

  * Timbro Idé & Konferens arbetar med idéutveckling, seminarier och annan utbildning. Affärsområdesansvarig är Maria Rankka som också är biträdande Timbrochef.
  * Timbro Förlag och Kommunikation ansvarar för all utgivning från Timbro samt marknadsföring av böcker och rapporter. Affärsområdesansvarig är Billy McCormac.
  * Näringslivets Medieinstitut (NMI) är en ny verksamhet inom Timbro som under 2006 kommer att utveckla och marknadsföra mediekritiska analyser. Billy McCormac ansvarar även för den verksamheten.

  VD, de affärsområdesansvariga Maria Rankka och Billy McCormac, ekonomichef Lars Wiik och chefsassistent Birgitta Wöllner utgör Timbros ledningsgrupp.

  De programansvariga på Timbro arbetar med olika projekt under stor frihet. Timbro driver inte en enhetlig linje utan sätter stort värde på den mångfald som de anställda och Timbros externa skribenter tillför verksamheten.

  SFN:s ändamål binder samman verksamheten. På uppdrag av det svenska näringslivet ska Timbro ”främja idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd”.

  Timbros budget är ca 18 miljoner kronor per år, varav större delen går till löner och kontorskostnader. Timbro har totalt 21 anställda. Timbro ger inget ekonomiskt stöd till politiska partier.

  — Saxat från (Affärsområdet inom en stiftelse)Timbros hemsida.

  Hur blev fp-riksdagsmannen Rojas chef för Timbro?

 3. Nix, Jinge.

  Rojas har varit vice VD för Timbro, men lämnade den posten 2003 eller möjligen 2004. Minns inte exakt. För övrigt är inte Timbro något ”företag utan en stiftelse.

 4. Kul att läsa kommentarerna! :-)

  Jag påpekar i bloggposten att jag inte är SÄKER på att det är Timbro. Men alla som följt mitt skrivande inser givetvis det självklara i att just misstänka dessa slemma typer..

  Ett faktum är i alla fall att misstanken inte är speciellt långsökt maa artiklarna jag hänvisar till. Men vi lär alla få besked inom kort vilket ”företag” som avses.

  När det gäller Rojas status så minns jag bara att jag läst att han är chef på Timbro. När/var/hur vet jag inte.

  Den som lever får se.. Den här soppan lär vältras runt i medierna ett tag.. Hoppas jag..

  :-)

 5. Timbro är det nog! Eller Memri! ;-)

  För övrigt satt Expressen-journalisten enligt egen utsago med en folkpartist på ett internetcafé och ”surfade in” hos sossarnas interna filbibliotek, så det kan ju även vara Seven-Eleven…