Är 750 Mkr för mycket för vaccin?


Enligt SvD så har socialstyrelsen uttalat sig och sagt att det är för dyrt att bygga en fabrik för framställande av vaccin.

Enligt min uppfattning är det ett fullkomligt sanslöst uttalande. Det blir mindre än 100.- per innevånare i landet.

Försvarsministern har berättat att Sverige har planer på att satsa mer pengar än så på utvecklingen av ett förarlöst flygplan, ett plan vi inte ens ska ha..

Även om vi inte kommer att drabbas av fågelinfluensan så kommer andra pandemier att bryta ut i framtiden.

Och att se till att landet har en inhemsk produktion av vaccin är verkligen inte ett för högt ställt krav på våra myndigheter.


Text-TV


13 svar till “Är 750 Mkr för mycket för vaccin?”

 1. Nej det är verkligen inte för mycket begärt. Om det är något som är viktigt borde det vara detta. Men politikerna räknas väl som nyckelpersoner och klarar sig ändå?

 2. Är lite förvånad över er starka nationalistiska inställning i denna fråga. Kanske vore det rimligare att kräva att världen skall ha kapacitet att möta behovet av vaccin och utifrån det perspektivet fundera över hur stor kapacitet som behövs och först därefter diskutera frågan om var den produktionskapaciteten skall byggas upp. Man utreder väl redan frågan i ett nordiskt perspektiv men jag ser gärna ett mer vidgat sådant.

  Att sen kostnaden för en fabrik i Sverige med alla relevanta mått får anses överkomlig och därmed rimlig är ju en annan sak. Svårast är enligt min uppfattning riskbedömningen och därmed att avgöra vilket behov som skall tillgodoses.

 3. ”Är lite förvånad över er starka nationalistiska inställning i denna fråga.”

  Mja.. Jag anser givetvis att 100% av befolkningen på planeten ska få vaccin. Men det är svårt att fixa och begära det av vår regering. Och riskbedömningen är redan gjord. En vaccinfabrik sitter inte ivägen även om just denna sjuka kommer..

 4. Om man utgår från att hela jordens befolkning skall kunna vaccineras kan man ju konstatera att av logistiska skäl har vi lätt att samsas om tillverkning/distribution i vår del av världen. I t.ex. Afrika borde vi nog hjälpa till att få fram kapacitet både för produktion och distribution. Fördelen skule då också vara att de fick tillgång till den kunskap som behövs.

  Jag har bara hört riskbedömningar typ ”inte om utan när”. En precisering/bedömning av tidsfaktorn skulle ju underlätta eftersom det tydligen tar 3 – 5 år (har sett båda uppgifterna) att få igång produktionen.

 5. Har man ett färdigt vaccin tar det kort tid. Dessutom vore det ovettigt att förlägga all produktion och forskning till en värdsdel.

 6. Samsa var inte avsett att läsas som ”på ett ställe” liksom jag använde Afrika som ett exempel på en region i vilken problemen sannolikt är större både att få tillgång till och distribuera – även i det fallet är det förmodligen behov av många anläggningar (a 750 Mkr).

  Finns det ett färdigt vaccin mot det ännu ej muterade visuset?

 7. INRIKES Publicerad 15 oktober

  Indier lovar medel mot fågelvirus

  Ett indiskt företag uppgav i går att
  det utvecklat en kopia av antivirus-
  medlet Tamiflu, det enda medlet som
  kan ge visst skydd mot fågelinfluensa.

  Ciplas styrelseordförande Yusuf K
  Hamied sade att medlet kan finnas på
  marknaden redan i januari.

  Socialstyrelsens smittskyddschef
  Anders Tegnell är dock skeptisk och
  säger till Dagens Nyheter att Tamiflu
  är mycket svårt att kopiera.

  Redan råder brist på Tamiflu. Schweiz-
  iska Roche har lovat att tillverka mer
  men vill inte släppa på patenträtten.
  Läs mer på 138 och 171- svt/text

 8. Arbetslösheten= ut å leta i skogarna o jämför all tidigare kunskap med vacciner och smittomönster. Tex svampar o alger är intressanta. Liksom djur, ödlor o insekter. Kanske finns det en svamp någonstans, eller trädalg, som har de rätta egenskaperna. Eller blandning av den svenska faunan.

 9. Jinge, varför har du censurertat bort alla inlägg från nyliberalerna/libertanerna där de skriver att vi ska lämna framställningen av vaccin till den fria marknaden?

 10. Hörrö Bultas! Nu TROR ju folk att jag gör det.. :)

  Dessutom: Jag tror att alla nylibrealer i nuläget är fullt sysselsatta med att skrapa ihop pengar för att köpa aktier i likkistindustrin..

 11. http://www.dagensps.se/artikel.asp?articleID=12914

  Studierna visar dels att Probis bakterie, samma typ av bakterie som i dag säljs bland annat i Pro Viva-produkterna, ökar de vita blodkroppar som motverkar infektioner som exempelvis förkylningar.

  http://www.medpagetoday.com/Pulmonary/Pneumonia/tb/1928

  Danskt företag bakom svampmedicin. Märk att det finns 200 000 svampar av intresse.

  Marknadens kunskaper ska tas tillvara – men vem om inte samhället måste forska om helheten?